پیراهن عروس

در این شماره برای شما عزیزان یک پیراهن عروس با کاپ سینه جدا درنظر گرفته‌ایم که امیدواریم با پوشیدن آن در مجلس جشن خود بدرخشید.

پیراهن عروس

مقدار پارچه مورد نیاز

6 متر پارچه ساتن ظریف عرض 150 سانتیمتر

5/4-5 متر آستری عرض 150 سانتیمتر

1-از الگوی اولیه بالاتنه متریک، مولر و یا گرلاوین آماده نمایید.

2- پنس سرشانه را 2 برابر کنید.

3- بلندی خط آکاردمان را مشخص کنید.

4- کنترل کمر، کنترل سینه، کنترل آکاردمان و کنترل باسن بزرگ را انجام دهید.

5- بازی دکلته لباس را مشخص کنید.

6- مانند شکل، مدل سوتینی لباس را تا خط آکاردمان رسم کنید.

7- از خط باسن بزرگ، ( 5-3 سانتیمتر) پایین آمده و خط برش را رسم کنید.

8- ساسونهای بزرگ جلو و پشت را روی الگو ببندید.

9- پنس سرشانه و پنس کنفورماسیون را به برش داخل کاپ سوتین منتقل کنید ( مانند شکل .

10- قطعات الگو را مانند شکل شماره‌گذاری کنید.

11- پشت الگو را مانند شکل آماده کرده، ساسون بزرگ پشت را نیز روی الگو بسته و دنباله دامن را به الگو اضافه کنید.

12- در قسمت شماره ( 5 الگوی جلو ) و شماره ( 3 الگوی پشت ) مانند شکل خطوط کمکی اوازمان را رسم کرده و مابین هر کدام از خطوط ( 3-2 سانتیمتر ) اوازمان دهید. که این خطوط در موقع دوخت به صورت پیلی‌های ریز در می‌آید که با کوک بست نیز محکم می‌گردد، به سمت حالت دادن پیلی‌ها دقت کنید.

طریقه رسم الگو جلو و شماره‌گذاری آن

پیراهن عروس - تصویر 1 پیراهن عروس - تصویر 2

طریقه رسم انتقال ساسون سرشانه، ساسون زیر سینه و کنفورماسیون به داخل برش کاپ سینه

پیراهن عروس - تصویر 3 پیراهن عروس - تصویر 4 پیراهن عروس - تصویر 5

طریقه رسم الگوی پشت و شماره‌گذاری آن

پیراهن عروس - تصویر 6

طریقه رسم اوازمان قسمت شماره 5 الگوی جلو

-الگو را از خط آکاردمان و خط برش ( 5-3 سانتیمتر پایین‌تر از باسن ) جدا کرده و آن را به 8 قسمت تقسیم می‌کنیم و به هر کدام از خطوط ( 3-2 سانتیمتر ) از دو طرف اوازمان می‌دهیم که بعداً مانند شکل به آن حالت داده و به صورت پیلی‌های ریز در می‌آوریم و با کوک بست ثابت نگه داشته، اتو می‌زنیم.

** برای ثابت نگه داشتن پیلی‌ها می‌توانید از لایی و یا زانفیکس نیز استفاده کنید.

پیراهن عروس - تصویر 7 پیراهن عروس - تصویر 8


طریقه رسم اوازمان قسمت شماره 3 الگوی پشت

-الگو را از خط آکاردمان و خط برش ( 5-3 سانتیمتر ) پایین‌تر از خط باسن بزرگ قیچی می‌زنیم. قطعات الگو را شماره‌گذاری نموده و مانند شکل به آنها ( 3-2 سانتیمتر ) از دو طرف اوازمان داده و مانند قسمت جلو به آن حالت داده و با کوک بست ثابت نگه می‌داریم.

پیراهن عروس - تصویر 9

تذکر مهم

قسمت 1 و 2 الگوی پشت را مانند شکل از همدیگر جدا کرده و در موقع دوخت و وصل دو تیکه بهمدیگر از فنر داخل درز دوخت استفاده کنید.

*مانند قسمت جلوی الگو مابین هر کدام از قطعات ( 3-2 سانتیمتر ) اوازمان از دو طرف می‌دهیم و به آنها به صورت پیلی‌های ریز حالت می‌دهیم.

طریقه رسم دامن

-الگوی جلو و پشت دامن را از خط پهلو به همدیگر وصل کرده و مانند شکل خطوط کمکی اوازمان را رسم می‌کنیم و قطعات را شماره‌گذاری کرده و به آنها از بالا و پایین اوازمان می‌دهیم.

- اوازمانها در قسمت بالای دامن کمتر و در پای دامن بیشتر می شوند تا دامن حالت کلوش به خود بگیرد، سپس به دامن چین سوزنی داده و به بالاتنه اصلی وصل می‌کنیم.

پیراهن عروس - تصویر 10

*طریقه رسم اوازمان دامن

پیراهن عروس - تصویر 11

تذکر مهم: میزان اوازمانها را می‌توان به صورت مساوی ( 10-5 سانتیمتر ) از بالا و ( 20-15 سانتیمتر ) از پایین بردارید و یا هر چه به پشت می‌رود اوازمانها را بیشتر کنید.

طریقه درست کردن پلیسه کاپ سینه

پیراهن عروس - تصویر 12

*پارچه اصلی را لایی بزنید و به پهنای ( 3 سانتیمتر- 3 سانتیمتر ) پلیسه کنید.

-الگو را به طریقی روی پلیسه‌ها قرار دهید که شکل کاپ سوتین روی پلیسه‌ها قرار بگیرد و قسمت بالای پلیسه‌ها را سردوز نمایید و کمی حالت برجسته داشته باشد.

* تذکر: به 10 عدد پلیسه نیاز داریم که مانند شکل آنها را آماده می‌کنیم.

الگوی آستری

1-در الگوی آستری از کاپ سینه استفاده کنید و مابین قسمت 1 و 2 الگو فنر قرار داده، دوخت بزنید.

2- هلالی کاسه سوتین را داخل برش جا بیندازید.

3- در آستری ساسونها دوخته می‌شوند.

4- الگوی دامن آستری را می‌توانید به صورت کلوش با چین سوزنی در آورید.

5- در قسمت پایین دامن آستری از ژیپون با یک ردیف چین استفاده کنید.

طریقه دوخت

1-رویه و آستری را آماده نموده و از قسمت دکلته بهم وصل کنید و سپس پلیسه آماده را داخل برش قرار دهید به طریقی که سردوز پلیسه‌ها در قسمت بالای کار قرار بگیرد.

2- آستری را به داخل پیراهن اصلی برمی‌گردانیم و از قسمت وسط پشت به وسیله زیپ مخفی دوخت می‌زنیم.

3- به کمک سنگدوزی و یا اپلیکه دوزی خط آکاردمان و قسمت مثلثی داخل سینه را تزئین می‌کنیم.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده ��ایت نشونه