ون کلیف و آرپلز (Van Cleef & Arpels)، کمپانی جواهرسازی، ساعت سازی و عطرسازی فرانسوی که در سال 1896 تأسیس شد، در حال حاضر حضور پررنگی در سراسر دنیا دارد، از کلکسیون های مختلف جواهرات ساخت این کمپانی، مجموعه را انتخاب کرده ایم که در زیر مشاهده می کنید.

مجله اینترنتی برترین ها
 برترین ها: ون کلیف و آرپلز (Van Cleef & Arpels)، کمپانی جواهرسازی، ساعت سازی و عطرسازی فرانسوی که در سال 1896 توسط آلفرد ون کلیف و سالومون آرپلز تأسیس شد، در حال حاضر حضور پررنگی در سراسر دنیا دارد، به خصوص در خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا، در فروشگاه های بزرگ و با پرستیژ، بوتیک هایی دارد. ون کلیف و آرپلز در شهرهای بین المللی مانند ژنو، میلان، شانگهای و پاریس بوتیک های بیشتری دارد.

در سال 2010/2011 فروش کلی این کمپانی نزدیک به 450 م��لیون یورو و فروش ساعت مچی های آن 45 میلیون یورو گزارش شد.

از کلکسیون های مختلف جواهرات ساخت این کمپانی، مجموعه را انتخاب کرده ایم که در زیر مشاهده می کنید.

مطلب مرتبط:

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (1)


کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 2

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 3

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 4

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 5

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 6

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 7

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 8

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 9

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 10

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 11

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 12

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 13

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 14

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 15

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 16

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 17

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 18

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 19

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 20

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 21

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 22

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 23

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 24

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 25

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 26

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 27

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 28

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 29

کلکسیون جواهرات ون کلیف و آرپلز (2) - تصویر 30
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه