ابتدا الگوي اويه بالاتنه رو رسم مي کنيم . و از سمت دولاي باز براي روي هم آمدن مانتو11 سانت اضافه مي ذاريم و امتداد يقه رو به 11 سانت وصل مي کنيم.

ابتدا الگوي اويه بالاتنه رو رسم مي کنيم . و از سمت دولاي باز براي روي هم آمدن مانتو11 سانت اضافه مي ذاريم و امتداد يقه رو به 11 سانت وصل مي کنيم.

چون سمت چپ مدل با سمت راست متفاوت هست از دو تا الگو استفاده ميکنيم . قسمت سمت چپ را از 10 سانت بالاي کمر جدا ميکنيم و براي ان ساسون سرشانه را مطابق با مدل در نظر ميگيريم و نيازي نيست که امتداد ساسون کمر را رسم کنيم.

ولي قسمت سمت راست را مطابق با مدل ساده و بدون برش و ساسون در نظر مي گيريم.

بعد از برش پارچه اندازه دور گردن را مطابق با مدل ميگيرم و بعد يقه را مطابق شکل به صورت دو طرف متفاوت برش ميزنيم . البته اگه شما يک يقه با کلاس و قشنگ داريد از اون استفاده کنيد.

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
اکرم دوشنبه 17 فروردین 1394 ساعت '15:36
ممنون اگه میشه بیشتر توضیح بدید

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه