آموزش دامن

35- دامن دنباله دار

از الگوی اولیه استفاده کرده و قد آن را تا لبه ی زمین بلند میکنیم. به انتهای لب دامن در وسط پشت 20-35 سانت برای دنباله اضافه میکنیم. خط لبه الگوی جلوی دامن را نصف میکنیم و از خط پهلوی جلو و پشت، یک دوم مقدار دنباله پایین می آییم و از وسط پشت در دنباله به این نقطه به شکل منحنی وصل میکنیم و سپس به ، یک دوم جلوی دامن. از وسط پشت به اندازه ی یک دوم قد دامن و از وسط جلو نیز به اندازه ای که در پشت بالا رفته ایم ، بالا میرویم و این دو نقطه را مانند دنباله به یکدیگر وصل میکنیم. این تکه را از الگو جدا کرده و به 5قسمت مساوی تقسیم میکنیم و از پایین به طرف

دامن دنباله دار دامن های دنباله دار

ادامه مطلب ...
فایل وورد آموزش دامن ها

تمام دامن هایی که تا امروز آموزششو نوشتم تو این فایل وورد هست همراه با همون عکسا. اگه سوالی داشتین در خدمتم. موفق باشید. فایل وورد آموزش خیاطی -دامن ها. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دانلود.

ادامه مطلب ...
یک مدل دامن فانتزی

این مدل دامن فانتزی هستش و فکر میکنم برای بچه ها هم مناسب باشه. البته بستگی به جنس پارچه داره. اگر پارچه کمی آهار داشته باشه خیلی بهتره. کلا چهار قسمت داره که بهم وصل میشن. فقط قسمت پشت لای درز وسط پشت قرار گرفته و بقیه از کمر متصل شدن. با اینحال میشه از بالای کمر تا یه حدی پایین تر اومد و از روی همون قسمتی که نوار اریب رنگ مخالف دوخته شده چرخ کرد تا خیلی جدا نیافته از هم. هر قسمت هم تا وسط قسمت بعدا ادامه داره. برای اینکه اندازه هر قسمت دستتون بیاد بهتر اینه که دور کمر تقسیم بر 2 بشه و کمر هر قسمت اندازه ی نصف کمر در نظر گرفته بشه. پایین دامن

یک مدل دامن فانتزی مدل دامن فانتزی مدل دامن های فانتزی

ادامه مطلب ...
دامن هندی

به درخواست یه دوست عزیزی این پست و گذاشتم. این دامنها دامن کلوش هستند و از الگوی یک کلوش درست میشن که میتونید تو قسمت دامنها ببینین مدل برش زدنشو. تنها تفاوتی که با اون دامنایی که آموزش دادم داره اینه که اونا کمر دوزی شدن و زیپ و دکمه میخورن اما این چون کش دوزی شده باید حداقل 6-7 سانت به اندازه ی نهایی دور کمر اضافه بشه. اگه بخواین چین بیشتری بخوره هم میتونید این مقدار و بیشتر کنین. بعد از قسمت بالای دامن قبل از برش حدود 10 سانت اضافه تر در نظر بگیرین تا کش دوزی بشه برای کمرش. میتونی خیلی راحت یه دور کمر و چرخ کنی دولا و بعد کش رو از داخلش رد ک

دامن هندی

ادامه مطلب ...
120- دامن بلند چین دار

برای دوخت این دامن نیازی به کشیدن الگو نیست. اندازه ی گشادی دامن 1. 5 برابر دور باسن هست. یعنی اگر دور باسن مثلا 100 باشه نصف این مقدار رو بهش اضافه میکنیم: 100 (دور باسن) + 50 (نصف دور باسن) = عرض مورد نیاز برای پارچه. قد دامن هم دلخواه هست اگر میخواید همینقدر روی زمین بخوره از کمر اندازه بزنید تا پاشنه ی پا و حدود 5 سانت بهش اضافه کنید. یا اینکه برای اطمینان با متر اندازه بزنید که چقدر میخواید روی زمین باشه. بهتره که از پارچه های لخت و ریزش دار استفاده بشه تا زیباتر بشه. دور کمر و به چین کش میکنید تا به اندازه ی دور کمر خودتون برسه. به این صو

دامن بلند دامن چین دار چین دامن

ادامه مطلب ...
دامن فون

1- دامن فون 4 اوازمان: ساسون جلو و یک ساسون برای پشت ایجاد کرده. از انتهای ساسون ها خطی به پای دامن عمود میکنیمسپس این خط را از پایین به طرف بالا تا نوک ساسون قیچی کرده و میبندیم. مقداری را که به طور طبیعی باز می شود اوازمان میدهیم2- فون 8 اوازمان: دو ساسون برای جلو و دو ساسون برای پشت در نظر گرفته . ساسونها را میبندیم و زیر آن اوازمان میدهیم3- فون 10 اوازمان: علاوه بر دو ساسون جلو و دو ساسون پشت از پهلوها نیز اوازمان میدهیم.

ادامه مطلب ...
ترک کله قندی

برای تهیه ترک کله قندی باید مابین هر ترک، یک گوده یا کله قند قرار دادبرای گوده از ربع دایره نیز میتوان استفاده کرددر هر پنل به جای آنکه به طرفین پنل ها گشادی بدهیم میتوان گوده کار کرد.

ادامه مطلب ...
ترک نیلوفری

برای این نوع ترک از خط باسن بزرگ 20 سانت پایین آمده و 1سانت از هر طرف به داخل میرویمسپس از این نقطه به گشادی پای دامن وصل میکنیم* توجه: خط کج دامن با خط صاف برابر می شودبرای برش کلیه ترک ها از نصف تعداد ترکها الگو تهیه کرده و راسته ها و نقاط موازنه را در الگو مشخص میکنیمبرای دوخت زیپ باید در یکی از ترکها درز را 2/5 سانت در نظر گرفت و در دیگر ترکها جای درز را 1 تا 1/5 سانت در نظر میگیریماگر پارچه جهت مشخصی نداشته باشد میتوان برای صرفه جویی در پارچه، الگو را سر و ته انداخته و برش زد.

ادامه مطلب ...
دامن ترک

برای رسم دامنهای ترک نیاز به اندازه های دور کمر ، باسن،بلندی باسن بزرگ ،قد دامن و تعداد ترکها داریممقدار پارچه: 2قد با عرض 150 سانتجنس: انواع پارچه های لخت مانند کرپ، ریون و پارچه های استرج که گشادی آن زیاد نباشد (زیاد کش نیاید) پارچه های ساده و گل ریز برای این دامنها مناسب تر میباشد. پارچه های پرزدار مانند مخمل را نمیتوان به صورت سر و ته در این دامن برش زدبرای برش پارچه باید از طول 2لا شودبرای رسم الگوی تمام ترک ها ، دور کمر و باسن را به تعداد ترکها تقسیم میکنیمکادری را رسم میکنیم به عرض مثلا (یک ششم ) دور باسن و طول کادر قد دامناز بالای کادر

ادامه مطلب ...
دامن ساده(راسته یا تنگ)

ابتدا الگوی اولیه دامن را رسم میکنیمدر الگوی پشت در پای دامن 1 سانت خارج شده و از این نقطه به خط کمر صفر میکنیماز خط پهلوی جلو و پشت در پای دامن از هر طرف 2 تا 3 سانت خارج شده و به خط باسن صفر میکنیممی توان زیپ دامن را در پهلو یا وسط پشت قرار داداین نوع دامن را میتوان با آستری دوخت** جهت دوخت آستری، الگو را روی پارچه ی آستری قرار داده و همانند دامن ، پارچه آستری را برش زده و میدوزیم و ساسون ها را هم به همان شکل میدوزیمحدود 5-6 سانت آستری باید کوتاه تر باشد و هنگام دوخت ، دو روی چپه ی پارچه رو به روی هم قرار میگیرد تا درزهای پارچه و آستری دیده ن

ادامه مطلب ...
دامن 8 ترک شانل (باد بزنی)

برای پهنای کادر دور باسن را تقسیم به 8 کنید. نقاط A-B دور کمر را تقسیم به 8 کنید و حاصل را از 8/1 دور باسن کم کنید. سپس حاصل به دست آمده را تقسیم به 2 کنید. 5/1 = 2 ÷ 3 ¦3 = 9 – 12 ¦ 9 = 8 ÷ 72 ¦ 12 = 8 ÷ 96 : مثالاز نقاط A-B قد دامن را مشخص کنید. همچنین 2/1 قد دامن را هم مشخص کنید. از هر دو طرف پایین دامن 10 سانت به طرف بیرون رفته و به 2/1 قد دامن وصل کنید.

ادامه مطلب ...
آموزش دوخت دامن اسپانیولی

مقدار پارچه 2. 5 متر با عرض 150دور باسن+20 سانت برای طبقه بالا و برای دیگر طبقات ، هر طبقه باید دوبرابر طبقه بالایی خودش باشدقد دامن تقسیم بر تعداد طبقات+3سانت جای دوخت میباشد و تنها طبقه اول برای کمر 10 سانت از قد اضافه داردتخمین میزان پارچه:قد هر طبقه ضرب در تعداد تکه های طبقات +10سانت برای کمراگر بخواهیم طبقات بهم دوخته نشودو جدا از هم باشد باید یک تکه پارچه آستری به گشادی طبقه اول و قد آن طبقه پایین باشدطبقه ها را به آستری طوری وصل میکنیم که طبقه بالایی چند سانتی (5سانت) روی طبقه پایینی خود را بپوشاند** چین تمام طبقات باید 3برابر دور باسن ب

ادامه مطلب ...
آموزش دامن اولیه (دامن تنگ)

برای کشیدن الگوی اولیه دامن ساده به این اندازه ها نیاز داریم1-یک نوار باریک به دور کمر (یعنی گودترین قسمت بدن می بندیم )دقیقا توی گودی کمر بیفتد2-با سانتی متر اندازه دور کمر را می گیریم (کیپ) چون خودمان در الگو 5/0 الی 1 سانتی متر اضافه می کنیم3-از دور کمر 20 سانتی متر پایین آمده مساوی بلندی بیاسن است،این اندازه معمولا همان 20 سانت است مگر کسی آنکه کسی خیلی لاغر و یا خیلی چاق باشد که در آن صورت این اندازه 18 و22 سانتی متر می شود4-دور باسن را با سانتی متر در برجسته ترین قسمت بدن سانتی متر را به صورت حلقه وار می گیریم5-قد دامن را ازبند ینک که به

ادامه مطلب ...
آشنايي باالگوي دامن پيلي و حذف ساسون دامن و الگوي دامن های مدل دار

آشنایی باالگوی دامن پیلیآموزش پیلی های دامن شامل پیلی دو قلو و یک طرف وسط ، جلوی دامن پیلی، یک طرف روی پا، چند پیلی روی پا هدفپیاده کردن پیلی ها به این فرم تنها در مورد دامن ها نیست بلکه پیلی ها در بالاتنه با شکلی ساده تر به همین فرم در می آیند. دامن های پیلی داربرای یک پیلی وسط جلوی دامن ده سانت به وسط آن اضافه می کنیم و چون دو لا بریده می شود مجموعه پیلی به 20 سانت می رسد مقدار پیلی در اختیار خودمان است این پیلی می تواند یک طرف و یک یا دو قلو باشد، برای پیلی دو قلو و اینکه لبه پایین آن صاف بایستد یک سانت از مقدار لبه پایین پیلی کم می کنیم و

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه