سنگین و رنگین 4 (کت و دامن)

آستین دو تکه

انتخاب لباس در مجالس، همواره جلوه‌ای از شخصیت شما را به نمایش می‌گذارد و اولین تصویر از طرز تفکر و نوع منش شما را در ذهن بیننده به وجود خواهد آورد.

اگر در تهیه این لباس‌ها از هنر خود بهره بگیرید، علاوه بر داشتن لباسی متفاوت و برازنده، تصویری از هنر و سلیقۀ خود را، برای همیشه، در ذهن‌ها به یادگار خواهید گذاشت و علاوه بر این، دوخت این لباس را به خاطره‌ای شیرین از یک مهمانی شاد بدل خواهید نمود.

بنابراین در این شماره نیز با شما همراه خواهیم بود تا با آموزشی دیگر برازندگی و زیبایی را در کنار هم تجربه کنیم.

رسم الگوی آستین دو تکه

اندازه‌های لازم برای رسم آستین دو تکه

1-دور حلقه آستین کت

2- بلندی حلقه آستین کت

3- قد آستین

4- گشادی کف حلقه

5- دور مچ ( دور آستین کت )

برای اندازه‌گیری دور حلقه آستین، با متر دور حلقه آستین در بالاتنۀ کت را به‌طوری‌که متر شما به‌صورت ایستاده قرار گرفته باشد، اندازه گیری کنید. این اندازه هم تقسیم بر 2 می‌شود ( شکل 1 ).

سنگین و رنگین 4 (کت و دامن) - تصویر 1

برای اندازه‌گیری بلندی حلقه آستین، مجموع ارتفاع حلقه پیش و پشت را همان‌طوری‌که در شکل نشان داده شده است اندازه‌گیری کنید. مجموع ارتفاع‌ها را تقسیم بر 2 کنید تا بلندی کف حلقه آستین به دست آید ( شکل 2 ).

سنگین و رنگین 4 (کت و دامن) - تصویر 2

رسم آستین

نقطه‌ای در سمت راست کاغذ درنظر بگیرید و آن را 1 بنامید.

خطی عمود را از نقطه 1 رسم نمایید.

فاصله 1 تا 2 برابر با ( یک دهم ) گشادی کف حلقه+ 1 تا 5/1 سانتیمتر

فاصله 1 تا 3 برابر با ( یک دوم ) بلندی حلقه آستین

فاصله 3 تا Ae‌ مساوی ( یک چهارم ) گشادی کف حلقه

فاصله 2 تا 4 برابر با قد آستین

نقاط 2 و 3 و 4 را گون��ا نموده و ادامه دهید.

فاصله 4 تا 5 برابر 2-3 سانتیمتر

فاصله 3 تا 6 مساوی ( یک دوم ) فاصله 3 تا 5 منهای یک

نقطۀ 6 گونیا صحیح است.

فاصله Ae‌ تا 7 برابر با ( یک دوم ) گشادی دور حلقه منهای 5/0 سانتیمتر

( اندازه Ae تا 7 ) روی خط 2 تمام می‌شود ( در تصویر نقطه چین مشخص شده است ).

نقطه 7 را عمود نموده تا نقاط 8 و 9، روی خط 3 و 6 به دست آید.

فاصله 2 تا 10 برابر با ( یک دوم ) فاصله 2 تا 7+ یک سانتیمتر می‌باشد.

فاصله 8 تا 12 مساوی فاصله 2 تا 10 است.

فاصله 2 تا 11 برابر با ( یک دوم ) فاصله 2 تا 10 است.

نقطه 13 به فاصله ( یک دوم ) ( Ae‌ تا 11 ) قرار گرفته است ( یا نقطه 13 وسط پاره‌خط 11 تا Ae‌ می‌باشد ).

فاصله 7 تا 14 برابر با ( یک چهارم ) گشادی کف حلقه+ 5/0 سانتیمتر

خطی کوتاه بالای خط 3 تا 8 رسم می‌کنیم که فاصله آن 5/0 سانتیمتر باشد. ( دو خط موازی هستند ).

فاصله 14 تا a‌ برابر با نیم سانتیمتر است.

از روی الگو بالاتنه جلو e‌A تا a11 را اندازه می‌گیریم و این اندازه را روی الگوی آستین از نقطه Ae تا نیم سانتیمتری که بالا آمده رسم کنید تا نقطه S‌ درز آستین به‌دست آید.

خطی کوتاه به موازات ( 8-3 ) رسم کنید که فاصلۀ آن نیم سانتیمتر باشد ( بالای 8-3 ) نقطه S‌ ( خط پهلو ) مشخص شود.

مابقی هلال آستین را از نقطه S‌ روی خط 14 تا 12، مانند شکل رسم کنید.

فاصله 9 تا 16 برابر با 1 سانتیمتر

فاصله 6 تا 15 برابر با 2 سانتیمتر

فاصله 17 تا 5 برابر با ( یک دوم ) دور مچ اضافه شده است.

از ( یک دوم ) فاصله 10 تا 13 به اندازه 2/1 سانتیمتر بالا رفته و مانند شکل  هلال بالای جلوی آستین را رسم کنید.

از ( یک دوم ) فاصله 10 تا 14 به اندازه 1 سانتیمتر بالا رفته و مانند شکل‌ هلال بالای پشت آستین را رسم کنید.

فاصله 15 تا 21 برابر با 2 سانتیمتر

فاصله 5 تا 22 برابر با 2 سانتیمتر

فاصله a تا b‌ برابر با 2 سانتیمتر

نقطه 22 را به 21 و به b‌ وصل کرده و ادامه دهید تا حلقه آستین جلو را قطع کند (20) Ae‌ تا 15 را تا کرده و خطوط Ae‌ و 20 و 21 را رولت کنید.

نقطه 15 و 5 را تا کرده و خطوط 21 و 22 را رولت کنید.

نقطه 21 در روی بالاتنه پشت، محل وصل آستین است که به نام Ae.h‌ نامگذاری می‌شود. هلال 11 تا Ae.h را روی بالاتنه پشت اندازه گرفته و به‌علاوه یک کنید و از نقطه S‌ تا Ae.h روی آستین اندازه بزنید تا موازنه پشت آستین مشخص شود. گونیا را روی خط 14 تا 16 قرار می‌دهیم به نحوی که زاویه 90 درجه روی این خط به‌وجود آید و ضلع دیگر Ae.h‌ را قطع کند. محلی که زاویه 90 درجه به‌وجود آورده نقطه 18 نامیده می‌شود.

فاصله 18 تا 19 برابر با 18 تا Ae.h‌.

از نقطه 16، 1 سانتیمتر به داخل و 1 سانتیمتر به بیرون علامت بزنید. این نقاط را به 17 و Ae.h و 19 متصل کنید و 5/0 سانتیمتر به سمت بیرون الگو انحنا دهید.

سنگین و رنگین 4 (کت و دامن) - تصویر 3            سنگین و رنگین 4 (کت و دامن) - تصویر 4             سنگین و رنگین 4 (کت و دامن) - تصویر 5               
سنگین و رنگین 4 (کت و دامن) - تصویر 6

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه