طریقه دوخت پرده های چین دار

طرز دوخت پرده هاي چين دار

  

براي داشتن پنجره اي زيبا و فريبنده ، پارچه و بند پرده را هماهنگ كنيد. پرده هاي پرچين و شكن براي پوشاندن پنجره هاي بزرگ بسيار مناسب هستند، بخصوص اگر پنجره در تورفتگي ديوار و يا در ميان چهارچوب ها قرار گرفته باشد.

  

اگر ديوار شما تو رفتگي دارد، يك طرح و الگوي اصيل و قديمي مي تواند فضايي زيبا و پراحساس براي شما به ارمغان بياورد. ابتدا بايد پرده  هايي با ويژگي اي خاص بدوزيد تا به اين هدف دست يابيد. نخست بايد پارچه  اي هماهنگ با محيط خود انتخاب كنيد، سپس كار را با انتخاب بندِ پرده هم طراز با آن ادامه دهيد.

  

اندازه گيري

عرض پرده را تعيين كنيد، طول ميله پرده را اندازه بگيريد و به نصف اندازه پرده  تقسيم كنيد و سپس در 2/3 ضرب كنيد مقدار پارچه پرده را تعيين كنيد، 5/1 سانتي متر براي لبه حاشيه پرده به آن اضافه كنيد.

طول پرده از نقطه انتخابي شما اندازه گرفته مي شود 15 سانتي متر به كنار پاييني و  5/2 سانتي متر از بالا بايد در نظر گرفته شود. مقدار پارچه مورد نياز را براي برش تعيين كنيد. سپس 3 سانتي متر به اين اندازه اضافه كنيد ( به عنوان مثال: براي 9 سانتي متر پهنا، پهناي اصلي را 21 سانتي متر محاسبه مي كنيم.« اندازه گيري مهمترين مرحله در دوخت پرده است. بنابراين هميشه اندازه هاي خود را كنترل كنيد و اگر از آنها مطمئن شـُديد، محاسبات خود را به پارچه فروشي بدهيد تا پارچه را براي شما آماده كند.

تهيه و دوخت پرده

مواد مورد نياز :

 پارچه اصلي

آستر

- پارچه هماهنگ با پارچه اصلي براي چين دادن پرده

- پارچه هاي محكم و آهار زده براي قسمت بالاي پرده ( نوار پرده )

- دكمه

  

1- قسمت هاي اصلي پرده خود را از پارچه هاي اوليه و اصلي ببريد. ( با توجه به قسمت انداز�� گيري ) ، طول ها را اضافه كنيد و در صورت لزوم از الگو استفاده كنيد. همين كار را بر روي آستري ها انجام دهيد ، اما آستر بايد 12 سانتي متر كوتاه تر از قد پرده اصلي و 3 سانتي متر كوتاهتر از عرض پرده باشد.

2- يك تكه از پارچه اصلي و يك تكه از آستر را برداريد. قسمت هاي بريده شده را از بالا و سمت راست با هم تنظيم كنيد و كوك بزنيد. سپس 5/2 سانتي متر را رها كنيد.5/7 سانتي متر از پايين پرده برگردانيد و تو بگذاريد و كوك بزنيد. سپس5/2 سانتي متر از آستر را به همين ترتيب كوك بزنيد.

3- سمت راست را به خارج تا بزنيد و اتو كنيد. بنابراين 5/1  سانتي متر حاشيه از پارچه اصلي پرده  در آستري ديده مي شود. حالا لبه دوخته شده آستر را به سمت پايين برگردانيد. بقيه قسمت هاي دوخته نشده را با يكديگر تنظيم و لبه ها را به يكديگر سنجاق كنيد.

4- لبه نوار چيده شده را در طول لبه باز پرده و قسمت راست در يك محل تنظيم كنيد. لبه هاي دوخته شده را از بالا مرتب كنيد و پايين آن را رها بگذاريد. نوار، پرده و آستري را با هم با چرخ خياطي بدوزيد. در لبه بلند يك نوار 5/1  سانتي متر آزاد بگذاريد.

5- نوار را به سمت آستر تا بزنيد چنان كه قسمت هاي دوخته شده را در برگيريد. دور تا دور لبه نوار و آستر را با چرخ خياطي بدوزيد.

6- پارچه اصلي، آستر و بالاي نوار را با هم تا بزنيد. 5/2  سانتي متر از لبه طول بالاي آستر برگردانيد. نوار را در 3 ميلي متري بالاي آستر قرار دهيد ( بالا) اولين دسته از طناب ها را براي چين دادن پرده ( نه نوار اصلي ) انتخاب كنيد. همه طناب ها را با هم گره بزنيد و در زير نوار نگه داريد.

7- طناب ها را بكشيد (همه طناب ها را با هم و يكنواخت بكشيد) و چين ها را آزاد كنيد. هنگامي كه چين ها در محل خود قرار گرفتند، انتهاي طناب ها را با يك گره محكم كنيد.

  

8- از قسمت راست شروع كنيد، چين ها را به صورت بادبزن نگه داريد ( شما بايد سه شكل تونل مانند كوچك براي هر كدام داشته باشيد) چند كوك كوچك  به لبه كار بزنيد و كار خود را به همين ترتيب ادامه دهيد و انتهاي كار را با دوختن قسمت پايين پرده با چرخ خياطي تمام كنيد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه