هنرجویان عزیز در این قسمت به بخش پایانی اجزای لباس یعنی آستین ها پرداخته می شود که شما برای کشیدن یک طرح لباس مناسب به آن نیاز خواهید داشت و با استفاده از این اجزا لباس که به صورت جداگانه آموزش دیدید و در کنار هم قرار دادن آن و تغییر در انواع آن می توانید هر مدلی که بخواهید طراحی کنید.

آستینها:

آستین، یکی از اجزای لباس است که بازو را می پوشاند.آستین ها به دو دسته تقسیم می شوند:

1-آستین های جدا

2-آستین های سرخود

-آستین های جدا : محل درز آستین جدا، بالای شانه است. یعنی، درست در محل اتصال بازو و شانه آستین از بالاتنه جدا می شود.آستین های جدا عبارتند از:آستین ساده، راسته، تنگ،کلوش،انواع پفی

-آستین های سرخود: آستین هایی که سرشانه بالاتنه به آستین وصل است که عبارتند از: کیمونو، رگلان، افتاده،کیمونوهای برش دار و...

نمونه یک آستین بلند را در شکل روبه رو مشاهده می‏کنید.

بلندی آستین:

قد آستین ممکن است تغییرات زیادی داشته باشد، از این رو، آن را روی نسبت های معین شده انتخاب می کنیم.یک آستین بلند ممکن است به اندازه...............،½، .................محل اندازه آستین باشد.

طراحی انواع آستین - تصویر 1

آستین های ساده:

آستین های ساده، از انواع آستین های جدا هستند و شکل لوله ای را دارند که بازوها را می پوشانند. شکل این آستین از ناحیه کاپ، راسته و بدون چین است.

طراحی انواع آستین - تصویر 2 طراحی انواع آستین - تصویر 3

آستین کلوش Bell sleeve

از آستین های جداست و به شکل زنگ طراحی می شود و می تواند میزان گشادی در لبه کم یا زیاد در نظر گرفته شود.

طراحی انواع آستین - تصویر 4 طراحی انواع آستین - تصویر 5

انواع چین دار Bishop-sleeve

آستین چین دار یا پفی از نوع آستین های جدا ولی آزادتر است و در قسمت کاپ و مچ چین می خورد و به نام آستین اسقفی �� یا موجی هم شناخته می شود.

چین و فرم این آستین به پارچه آن بستگی دارد و به سه شکل طراحی می شوند:

1-فقط در قسمت کاپ چین می خورد.

2-فقط در قسمت مچ چین می خورد.

3-هم در مچ و هم در کاپ چین می خورد.

طراحی انواع آستین - تصویر 6

آستین کیمونو kimono sleeve

این آستین، از قسمت بالاتنه جدا نمی شود. آستین کیمونو یک تکه است و بدون مرغک و با مرغک ساخته می شود آستین کیمونو شانه را بزرگتر نشان می دهد و به صورت تنگ و گشاد طراحی می شود.

چین های این آستین در زیر بغل و روی آرنج تشکیل می شود.

طراحی انواع آستین - تصویر 7 طراحی انواع آستین - تصویر 8 طراحی انواع آستین - تصویر 9

آستین رگلان Reglan sleeve

برش آستین رگلان در قسمت جلو و پشت بالاتنه از شانه، یقه و گاهی کارور تا زیر بغل رسم می شود و آستین را از بالاتنه جدا می کند. برش آستین رگلان باید به صورت منحنی و زیبا طراحی شود.

رگلان گاهی به صورت تنگ و چسبان و گاهی آزاد طراحی می شود.

طراحی انواع آستین - تصویر 10

انواع مچ Types of Cuff

مچ ها، مهمترین اجزا در آستین ها هستند.آستین ها با وصل مچ یا سردست به اتمام می رسند و کامل می شوند. مچها عبارتند‏از:

1-مچ شومیز: به شکل مستطیل به لبه آستین دوخته می شود.بلندی آن متفاوت است و با دکمه بسته می شود.

2-مچ پاکتی:French cuff

این مچ، دو برابر مچ های معمولی است که از وسط دولا شده، به صورت دوبل، به آستین وصل می شود.یک نوع با دکمه و نوع دیگر دو تا دور آستین قرار می گیرد.

3- مچ کشی Elasticized-edge که حین ایجاد شده توسط کش در روی پارچه ایجاد شده و می توان کش را با فواصل متفاوت از لبه مچ طراحی کرد.

4-مچ پیلی دار که توسط پیلی ایجاد می شود.

مچ لیفه دار توسط یک نوار باریک ایجاد می شود.

مچ کش حین دار: که در لبه علاوه بر حین یک فرم چین دار و دیگر نیز طراحی می شود.

طراحی انواع آستین - تصویر 11 طراحی انواع آستین - تصویر 12 طراحی انواع آستین - تصویر 13 طراحی انواع آستین - تصویر 14 طراحی انواع آستین - تصویر 15

برای یادگیری بیشتر مدلهای داده شده در انتها را بر روی مانکن اجرا نمایید.

طراحی انواع آستین - تصویر 16 طراحی انواع آستین - تصویر 17

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه