آموزش دوخت لباس زنانه و دخترانه

دوخت انواع شلــوار :: شلوار

بهتر است برای شلوار یک الگو بکشید تا یه سایز بیشتر و کمتر هم قابل استفاده است،نحوه انداخت الگو رو پارچه را ببینید. پایین الگو را ببینید چقدر با لب پارچه فاصله دارد،نقطه اصلی تنظیم شلواردر این مرحله پایین پایش است. خوب بعداز برش. باید به این صورت که می بینید شلوار را تا بزنیم ،تیزیی خشتک(معادلی پیدا نکردم) نقطه تنظیم است،حالا همینطوری اتو می کنیم،شلوار را باید قبل از دوخت خط انداخت. برش قسمت بعد هم به این صورته فقط برای جای زیپ اینقدر اضافه میذاریم و به این شکلهم تا میزنیم تا اتو کنیم.

ادامه مطلب ...
دوخـت لباس شب :: دوخت لباس شب سنين 10-12 سال

وسایل مورد نیاز - پارچه ساتن - عرض 150 یک متر - حریر شیشه ای 2متر عرض 115- تکه های گیپور - مروارید-پارچه استری یک متر ونیم عرض 150دوخت دامن لباسالگوی دامن ساده را بکشید سپس اوزمان لازم را روی دامن پیاده کرده تا به شکل زیر دراید . شش عدداز این ترک ها را اماده کنید وبه هم با چرخ بدوزید. از حریر شیشه ای دایره هایی در سایز کوچک به قطر 15 سانت که مرکز انرا به قطر 5 سانت خالی کنید. - دایره متوسط به قطر 30 سانتکه مرکز انرا به قطر 8 سانت خالی کنید. - ودایره بزرگ به قطر40 سانت ببریدکه مرکز انرا به قطر 12 سانت خالی کنید. قسمت قرمز رنگ راهم که در تصویر

ادامه مطلب ...
الگوی يک لباس مجلسي پوشيده بسيار زيبا

ابتدا الگوی اولیه لباس رکابی را اماده میکنیم . که پایین ان را همانند درس دامن فن گشاد میکنیم و به خط با سن وصل میکنیمقد رکابها را در اینجا باید 10 میگیریم و حلقه استین را حتما باید بگیریم چون استین باید به ان وصل شود در قسمت پشت برای زیباتر شدن 5 تا 7 سانت از وسط پشت پایین می ایییم و مطابق شکل هلال میکنیم . یقه جلو را همانطور که قبلا توضیح داده شد باید در پروپ حالت بدهیم پس اول روی الگو به یقه جلو کار نداریم و بعد از اینکه ساسونهای جلو را دوختیم وسط جلو را 5 تا 7 سانت پایین می اییم و به ابتدای حلقه استین هلال میکینم ( مطابق مدل لباس )برای دام

ادامه مطلب ...
نحوه دوخت مدلهای مختلف مانتو و شنل ، چادر و مقنعه

(مانتو مدل خفاشی)1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین بلند شمشیری تا می زنیم. 2- از دولای باز پارچه 7 سانت برای سجاف اضافه می گذاریم. بعد از سجاف 8 سانت داخل و 8 سانت پایین خط دور گردن جلو را رسم می کنیم. 3- از دولای باز بعد از سجاف 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سمت چپ می رویم. از این نقطه 9 سانت پایین رفته برای شیب سرشانه خط روی آستین را رسم می کنیم. از 9 سانت شیب سراشنه 25 سانت پائین می رویم و از این نقطه 2 سانت داخل رفته خط دم آستین را رسم می کنیم. 4- از سرشانه بلندی لباس به اضافه 5 سانت پایین می رویم. 5- بعد از سجاف 4/1

ادامه مطلب ...
مانتو کوتاه چهار دکمه

ابتدا الگوی اویه بالاتنه رو رسم می کنیم . و از سمت دولای باز برای روی هم آمدن مانتو11 سانت اضافه می ذاریم و امتداد یقه رو به 11 سانت وصل می کنیم. چون سمت چپ مدل با سمت راست متفاوت هست از دو تا الگو استفاده میکنیم . قسمت سمت چپ را از 10 سانت بالای کمر جدا میکنیم و برای ان ساسون سرشانه را مطابق با مدل در نظر میگیریم و نیازی نیست که امتداد ساسون کمر را رسم کنیم. ولی قسمت سمت راست را مطابق با مدل ساده و بدون برش و ساسون در نظر می گیریم. بعد از برش پارچه اندازه دور گردن را مطابق با مدل میگیرم و بعد یقه را مطابق شکل به صورت دو طرف متفاوت برش میزنیم

ادامه مطلب ...
دوخت مانتو مدل خفاشی

1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین بلند شمشیری تا می زنیم. 2- از دولای باز پارچه 7 سانت برای سجاف اضافه می گذاریم. بعد از سجاف 8 سانت داخل و 8 سانت پایین خط دور گردن جلو را رسم می کنیم. 3- از دولای باز بعد از سجاف 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سمت چپ می رویم. از این نقطه 9 سانت پایین رفته برای شیب سرشانه خط روی آستین را رسم می کنیم. از 9 سانت شیب سراشنه 25 سانت پائین می رویم و از این نقطه 2 سانت داخل رفته خط دم آستین را رسم می کنیم. 4- از سرشانه بلندی لباس به اضافه 5 سانت پایین می رویم. 5- بعد از سجاف 4/1 دور باسن به اضافه 3 س

مدل دوخت مانتو 2013 مدل دوخت مانتو 91 دوخت مدل مانتو

ادامه مطلب ...
دوخــت انـواع مانتـو :: مانتو ردا

یکی از مشخصه های مدل ارائه شده استفاده از پارچه حاشیه دار است که معمولا برای استفاده از این پارچه ها دچار مشکل می شویم. حاشیه در بعضی پارچه ها در راه طراحی شده و در بعضی از پارچه ها در بیراه است. در این مدل حاشیه پارچه در راه پارچه است که به دو قد لباس پارچه نیاز داریم. مانتو رِدا:یکی از مشخصه های مدل ارائه شده استفاده از پارچه حاشیه دار است که معمولا برای استفاده از این پارچه ها دچار مشکل می شویم. حاشیه در بعضی پارچه ها در راه طراحی شده و در بعضی از پارچه ها در بیراه است. در این مدل حاشیه پارچه در راه پارچه است که به دو قد لباس پارچه نیاز

ادامه مطلب ...
دامن فون

1- دامن فون 4 اوازمان: ساسون جلو و یک ساسون برای پشت ایجاد کرده. از انتهای ساسون ها خطی به پای دامن عمود میکنیمسپس این خط را از پایین به طرف بالا تا نوک ساسون قیچی کرده و میبندیم. مقداری را که به طور طبیعی باز می شود اوازمان میدهیم2- فون 8 اوازمان: دو ساسون برای جلو و دو ساسون برای پشت در نظر گرفته . ساسونها را میبندیم و زیر آن اوازمان میدهیم3- فون 10 اوازمان: علاوه بر دو ساسون جلو و دو ساسون پشت از پهلوها نیز اوازمان میدهیم.

ادامه مطلب ...
ترک کله قندی

برای تهیه ترک کله قندی باید مابین هر ترک، یک گوده یا کله قند قرار دادبرای گوده از ربع دایره نیز میتوان استفاده کرددر هر پنل به جای آنکه به طرفین پنل ها گشادی بدهیم میتوان گوده کار کرد.

ادامه مطلب ...
ترک نیلوفری

برای این نوع ترک از خط باسن بزرگ 20 سانت پایین آمده و 1سانت از هر طرف به داخل میرویمسپس از این نقطه به گشادی پای دامن وصل میکنیم* توجه: خط کج دامن با خط صاف برابر می شودبرای برش کلیه ترک ها از نصف تعداد ترکها الگو تهیه کرده و راسته ها و نقاط موازنه را در الگو مشخص میکنیمبرای دوخت زیپ باید در یکی از ترکها درز را 2/5 سانت در نظر گرفت و در دیگر ترکها جای درز را 1 تا 1/5 سانت در نظر میگیریماگر پارچه جهت مشخصی نداشته باشد میتوان برای صرفه جویی در پارچه، الگو را سر و ته انداخته و برش زد.

ادامه مطلب ...
دامن ترک

برای رسم دامنهای ترک نیاز به اندازه های دور کمر ، باسن،بلندی باسن بزرگ ،قد دامن و تعداد ترکها داریممقدار پارچه: 2قد با عرض 150 سانتجنس: انواع پارچه های لخت مانند کرپ، ریون و پارچه های استرج که گشادی آن زیاد نباشد (زیاد کش نیاید) پارچه های ساده و گل ریز برای این دامنها مناسب تر میباشد. پارچه های پرزدار مانند مخمل را نمیتوان به صورت سر و ته در این دامن برش زدبرای برش پارچه باید از طول 2لا شودبرای رسم الگوی تمام ترک ها ، دور کمر و باسن را به تعداد ترکها تقسیم میکنیمکادری را رسم میکنیم به عرض مثلا (یک ششم ) دور باسن و طول کادر قد دامناز بالای کادر

ادامه مطلب ...
دامن ساده(راسته یا تنگ)

ابتدا الگوی اولیه دامن را رسم میکنیمدر الگوی پشت در پای دامن 1 سانت خارج شده و از این نقطه به خط کمر صفر میکنیماز خط پهلوی جلو و پشت در پای دامن از هر طرف 2 تا 3 سانت خارج شده و به خط باسن صفر میکنیممی توان زیپ دامن را در پهلو یا وسط پشت قرار داداین نوع دامن را میتوان با آستری دوخت** جهت دوخت آستری، الگو را روی پارچه ی آستری قرار داده و همانند دامن ، پارچه آستری را برش زده و میدوزیم و ساسون ها را هم به همان شکل میدوزیمحدود 5-6 سانت آستری باید کوتاه تر باشد و هنگام دوخت ، دو روی چپه ی پارچه رو به روی هم قرار میگیرد تا درزهای پارچه و آستری دیده ن

ادامه مطلب ...
مراحل دوخت شلوار

برای برش :خطهای اتو باید موازی ترکی پارچه درآورده شوند ، (جلو حتماً باید موازی باشد در الگوی پشت اگر پارچه کم باشد می توانیم خیلی کم کج بگذاریم . محل زیپ روی الگوی جلو حتماً مشخص باشد . محل خط اتو در کمر جرت زده شود . زاپاسها فقط در پهلو 3-2 سانت و بقیه 1 سانت . برای دوخت : به غیر از کمر بقیه ادرلی می شود . خط اتوی جلوی شلوار اتو می شود . فاق جلو تا زیر زیپ (18سانت زیر کمر) دوخته می شود . زیپ شلوار دوخته می شود . (می توانیم مردانه بدوزیم چپ روی راست )ساسونها دوخته و اتو می شود . درزهای داخل پا جلو پشت بهم دوخته می شود و اتو می شود . فاقها دوخت

ادامه مطلب ...
الگوی پشت شلوار تنگ راسته

ابتدا روی الگوی جلو کاغذ پوستی انداحته و الگوی پشت را روی همان ادامه می دهیم . از نقطه 2 ، 4-3 سانت بالا رفته نقطه 20 می شود (روی خط عمودی) . 3 سانت برای پارچه های ضخیم و 4 سانت برای پارچه های نازک . از نقطه 10، 2-1 سانت (1 برای افراد لاغر و 2 برای افراد چاق) به طرف راست رفته نقطه 21 می شود . از نقطه 21 به اندازه 16/1 باسن+0. 5سانت به طرف راست رفته نقطه 22 می شود . نقطه 22 را با خط¬چین به نقطه 20 وصل می کنیم . نقطه 22 را روی خط¬چین به طرف بالا گونیا می کنیم . خط افقی 6 را از طرف چپ امتداد می دهیم . اندازه پهنای الگوی پشت 4/1 باسن +1سانت

ادامه مطلب ...
مقنعه شال روسری :: مقنعه اداری

مراحل کشیدن الگو: - پارچه ای به ابعاد 110 سانتیمتر × 110 سانتیمتر را از قسمت قطر آن تا بزنید تا به صورت مثلثی دوال در بیاید. رأس آن را نقطه A بنامید. - از نقطه A بر روی خط دوالی بسته در حدود 20 سانتیمتر عالمت بگذارید و این نقطه را B بنامید. - از نقطه B خطی عمود بر خط دوالی بسته پارچه رسم کنید که خط کناره پارچه را قطع کند ) این مثلث کوچک بدست آمده برش می خورد . - از نقطه B بر روی خط دوالی بسته 5 سانتیمتر جلو رفته و 1611 آن را نقطه C بنامید. - از نقطه C بر روی خط دوالی بسته 75 سانتیمتر پایین آمده و آن را نقطه D بنامید *قد پشت مقنعه * - از نقطه

ادامه مطلب ...
مقنعه شال روسری :: آموزش دوخت مقنعه طرح روسري

برای دوخت این نوع مقنعه باید پارچه حتما حالت مربع(روسری) داشته باشد وهرچه این مربع بزرگتر باشد مقنعه نیز بزرگتر میشود. پارچه را از گوشه طوری تا میزنیم که یک لبه کوچکتر باشد (فاصله لبه های کوچک وبزرگ در دو طرف باید یکــسان باشد)مجددا پارچه را از محل خط تا مشخص شده(خط چین) تا می زنیم. پس از تا زدن در مثلث به دست آمده روی قسمتی که از2 دولای بسته تشکیل شده اندازه صورت را مشخص میکنیم سپس قسمت کراوات که یا زیر گلو یا پشت گردن گره میخورد را اینگونه طراحی می کنیم. 5سانتیمتر ازپایین جدا کرده وتا محل قد صورت که علامت زده بودیم قیچی میکنیم این کراوات را ا

ادامه مطلب ...
مقنعه شال روسری :: مقنعه زير شال

پارچه تریکو یا ریون(کشی ) از نیم متر دو تا مقنعه در میاد. یعنی هر مقنعه 60 سانت . گشادی صورت رو میگیرم بعد4 تا5 سانت کمتر از نصف آنرا(بخاطر کشی بودن) در الگو همونطور که میبینید رسم می کنیم. پهنای نقاب را از7 سانت تا12 سانت هرچقدر خواستیم میزنیم هر چه بیشتر باشد نقاب بهتر روی پیشانی میخوابد. علامتهای فلش راه پارچه است. نقاب را بعد از برش از وسط به وسط بالای مقنعه گذاشته می دوزیم. این زاپاس را به سمت عقب(پشت (خوابانده از رو یک دوخت میزنیم سمت چانه هم درز خودبخود به داخل رفته و آنرا هم در ادامه میدوزیم. برای اینکه شال هم به این مقنعه وصل کنیم پارچ

ادامه مطلب ...
دوخت مقنعه لبنانی

مقنعه لبنانی عرض پارچه 100 و طول 100 :ابتدا یک مربع 100 * 100 در می آموریم ، سپس آنرا سه گوش تا میزنیم ، سپس از لبه دولای پارچه از گوشه آن 40 سانت پایین آمده و تا میزنیم ، از قسمت 40 سانت که تا زدیم در قسمت صورت 14 سانت پایین آمده و 12 سانت داخل میشویم و نقطه پدید آمده را به دو گوشه جلوی مقنعه وصل میکینم ، سپس اگر خاستیم پایین مقنعه را گرد میکنیم ، در غیر اینصورت مانند رو سری سه گوش می ماند ، قسمتهای هاشور زده شده قیچی میشود همچنین اگر خاسیتم چانه هم به این مقنعه میدهیم . دوخت این مقنعه هم بعد از اینکه اضافه ها رو قیچی کردیم سه گوش مقنعه را تا

ادامه مطلب ...
آشنايي باكت «كوپ پهلو» و الگوي بي يقه ها

کت با دامن معمولاً کوتاه، اما به تنهایی بلند می باشد. اگر یک دکمه باشد در کمر، اگر دو دکمه باشد شش سانت بالا و شش سانت پایین کمر و اگر سه دکمه باشد یکی مقابل خط کمر و دو تای دیگر ده سانت بالا و پایین آن قرار می گیرند. در یقه بندی کت گاهی خط پایین شکاف یقه انگلیسی را چهار سانت به طرف داخل ادامه داده و بعد منحنی تو خالی به طرف بیخ گردن خط می کشند و با بریدن آن یقه را جدا کرده تا بعد از دوختن شکاف پایین یقه به صورت درز صاف نشان دهد. چنانچه یقه مثلاً به صورت خرگوشی هم بریده شود ادامه شکاف به شکل قبل باید باشد. در صورت باریک شدن یقه ها پشت برگه

ادامه مطلب ...
الگوی اولیه ی دامن

روش اندازه گیری دامن :۱- کمر: نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور آزاد ببندید دور این قسمت را اندازه بگیریدمتر رابه طور عادی بگیرید (به بدن فشار نیارد ،آزاد نباشد)۲-باسن: پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن را در پایین خط کمر را اندازه بگیریدمتر را به طور عادی بگیرید۳-بلندی باسن:از خط کمر تا برجسته ترین قسمت باسن را در فاصله پشت و پهلو اندازه بگیرید۴- بلندی دامن: بستگی به مدل دارد بلندی دامن را در فاصله خط پهلو ووسط جلو اندازه بگیرید. اندازه های لازم رو از روی جدول و سایزمون پیدا میکنیمبرای دسترسی به جدول ها به اینجا و اینجا و اینجا مراجعه شود۱-کم

الگوی اولیه دامن الگوی دامن

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه