آموزش جیب

دوخت انـواع جیــب :: جيب يک فيلتاب

شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد. پارچه جیب را با ابعاد نشان داده شده ببرید و در محل جیب قرار دهید. شما باید دو خط موازی افقی بدوزید. توجه کنید که دقیقا تا خط عمودی انرا ادامه دهید. مطمئن شوید که خطها دقیقا عمدی یک اندازه هستند. حال قسمتهایی را که دوخته اید برگردانید و انرا اتو بزنید. و بعد طرف دیگر را اتو بزنید. حال قسمت وسط را چاک دهید و در انتها انرا Yشکل برش بزنید. حال جیب را برگردانید. و درز بین دو پارچه را اتو بزنید. حال از پایین طرف دوخته شده را به سمت بالا بکشید. درست مثل اینکه در این قسمت یک پ

ادامه مطلب ...
دوخت انـواع جیــب :: آموزش دوخت انواع جيب

انواع جیب :به صورت کلی جیبها در لباسهای زنانه به دو دسته توی لباس و روی لباس تقسیم می شوند . جیبهایی که در توی لباس قرار می گیرد معمولا از پارچه آستری تهیه می شوند و از داخل به لباس وصل می شوند . انواع آن به شرح زیر است :1- جیبهایی که داخل درز یا چاک دوخته می شود . 2- جیبهای جلوی لباس تا روی باسن کوچک که از کمر به طرف درز لباس وصل است . 3- جیبهای برگردان که از رو یا یک چاک در روی لباس تشخیص داده می شود . خوب حالا به نحوه دوخت انواع جیب می پردازیم :1- جیب خارجی لباس بدون آستری : ابتدا الگوی جیب را روی پارچه پهن کرده و آنرا برش بزنید و دورتادور

ادامه مطلب ...
دوخت انـواع جیــب :: طرز دوخت جيب شکافي يک طرفه

شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد. پارچه جیب را با ابعاد نشان داده شده ببرید و در محل جیب قرار دهید. شما باید دو خط موازی افقی بدوزید. توجه کنید که دقیقا تا خط عمودی انرا ادامه دهید. مطمئن شوید که خطها دقیقا عمدی یک اندازه هستند. در پایین من انرا دوخته ام. دقت کنید که اخر خط نباید دوخته شود و من انرا اشتباهی دوخته ام. حال قسمتهایی را که دوخته اید برگردانید و انرا اتو بزنید. و سژس طرف دیگر را اتو بزنید. حال قسمت وسط را چاک دهید و در انتها انرا Yشکل برش بزنید. حال جیب را برگردانید. و درز بین دو پارچه را ا

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه