آموزش تودوزی

انواع تودوزي

مقصود از تودوزی اقسام مختلف دوختهایی است که برای تا زدن لبه پوشاک اعم از لبه دامن، لبه آستین، لبه پیراهن و . به کار میرود و برای هر نوع پارچه و هر مدل دوخت مخصوص میتوان آن را به کار برد. تودوزی یا پسدوزیدر مواردی به کار میرود که دوخت نباید از سمت رو یا از پشت لباس دیده شود. اگر پس دوزی در کنار خط چرخ شده انجام میشود، هر بار سوزن را از زیر بخیه چرخ رد کرده و بعد از داخل تای پارچه رد کنید تا نخ دوخت کاملا مخفی بماند. ولی اگر پسدوزی روی سطح پارچه انجام شود هر بار یک تار از پارچه مورد نظر را گرفته و سپس سوزن را از میان تای آن رد کنید. اگر پس دوز

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه