شال گردن زیپ دار به همراه ساق برای روی دستکش

شال و دستکش

برای تهیه این شال و دستکش، به دو مستطیل به طول 100 و عرض 30 سانتی‌متر برای شال و دو مستطیل به طول 35 و عرض 28 سانتی‌متر نیاز دارید (البته برای عرض دستکش دور دست را گرفته به اضافۀ 2 سانتی‌متر گشادی بدهید).

دوخت شال

ابتدا زیپ‌ها را از هم باز کرده، به لبۀ دو مستطیل از داخل می‌دوزیم. دور دو مستطیل شال را از داخل دوخته، فاصله‌ای را برای برگرداندن آن باز می‌گذاریم. پس از برگرداندن شال به رو، درزها را اتو کرده، فاصلۀ باز را پس‌دوزی کنید. (می‌توانید طول شال را بر اساس جنس پارچه و میزان اُفت آن تغییر دهید).

دوخت دستکش

ابتدا لبۀ طول دستکش را بدوزید. از لبه 7 سانتی‌متر دوخته، 5 سانتی‌متر را ندوخته بگذارید (به شکل توجه کنید). این فاصله برای رد کردن انگشت شصت هنگام پوشیدن ساق است. بقیۀ این فاصله را بدوزید. لبه‌ها را 20 سانتی‌متر داخل گذاشته، اتو بزنید. می‌توانید درز طولی و لبه را دوخت تزیینی بدوزید. برای جمع کردن ساق یک بند به طول 20 سانتی‌متر و عرض 3 سانتی‌متر را آماده کرده، یک لبۀ آن را بندینک دو سانتی‌متری بدوزید. در قسمت بالای ساق روی دست یک عدد دکمۀ منگنه شده بدوزید. بندینک بند را داخل آن انداخته، ساق را روی دست جمع کنید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه