گره های الوان

لوازم مورد نیاز

نخ شش‌لا یا کاموا- قیچی- سوزن ته گرد- بالشتک.

توضیح

برای بافت هر 4 گل کامل بافت 80 سانتی‌متر نخ لازم است. اگر متراژ کار بالا بود و طول کلاف کم، به انتهای هر نخ رسیدیم با نخ جدید گره و در طول بافت گره کوچک بین دو نخ به زیر کار می‌رود.

اگر می‌خواهیم ریز بافت شود از نخ یک‌لا و اگر درشت بافت می‌خواهیم از نخ دولا استفاده می‌کنیم و اگر می‌خواهیم درشت شود دو گره می‌زنیم.

لازم به ذکر است برای این طرح تعداد رنگ باید از سه عدد بیشتر باشد. اگر نخ دولا برداشتیم خیلی کار را نکشیم و اگر بین گل نخ خالی ماند، مشکل ندارد. اما در ریز بافت می‌توانیم محکم گره بزنیم ولی اگر زیاد بکشیم در آخر نوارها پیچ می‌خورد.

مرحله اول: از هر رنگ دو بند لازم است که می‌تواند دو بند دولا یا تک‌لا باشد. رنگ‌ها روبه‌روی هم و به صورت قرینه قرار می‌گیرد.

طریقه گره

مرحله دوم: اگر می‌خواهیم هفت کار کنیم از کناره‌ها به مرکز و اگر می‌خواهیم شکل هشت باشد از مرکز به کناره می‌رویم.

طریقه بافت: اگر هفت باشد از سمت راست شروع می‌کنیم. هر رنگ نخی که ردیف اول است تا وسط به بندهای بعد گره و روی آنها می‌آید. نخ که از سمت راست شروع روی نخ دوم چرخش می‌کند و گره می‌خورد نخ رنگ اول به رو می‌آید تا وسط همان نخ رنگ اول را به ترتیب با نخ رنگ‌های بعد گره می‌زنیم، به وسط رسیدیم از سمت چپ شروع این بار گره از زیر است یعنی رنگ اول از زیر چرخش می‌کند، گره می‌خورد و به رو می‌آید.

ترتیب بافت روی پالتو

طریقه هشت بافتن گره از وسط شروع و جهت آن فرق نمی‌کند زیر یا رو باشد. به ترتیب با بندهای بعد که گره می‌زنیم طول یک نقطه گره به پایین می‌آییم که به ترتیب تا شکل هشت درست شود.

گره اول هشتی را زدیم از وسط، گره‌هایی که به ترتیب از وسط به چپ می‌رود عکس شکل هفت نخ رنگ اول از رو گره می‌خورد و ردیف راست نخ‌ها از زیر می‌رود.

نخ ردیف دوم دوباره از وسط گره وقتی به کناره می‌رود نخ آخری از کنار گره نمی‌خورد و ردیف‌های بعد تا وسط نیز به همین صورت از کنار نخ‌ها کم می‌شود. قبل اینکه به آخرین نخ وسط رسیدیم یک گره را زدیم گره دوم جهت زیر و رو رفتن عکس می‌شود و دو نخ در وسط گره می‌خورد. لازم به ذکر است نخ آخر در وسط در بافت‌ها حذف می‌شود و به ترتیب نخ‌ها به شکل هفت تا کناره‌ها می‌بافیم. برای گل نصفه از کناره دوباره شروع می‌کنیم می‌بافیم. با آخرین نخ وسط گره نمی‌زنیم به ترتیب نخ‌ها تا کناره از ردیف‌ها کم می‌شود. به نخ آخر که رسیدیم گره اول طبق همان ردیف گره دوم عکس می‌شود و به ترتیب نخ‌ها بافته می‌شود.

گل نصفه تمام شد دوباره به ترتیب گل کامل و نصفه تکرار می‌شو��.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه