شرابه دوزی

رشته و منگوله‌هایی که از کنار و حاشیه چیزی بیاویزند را شرابه دوزی می گویند. موارد استفاده از انواع شرابه دوزی در تزیین پرده و نیز در قسمت های مختلف لباس مانند :دور گردن، روی سینه، مچ دست و لبه دامن کودکان می باشد. شهر های اصفهان، قزوین، و بندر عباس از مراکز رایج شرابه دوزی هستند. در زیر روش ساختن یک نمونه شرابۀ ساده آموزش داده شده است.

منگوله

منگوله دارای چهار قسمت است: بند برآمدگی، کمر دامن، اولین مرحله برای ساختن یک منگوله تعیین عرض و طول رشته‌های شرابی است. این رشته‌ها را می‌توانید به صورت آماده خریداری کنید که در این صورت شرابه‌ها مطابق شکل در لبۀ بالایی با چند ردیف دوخت به هم وصل شده‌اند. به این لبه، پایۀ شرابه گفته می‌شود.

شرابه دوزی - تصویر 1 شرابه دوزی - تصویر 2

می‌توانید شرابه را خودتان رشته‌هایی از نخ‌های تزیینی به یکدیگر تهیه نمایید.

برای تعیین عرض و طول شرابه توجه داشته باشید که هر چه منگوله کلفت‌تر باشد باید عرض را بیشتر درنظر بگیرید. در این مدل عرض شرابه 5/40 سانتی‌متر است. طول شرابه نیز حدوداً برابر است با دو برابر طول برآمدگی منگوله به علاوۀ طول دامن. در صورت لزوم مقدار اضافۀ طول را از لبۀ پایین شرابه‌ها قیچی کنید.

1-ابتدا یک ریسمان یا بند نسبتاً کلفت بردارید و انتهای آن را گره بزنید. بند را مطابق شکل کنار رشته‌های شرابه بگذارید طوری که گره آن بالای پایۀ‌ شرابه قرار بگیرد. با نخ و سوزن بند را به شرابه‌ها بدوزید.

شرابه دوزی - تصویر 3

2- رشته‌های شرابه را دور بند محکم بپیچید. هنگام پیچیدن دقت نمایید که لبه‌های بالایی رشته‌ها دقیقاً روی هم و زیر گره قرار بگیرند. لبۀ انتهایی شرابه را مطابق شکل به رشته‌های پیچیده شدۀ زیری بدوزید.

شرابه دوزی - تصویر 4

3- لبۀ بالایی شرابه‌ها را با چند بخیه به یکدیگر و بند بدوزید.

شرابه دوزی - تصویر 5

4- سوزن را دوباره نخ کنید. آن را از لبۀ پایین پایۀ شرابه وارد کنید. سپس آن را چندین بار محکم دور شرابه‌ها بپیچید. دقت نمایید که نخ را روی لبۀ پایین پایۀ شرابه بپیچید. بعد از پیچیدن نخ، با چند بخیه آن را بدوزید و محکم کنید. انتهای نخ را گره بزنید و اضافی آن را بچینید.

شرابه دوزی - تصویر 6

5- دوبار�� سوزن را نخ کنید و دو بخیه روی گره بدوزید. این بخیه‌ها گره را محکم نگه خواهند داشت. ادامۀ نخ را به همین شکل نگه دارید.

6- گره را با دست نگه دارید و منگوله را وارونه کنید تا رشته‌های شرابه پایین بیافتد. شرابه‌ها را دور گره به طور یکنواخت با دستتان پخش کنید.

7- ادامۀ نخ را از زیر شرابه‌ها بیرون بیاورید و در قسمت پایین گره آن را چند بار دور شرابه‌ها بپیچید. سپس چند بار نخ را در جهت عکس بپیچید. انتهای نخ را گره بزنید و با چند بخیه آن را به رشته‌ها وصل کنید. با این کار کمر منگوله ساخته می‌شود. (در این مرحله باید بند منگوله را به یک میله ببندید یا از کسی بخواهید آن را برای شما بگیرد).

شرابه دوزی - تصویر 7 شرابه دوزی - تصویر 8

8- می‌توانید نخ دور کمر منگوله را با دوختن منجوق روی آن پنهان کنید.

شرابه دوزی - تصویر 9

9- منجوق‌ها را با سوزن وارد نخ کنید و دور کمر منگوله بپیچید سپس سوزن را از داخل منجوق اولی عبور دهید. سوزن را از کمر منگوله وارد کنید و از سمت مقابل بیرون بیاورید. نخ را بکشید تا سفت شود اما خیلی محکم آن را نکشید.

شرابه دوزی - تصویر 10

10- رشتۀ منجوق‌ها را با چند بخیه به کمر منگوله بدوزید تا محکم شود. دقت نمایید که بخیه‌های دوخت بین دانه‌های منجوق قرار بگیرند. انتهای نخ را گره بزنید و اضافی آن را قیچی کنید. برای تزیین بیشتر منگوله می‌توانید روی قسمت برآمدگی آن ملیله و منجوق بدوزید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه