برای انجام کار ابتدا پارچه ها را به صورتی روی هم بگذارید تا پشت پارچه ها روی همدیگر باشد و سپس درز را سنجاق بزنید . یعنی سنجاق ها سمت روی پارچه قرار می گیرد. حال درز را به فاصله نیم سانتی از لبه با دوخت ساده بدوزید. دقت داشته باشید دوخت از روی پارچه انجام می شود. درز دوخته شده را مطابق شکل اتو زده و سپس با قیچی از نزدیکی محل دوخت ، اضافی درز را ببرید. حال پارچه را باز کرده و درز دوخته شده را به سمت پایین اتو کنید. حالا پارچه را ازمحل درز دوخته شده بچرخانید تا روی پارچه ها روی هم قرار بگیرد ...

برای انجام کار ابتدا پارچه ها را به صورتی روی هم بگذارید تا پشت پارچه ها روی همدیگر باشد و سپس درز را سنجاق بزنید . یعنی سنجاق ها سمت روی پارچه قرار می گیرد.

247- دوخت فرانسوی - تصویر 1

حال درز را به فاصله نیم سانتی از لبه با دوخت ساده بدوزید. دقت داشته باشید دوخت از روی پارچه انجام می شود.

247- دوخت فرانسوی - تصویر 2

درز دوخته شده را مطابق شکل اتو زده و سپس با قیچی از نزدیکی محل دوخت ، اضافی درز را ببرید.

247- دوخت فرانسوی - تصویر 3

247- دوخت فرانسوی - تصویر 4

حال پارچه را باز کرده و درز دوخته شده را به سمت پایین اتو کنید.

247- دوخت فرانسوی - تصویر 5

حالا پارچه را ازمحل درز دوخته شده بچرخانید تا روی پارچه ها روی هم قرار بگیرد ( اگه خاطرتان باشد تا حالا پشت پارچه ها به هم بود) خوب حالا درز را از این سمت اتو کنید. دقت کنید خط دوخت داخل کار است.

247- دوخت فرانسوی - تصویر 6

حالا دومرتبه چرخکاری داریم این بار از فاصله یک سانتی لبه با دوخت ساده چرخ می کنیم . دوخت قبلی بین درز قرار می گیرد.

247- دوخت فرانسوی - تصویر 7

درز را به سمت پایین اتو می کنیم

247- دوخت فرانسوی - تصویر 8

ببینید چه درز تمیزی شده .

247- دوخت فرانسوی - تصویر 9

منبع:

روان مثل رود


برچسب‌ها: آموزش خیاطی, دوخت فرانسوی, دوخت دو رو, دوخت حریر, مانتو دو رو
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه