گره ای مدل 2 (دوخت )

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 1نوروز 93 به به همه بازدیدکنندگان سایت خیاطی 24 تبریک عرض می کنمگره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 1

الگو ها رو روی پارچه ی مورد نظر ثابت میکنیم

خط وسط جلو روی دولای بسته

قسمت بالایی برش دولای باز

قسمت پشت هم فرقی نمیکنه (ترجیحا دولای بسته)

برای تمام الگو ها زاپاس ۱ سانتی گذاشته و برش میزنیم

 گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 2

همانند شکل این قسمت رابدوزید تا محل مشخص شده

 

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 3

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 4

قبل ا ز دوخت محل مشخص شده در تصویر را چرت میزنیم و تا چرت میدوزیم

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 5

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 6

و این قسمت را به رو برمیگردانیم

 

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 7

قسمت بالایی را  همان طور که دولا ست کوک میزنیم 

میتونیم با چرخ چینکش هم بکنیم

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 8

 

کوک یا چین کش را میکشیم تا قسمت الگو جمع شود

 

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 9

 

و سپس روی ان را چرخ میکنیم

 

 گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 10

بعد از باز گردن به این صورت در میآید

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 11

قسمت وسط لباس را به وسط قسمت بالایی  فیکس میکنیم

و مانندشکل میدوزیم

 گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 12

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 13

 

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 14

قسمت جلویی که دوخته بودیم رو از روی لباس برمیگردونیم و به پشت

 لباس میدوزیم

 

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 15

سرشانه ها و پهلو های لباس را هم وصل میکنیم

لباس ما آماده است

امیدوارم خوشتون آمده باشه

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 16

 

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 17

 

*نکته ها

۱-میتونید اوزمان ها رو کم و زیاد کنید

۲-در صورت دلخواه به لباس آستین وصل میشه

۳-لبه ی لباس ،دور یقه و دور حلقه پاکدوزی میشود

 (یا زانفیکس بزنید یا چرخ کنید)

۴- میتونید یقه ی لباس رو بیشتر باز کنید

 (چین جلوی لباس به تنظیم خودتون جمع تر یا بازتر میشه ) 

۵- برای دوخت پارچه های ریون به این صورت عمل کنید :

کاغذ غیر روغنی را به نوار های باریکی تقسیم کرده

زیر پارچه گذاشته و از رو چرخ کنید

گره ای مدل 2 (دوخت ) - تصویر 18

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه