در این مطلب می توانید 15 مدل متفاوت از شال‌گردن های بسیار شیک و زیبای کمپانی Leto Collection را مشاهده کنید که برای این روزهای آخر زمستان و اوایل بهار قابل استفاده هستند.


 

برترین ها :
در این مطلب می توانید 15 مدل متفاوت از شال‌گردن های بسیار شیک و زیبای کمپانی Leto Collection را مشاهده کنید که برای این روزهای آخر زمستان و اوایل بهار قابل استفاده هستند.

1.    نام طرح: Rose Open Grid
قیمت: $20

شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 1

2.    نام طرح: Mocha Lattice Tassel
قیمت: $18

شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 2

3.    نام طرح: Dark Gray Lattice Tassel
قیمت: $18

شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 3

4.    نام طرح: Peach Boucle

قیمت: $16

شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 4

5.    نام طرح: Mocha & White Zigzag

قیمت: $18

شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 5

6.    نام طرح: Turquoise Bouclé

قیمت: $24

شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 6

7.    نام طرح: Burgundy Ribbed Tassel
قیمت: $18

شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 7

8.    نام طرح: Fuchsia & Brown Thin Zigzag

قیمت: $40

شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 8

9.    نام طرح: Black & Gray Houndstooth

قیمت: $50

شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 9

10.    نام طرح: Gray Bouclé

قیمت: $24

شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 10

11.    نام طرح: Orange Diamond In The Rough

قیمت: $35

شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 11

12.    نام طرح: Rust Ribbed Tassel

قیمت: $18

شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 12

13.    نام طرح: Teal & Brown Thin Zigzag

قیمت: $40

شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 13

14.    نام طرح: Turquoise & Smoke Diamond

قیمت: $16
شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 14


15.    نام طرح: Orange & Tan Polka Dot
قیمت: $50
شال های زیبا برای روزهای پایانی زمستان - تصویر 15
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه