کش دوزی

یکی از انواع کشهای مورد استفاده در دوخت لباسها مخصوصا لباس کودکان ، کش ماسوره ای است.کش ماسوره ای در رنگهای مختلف در بازار موجود است و درصد کش در هرکدام از آنها متفاوت است.کش ماسوره ای را می توانید به دو روش روی لباسها بدوزید.در روش اول کش ماسوره ای در زیر لباس دوخته شده و پارچه از رو حالت جمع شده گی دارد.در روش دوم، کش ماسوره ای که معمولاً هم رنگی است ،از روی لباس دوخته می شود.توجه داشته باشید که برای کش دوزی لباس به 5/2 برابر الگو احتیاج دارید( البته این مقدار بستگی به میزان کش آمدن کش و در صد کش ماسوره ای دارد.)

محل کش دوزی را با فاصله های متناسب و برابر تقسیم کنید و با خطهای صاف به هم وصل کنید.میزان کش دوزی و فواصل آن بستگی به طرح شما دارد.

ابتدا کش ماسوره ای را به دور ماسوره بپیچید و درون ماکو بگذارید.لازم است مقداری پیچ ماکو را شل کنید تا کش در زمان دوخت راحت تر دوخته شود و پاره نشود.پس از جا انداختن ماکو در جای خود ،کش را توسط نخ رو به بالا بکشید.برای اینکه کش پس از دوختن از بخیه ها خارج نشود ابتدای کش را 12-10 سانتی متر بالا بکشید.

در روش اول کش ماسوره ای از زیر دوخته می شود شما باید پارچه را به رو در زیر پایه چرخ گذاشته پارچه را بدوزید.سعی کنید درجه دوخت درشت باشد.شکلهای (4-1)

در روش دوم دوخت کش ماسوره ای باید پارچه از پشت بدوزید.تا کش از رو دوخته شود شکلهای (9-5) در این روش معمولاً از کشهای رنگی استفاده می شودکه نخ دوخت نیز هماهنگ با کش انتخاب می شود.در روش دوم که کش از رو دیده می شود،سعی کنید هرکدام از خطهای علامت گذاشته شده را به صورت یکسره بدوزید.پس از اتمام دوخت کشها،انتهای آنرا گره بزنید و محکم کنید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه