طریقه رسم الگوی جلو

آموزش خیاطی - طریقه رسم الگوی جلو

- خطوط افقی الگو را امتداد می دهیم تا نقطه ی 14 حداقل 40 سانت با نقطه ی 12 فاصله داشته باشد.
- از نقطه ی 14 به اندازه ی 4/1 دور باسن + 2 سانت به سمت چپ می رویم تا نقطه ی 15 به دست آید.
- از نقطه ی 16 به اندازه ی 4/1 دور کمر + 5 سانت به سمت چپ می رویم تا نقطه ی 17 به دست آید.
- از نقطه ی 18 به اندازه ی 4/1 دور سینه + 2 سانت به سمت چپ می رویم تا نقطه ی 19 به دست آید.
- از نقطه ی 19 به اندازه ی 5/1 سانت بالا می رویم تا نقطه ی 20 به دست آید.
- نقطه ی 17 را با خط راست به نقطه ی 20 و هلالی به 15 وصل می کنیم.
- از نقطه ی 16 به اندازه ی بلندی بالاتنه جلو به بالا می رویم تا نقطه ی 21 به دست آید.
- از نقطه ی 21 به اندازه ی 6/1 دور گردن + 2 سانت بالا می رویم تا نقطه ی 22 به دست آید.
- از نقطه ی 22 به اندازه ی 6/1 دور گردن + 2 سانت بالا می رویم تا نقطه ی 23 به دست آید.
- فاصله ی 22 تا 23 را نصل می کنیم تا نقطه ی 24 به دست آید.
- نقطه ی 24 را به سمت چپ عمود می کنیم.
- اندازه ی خط 6 به 8 الگوی پشت را به دست آورده هر چقدر بود + 5 سانت کرده مقدار حاصل را از نقطه ی 23 طوری اندازه می زنیم که روی امتداد نقطه ی 24 بیفتد و نقطه ی 25 به دست آید. نقطه ی 25 را مطابق شکل به نقطه ی 20 وصل می کنیم.
- فاصله ی 23 تا 25 را نصف می کنیم تا نقطه ی 26 به دست آید.
- از نقطه ی 26 به اندازه ی 5/2 سانت به راست و 5/2 سانت به چپ می رویم تا نقاط 27 و 28 به دست آید.
- از نقطه ی 18 به اندازه ی 10/1 دور سینه+ 1 سانت به چپ می رویم تا نقطه ی 29 به دست آید.
- نقاط 27 و 28 را به نقطه ی 29 وصل می کنیم.
- از نقطه ی 29 خطی عمود به پایین می کشیم تا نقاط 30 و 31 به دست آید.
- از نقطه ی 30 به اندازه ی 2 سانت به راست و 2 سانت به چپ می رویم تا نقاط 32 و 33 به دست آید. این دو نقطه را از بالا به 29 و از پایین به 31 وصل می کنیم.

آموزش خياطي و خانه داری مریم - آموزش خياطی - طریقه رسم الگوی جلو - تصویر 1

منبع: www.khanoomi.ir

نظرات بییندگان :
تینا چهارشنبه 14 آبان 1393 ساعت '15:7
تصویرش خیلی کوچیکه.نقاط رو نمیشه روش پیدا کرد.
maryam پنجشنبه 20 فروردین 1394 ساعت '6:21
خوب بود
فاطمه پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت '15:27
16 و18 چجوری بدست میاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فاطمه پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت '15:28
16 و18 چجوری بدست میاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه