دور گردن= سر متر را درست روی گودی گردن در لو قرار میدهیم و دور گردن متر را میچرخانیم و دو سر را بهم میرسانیم

دور گردن= سر متر را درست روی گودی گردن در لو قرار میدهیم و دور گردن متر را میچرخانیم و دو سر را بهم میرسانیم

دور سینه= خطی فرض میکنیم که از نوک سینه ها و برجسته ترین قسمت سینه ها عبور میکند .متر را دورتا دور سینه ها (از پشت ) رد میکنیم .در وقتی دو سر اندازه گیری متر بهم رسید 4انگشت دست را  به صورت خوابیده روی بدن زیر متر قرار میدهیم تا خیلی تنگ نشود.ولی خیلی هم شل نباید متر را گرفت

دور کمر=گودترین قسمت کمر را با نخ یا پُرسِله میبندیم.دورتا دور این قسمت دور کمر است.با 4انگشت زیر متر در انتهای قسمت اندازه گیری

دور باسن=متر را دور باسن قرار میدهیم طوری که از برجسته ترین قسمت باسن عبور کند (4انگشت زیر متر)

قد بالا تنه جلو= درست از کنار گردن متر ��ا قرار میدهیم،تا جایی که پُرسِله را بستیم.متر از روی سینه عبور میکند و باید آن را زیر برجستگی سینه هم روی بدن خواباند برای اندازه گیری

قد بالاتنه پشت= از آخرین مهره ی گردن متر را قرار میدهیم تا گودترین قسمت پشت ( قد بالاتنه پشت و جلو معمولا با هم یکی دو سانت متفاوت است .یعنی پشت بیشتر میشود به خاطر گودی کمر)

بلندی سینه= متر را روی نقطه ی گوری گردن قرار میدهیم و به صورت اریب میرسانیم تا نوک یکی از سینه ها

فاصله ی سینه= فاصله ی بین دو نوک سینه را اندازه میگیریم

کارور جلو= از جایی که خط زیر بغل و دست در جلوی بدن است از یک دست شروع شده و به خط ابتدای زیر بغل دیگر ختم میشود

کارور پشت= ابتدای خط زیر بغل از پشت بدن تا ابتدای خط زیر بغل دیگر

بلندی باسن= از جایی که پُرسله را بستیم (گودی کمر)در پهلو شروع میشود تا برجسته ترین قسمت باسن .معمولا 22-23 است.میتوان همیشه این اندازه را 20 در نظر گرفت مگر اینکه فرد باسن بزرگی داشته باشد

سرشانه= درست از کنار گردن شروع میشود تا برجستگی استخوان سر شانه

دور بازو= بالاترین قسمت بازو که به زیر بغل ختم میشود را اندازه میگیریم .حتما 4انگشت دست را زیر متر قرار دهیم

دور ساعد= حد فاصل بین مچ و آرنج را اندازه گیری میکنیم

دور مچ= دور دست مشت شده را اندازه میگیریم.اگر پارچه کشی باشد و بخواهیم آستین کاکلا چسب باشد دور مچ را اندازه گیری میکنیم

بازی یقه= از گودی گردن تا مقدار دلخواه

قد آستین= دست باید خم شود به صورت زاویه قائمه و از استخوان برجسته سر شانه شروع میکنیم تا اندازه دلخواه

قد لباس= از کنار گردن متر را قرار میدهیم تا اندازه دلخواه


برای لباسهای مجلسی اندازه ای دیگری هم مورد نیاز است:

سرشانه تا زیر سینه= سر متر را کنار گردن قرار داده از روی سینه رد میکنیم و تا یکی دو سانت زیر سینه به بدن میچسبانیم و اندازه میزنیم

نوک سینه تا زیر سینه= از نوک سینه متر را روی بدن میچسبانیم تا یکی دو سانت زیر سینه.معمولا 8-9 میشود مگر اینکه اندازه سینه خیلی بزرگ باشد

دورتا دور زیر سینه= با متر کیپ بدن دورتادور زیر سینه را اندازه میزنیم
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه