کیف لوازم بازی

1-برای تهیه این کیف، ابتدا الگوها را از .......... کپی کنید. (دو دایره از پارچه اصلی و دو دایره از لایه چسب پارچه‌ای، مستطیل شماره 1 و3 از پارچه اصلی و مستطیل شماره 2 از طلق شفاف).

کیف لوازم بازی - تصویر 1

2- لایه چسبها را به دو دایرۀ پارچه‌ای بچسبانید. دو دایره را از سمت داخل روی هم بگذارید. مستطیل طلقی را از دو لبه طولی (دو لبه کوچکتر ) روی هم گذاشته، بدوزید. دایره‌ها را به یک لبه آزاد طلق ابتدا سوزن بزنید سپس آن‌ را چرخ کرده به رو برگردانید.

کیف لوازم بازی - تصویر 2 کیف لوازم بازی - تصویر 3

3- مستطیل پارچه‌ای شماره 1 را در لبه به هم بدوزید. پس از اتوی درز ، آن را از طول به سمت داخل تا بزنید.

کیف لوازم بازی - تصویر 4 کیف لوازم بازی - تصویر 5

4- لبه تا شده را به فاصله 1 سانتی‌متر چرخ کنید. درز دوخته شده را در بالای خط دوخت با بشکاف باز کنید (این فضا جهت عبوربند ایجاد می‌شود).

کیف لوازم بازی - تصویر 6 کیف لوازم بازی - تصویر 7

5- مستطیل شماره 3 را دو بار به داخل تا زده، چرخ کنید.

کیف لوازم بازی - تصویر 8

6- بندینک را با کمک یک سنجاق ظریف از داخل فاصله 1 سانتی‌متری چرخ شده عبور دهید. می‌توانید از یک مهره تزیینی برای جمع شدن لبه کیف استفاده کنید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه