نسبتهای اندام ایده آل

درس اول

اندازه و نسبت‌‌های یک اندام ایده‌آل

از دیدگاه طراحان لباس، اشخاصی در جامعه وجود دارند که از اندامی «ایده‌آل» برخوردارند. این اشخاص که دارای ظاهری متناسب، بلندتر و خوش فرم هستند به عنوان «مانکن» معرفی می‌شوند. مانکن‌ها با اندامی ویژه، موجب می‌شوند تا لباسی که پوشیده‌اند بسیار زیبا و شکیل به نظر برسد. از این رو، در بین طراحان لباس، طراحی اندام‌هایی با نسبت‌ها و فرم‌های مشابه اندام مانکن‌ها مرسوم است. این نسبت‌ها به طور غیر واقعی معادل 5/8 یا 9 و حتی 10 «سر» محاسبه می‌شوند. با این حال، کلیه مطالب و راهنمایی‌های این آموزش،‌ بر اساس اندام (½8) «سر» بنا شده است که نزدیک‌ترین تناسبات یک اندام ایده‌آل به اندازه طبیعی بدن انسان می‌باشد.

طراحی اندام

برای طراحی اندام متناسب، مهم‌ترین وسیله، داشتن یک مقیاس درست و پیدا کردن اندازۀ سایر قسمت‌های بدن نسبت به آن است. «سر» به عنوان واحد اندازه‌گیری برای طراحی اندام، دارای تناسبات طولی و عرضی است که این تناسبات برای محاسبه طول و عرض سایر قسمت‌ها به کار می‌رود.

طراحی سر متناسب

برای دستیابی به تناسبات طولی و عرضی سر، بهترین راه تجزیه کردن آن به شکل‌ها و فرم‌های ساده است. سر که از طریق یک دایره و یک بیضی حاصل می‌شود که مجموعاً یک فرم مرغی شکل را می‌سازند. دایره ترسیمی از فرم کروی جمجمه و بیضی شاخص حالت فک و چانه یک سر است.

عرض یک «سر» متناسب، در نمای تمام رخ معادل (دو سوم) طول آن است، طول «سر» واحد اصلی اندازه‌گیری طول «بدن» است.

مراحل طراحی یک «سر» متناسب با استفاده از یک خط فرضی عمودی:

1-خط عمودی فرضی برابر با طول سر 3 سانتی‌متر.

2- خط را به 3 قسمت مساوی تقسیم کنیم.

3- برابر با (دو سوم) طول آن در اولین قسمت بیرون می‌رویم.

4- با قطر به دست آمده یک دایره می‌زنیم.

5- با رسم بیضی برای فک و چانه، فرم تخم مرغی سر حاصل می‌شود.

نسبتهای اندام ایده آل - تصویر 1

نسبت‌های طولی اجزای چهره

ابتدا اصول سر را به دقت مساوی تقسیم کرده، خط مرکزی را رسم کنید. چشم‌ها بر روی این خط قرار می‌گیرند و این خط مرکزی «خط چشم‌ها» نامیده می‌شود.

فاصله طولی بین خط چشم‌ها و چانه را به پنج قسمت مساوی تقسیم کنید. طول بینی برابر (دو پنجم) این مقدار است.

لب‌ها در فاصلۀ‌ (سه پنجم) از خط چشم‌ها قرار می‌گیرد.

فاصلۀ طولی بین خط چشم‌ها و فرق سر نیز به پنج قسمت مساوی تقسیم می‌شود.

ابروها در فاصلۀ (یک پنجم) از خط چشم‌ها و محل رویش موها، در فاصلۀ (یک پنجم) از فرق سر مشخص می‌شوند.

طول گوش‌ها معادل با طول بینی است.

نسبتهای اندام ایده آل - تصویر 2

تناسبات عرضی اجزای چهره

خط چشم‌ را به پنج قسمت مساوی تقسیم کنید. اندازۀ یک چشم برابر (یک پنجم) عرض سر است و دو چشم، به اندازۀ پهنای یک چشم از یکدیگر فاصله دارند.

پهنای قسمت پره‌های بینی به اندازۀ پهنای یک چشم است.

پهنای لب‌ها کمی بیشتر از پهنای یک چشم است.

منبع: 1)طراحی اندام و لباس (طراحی اندام) (قسمت اول)/ مؤلف: فاطمه آذرباش/ تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، 1380.

نسبتهای اندام ایده آل - تصویر 3

نسبتهای اندام ایده آل - تصویر 4 نسبتهای اندام ایده آل - تصویر 5

نسبتهای اندام ایده آل - تصویر 6 نسبتهای اندام ایده آل - تصویر 7

حرکات اندام

طراحی یک لباس، بر روی اندام‌هایی طبیعی متحرک، از امتیازاتی برخوردار است. این نوع طرح‌ها که به گونه‌ای زنده و طبیعی جلوه می‌کنند علاوه بر داشتن زیبایی، از نظر طراحی و نمایش یک نمای واقعی از لباس، موجب می‌شوند تا اطلاعات مربوط به ویژگی‌های لباس برای سازندگان آن به خوبی نمایان شود. از این رو، الزامی است که طراحان لباس دربارۀ حرکات بدن انسان و عوامل ایجاد کنندۀ این حرکات یعنی استخوان‌ها، مفاصل، ماهیچه‌ها و همچنین قواعدی که حرکات بدن از آنها تبعیت می‌کند به خوبی تحقیق کرده، با شناخت کافی به طراحان لباس بپردازند.


نسبتهای اندام ایده آل - تصویر 8 نسبتهای اندام ایده آل - تصویر 9

حرکات چرخشی اندام

با مطالعۀ عوامل ایجاد کنندۀ حرکت در اندام، یعنی استخوان‌ها، مفاصل و ماهیچه‌ها در می‌یابیم که همۀ استخوان‌ها به یکدیگر مربوط‌‌اند و توسط ماهیچه به صورت عمودی در می‌آیند.

مفصل‌ها نیز همانند «گوی در میان حفره» عمل نموده، به منظور استحکام دارای نقطۀ «ایست» هستند. با این وصف حرکت یک قطعه استخوان با وجود یک مفصل در انتهای آن شباهتی بسیار به یک مرکز و شعاع متصل به آن دارد که موجب ترسیم یک دایره می‌شود. از این رو، حرکات در قسمت‌های مختلف اندام، به شکل چرخشی و دایره‌وار صورت می‌گیرد.

مفصل در حکم مرکز و عضو در حکم شعاع، موجب حرکت چرخشی می‌شوند.

منبع: طراحی اندام و لباس (طراحی لباس) قسمت دوم/ مؤلف: فاطمه آذرباش/ تهران- شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، 1380.

نسبتهای اندام ایده آل - تصویر 10 نسبتهای اندام ایده آل - تصویر 11

نسبتهای اندام ایده آل - تصویر 12

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه