یقه

آموزش نوعی یقه

برای رسم الگوی این مدل یقه ابتدا باید اساس الگوی جلوی لباس را به صورت کامل رسم کنید. ساسون‌ها تبدیل به برش پرنسسی می‌شود. در طراحی یقه توجه به دو یقه بودن مدل می‌باشد که یکی حالت حلزونی و دیگری پیلی‌دار است. قسمتی از یقه حلزونی داخل برش و بقیه داخل هلال یقه دوخته می‌شود و یقه پیلی‌دار داخل هلال یقه دوخت شود.

رسم یقه حلزونی

یقه را به این طریق گشاد می‌کنیم. 1 سانتی‌متر از سرشانه و 1 تا 5/1 سانتی‌متر از گودی یقه پایین می‌آییم و این نقاط را به هم وصل می‌کنیم (A و C)

برای رسم یقه حلزونی از خط کمر 5-3 سانتی‌متر بالا آمده و نقطه D را مشخص کنید.

AM برابر 5-4 سانتی‌متر از D به M وصل کنید. از انتهای سرشانه 5/0 تا 1 سانتی‌متر فاصله بگیرید تا نقطه B به دست آید. نقطه B را به D به صورت هلالی رسم کنید (مانند شکل). B و D را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و E و F نام‌گذاری کنید. این نقاط 25-20 سانتی‌متر اوازمان داده می‌شود و بعد از اوازمان یقه آرایش و مرتب می‌شود (مانند شکل).

رسم یقه پیلی‌دار

از نقطه B، 1 سانتی‌متر فاصله بگیرید و به نقطه A وصل کنید. فاصله C تا K برابر با 2-1 سانتی‌متر می‌باشد و فاصله E تا G برابر با 2 سانتی‌متر می‌باشد. چهار ضلعی AHGK را کپی کرده و AK و GH را به 6 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و نقاط را به هم وصل می‌کنیم و مانند شکل اوازمان‌های 5/1 تا 3 سانتی‌متری می‌دهیم. بعد از اوازمان یقه آرایش و ترمیم می‌شود.

یقه - تصویر 1 یقه - تصویر 2 یقه - تصویر 3


مراحل دوخت

الگوها را روی پارچه برش بزنید. تکه حلزونی را می‌توانید بدون توجه به خط راه آن برش بزنید. دو تکه حلزونی را در لبه طرح آن بدوزید. سپس آن را اتو بزنید. (برای بهتر تشخیص دادن شما عزیزان ما یقه را در دو رنگ متفاوت دوخته‌ایم). سپس یقه را در خط برش گذاشته، سوزن بزنید. سپس آن را بدوزید و اتو بزنید. برش‌های پهلو را دوخته، بالاتنه را اتو بزنید. تکه یقه پیلی‌دار را در لبه با سوزن جمع کنید (در جهت پیلی‌ها) پیلی‌ها را بدوزید و اتو بزنید. سپس آن را در قسمت هلالی یقه (نقطه‌ها را روی نقطه‌های هم‌نام بگذارید) گذاشته، بدوزید. یقه را اتو بزنید. سپس هلالی یقه را سجاف داده، به داخل برگردانید و اتو بزنید.

نکته: (برای رسم یقه در متدهای مختلف شیوه‌های متفاوتی وجود دارد. ما همی��ه پر کاربردترین و ساده‌ترین روش را به شما پیشنهاد می‌کنیم).

یقه - تصویر 4 یقه - تصویر 5 یقه - تصویر 6

یقه - تصویر 7 یقه - تصویر 8

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه