سنگین و رنگین 9 (کت و دامن)

مدل‌سازی قسمت جلو                                                                                                                                                                       

مرحله اول

1-قد کت را 3 سانتی‌متر کوتاه کنید. (فاصله A تا 1A و B تا 1B مساوی 3 سانتی‌متر است.

2- از نقطه1A تا M و (روی خط سینه)1C تا C مساوی 7 سانتی‌متر علامت بزنید.

نقطه C را به M متصل نمایید. مقدار پنس جلو (1HH) به P تا1P منتقل گردد و W تا1W به M تا1M منتقل گردد. پنس قبلی کمر را حذف و پنس جدید را رسم نمایید.

3- اندازه P تا R و P تا1R مساوی 5 سانتی‌متر است. نقاط R و1R را به Q متصل نمایید.

4- از نقطه P تا1Q را به اندازه 5/1 سانتی‌متر اندازه بزنید. (اندازه P تا2P و P تا3P مساوی 5/1 سانتی‌متر است). خط2P و3P را موازی با خط کمر رسم نمایید.

نوار تزیینی (4P-2P- 1Q- 3P- 5P) را کپی نمایید. این نوار به صورت جداگانه دوخته و به لباس متصل می‌شود.

5- روی خط گردن، برای باز کردن حلقه، فاصله S تا 1S مساوی 1 سانتی‌متر است. نقطه K مقدار باز بودن یقه روی خط مرکزی جلو می‌باشد. از 1S تا K طرح هفت یقه را رسم نمایید و پنس 6/0 میلی‌متری برای لقی یقه، روی آن رسم نمایید.

از نقطه C تا 2C به اندازه بلندی پنس سرشانه علامت بزنید و نقطه2C را به نقطه 1S متصل نمایید. شکل 1 (قسمت جلو).

6- نقاط M تا 1R و 1R تا Q و Q تا R و ادامه خط را تا محل پنس 6/0 میلی‌متری قیچی کنید.

7- پنس بزرگ سرشانه را ببندید و مقدار آن را به محل پنس 6/0 میلی‌متری منتقل نمایید.

سنگین و رنگین 9 (کت و دامن) - تصویر 1               سنگین و رنگین 9 (کت و دامن) - تصویر 2

برای رسم یقه

8- از نقطه 1S به اندازه 5/1 سانتی‌متر به سمت بیرون الگو (تا نقطه 2S) مشخص کنید. نقطه 3C را به 2S متصل نمایید و خط را ادامه دهید (خط شکست یقه).

-از نقطه 1S تا N مساوی هلال گشاد شده یقه پشت می‌باشد. (هلال یقه پشت را 1 سانتی‌متر از سرشانه و 5/0 سانتی‌متر از خط مرکزی پشت گشاد کنید).

- نوک پرگار را روی نقطه 1S گذاشته، نقطه N را کمان بزنید.

- روی خط کمان فاصله N تا 1N مساوی 4 تا 5 سانتی‌متر است.

- نقطه 1N را روی خط منحنی گونیا کنید.

- فاصله 1N تا 2N مساوی 7 سانتی‌متر است. از نقطه 2N طرح یقه را به صورت منحنی نرم تا نقطه 3C رسم نمایید (شکل 2 قسمت جلو).

9- این مدل در قسمت جلو روی همگرد به صورت جداگانه دارد که به قسمت چپ جلو متصل می‌شود و نقاط آن K1 K2 K3 K می‌باشند. این نقاط کپی می‌شوند و 1K 2K روی دولای بسته پارچه قرار می‌گیرد.

10- شکل A جلو را کپی نمایید. طرح یقه 1 N 2N 3N 3C 1S تا 1N را به صورت جداگانه کپی نمایید.

سپس خط 1KS در طرح یقه را کنار1 S 3C متصل نمایید. 1S 3C خط تای یقه می‌باشد.

11- شکل B جلو را همراه یقه کپی نمایید.

سنگین و رنگین 9 (کت و دامن) - تصویر 3               سنگین و رنگین 9 (کت و دامن) - تصویر 4

نکات

*پنس 3COC را می‌توانید بدوزید و یا مقدار آن را خُرد بدهید.

* پس از دوخت کامل یقه، 3N را از مکانی که قرار گرفته، 5 سانتی‌متر عقب‌تر به تنه لباس بست بزنید (شکل 2 بالاتنه نقطه E).

* طرح پشت مدل را می‌توان برش از سرشانه داد و یا اینکه پنس‌های کمر در لباس گرفته شوند. (در شماره‌های قبل آموزش این برش و یا پنس داده شده است).

* سجاف یقه را رسم و کپی نمایید.

* آستین مدل دو تکه کتی می‌باشد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه