آموزش دوخت لباس زنانه و دخترانه

انواع کمر های دامن

۱-کمر بند راست:. این کمر بند روی خط کمر قرار میگیرد. عرض آن ۵/۲تا ۸ سانتیمتر می باشد. برای رسم الگو مستطیلی به طور دور کمر عرض دو برابر پهنای مورد نظر برای. کمر رسم کنید. در سمت چپ الگو ۳ سانتیمتر برای روی هم آمدن (پایه دکمه)اضافه کنید. خط وسط جلو و خط وسط پشت و خط پهلو را روی الگو مشخص کنید. خط تا را در عرض الگو مشخص کنید. *الگو در راه (طول) پارچه قرار میگیرد و به اندازه عرض کمر +۱سانتیمتر. لایی می شود. در صورتی که از پارچه بیراه (عرض) استفاده می شود لازم است تما کمر. لایی شود. ** در روی پارچه ۱ سانتیمتر برای الگو اضافه درز در نظر گرفته شود.

انواع دامن کمر دامن انواع کمر دامن

ادامه مطلب ...
دامن فون ساده

از الگوی اولیه دامن استفاده کنید. جلو:در خط کمر ۲ ساسون به عرض ۱ سانتیمتر و طول ۱۰ سانتمتر در نقاط. یک سوم خط کمر رسم کنید. از انتهای دو ساسون خط عمود تا لبه دامن رسم کنید. پشت: در خط کمر ۲ ساسون به عرض یک سانتیمتر و طول ۱۰ سانتیمتر. در نقاط یک سوم خط کمر رسم کنید. از انتهای دو ساسون دو خط عمود تا لبه دامن رسم کنید. یک ساسون در فاصله ی یک دوم خط کمر به عرض ۲ سانتیمتر و. به طول ۱۲ سانتیمتر رسم کنید. جلو و پشت: خطوط عمودی را از لبه ی دامن تا زیر ساسون ها قیچی کنید. ساسون های ۱ انتیمتر را ببندید. در خطوط باز شده در لبه ی دامن اوزمان بدهید. کنترل ک

دامن فون دامن فون ساده دامن ساده

ادامه مطلب ...
دامن فون تنگ

از الگوی اولیه دامن استفاده کنید. مراحل رسم الگو تا تغییرات ساسون و رسم خطوط عمود بر لبه ی. دامن مانند دامن فون ساده انجام دهید. خطوط عمودی را از لبه تا زیر ساسون ها قیچی کنید . در خطوط به. اندازه ی مورد نظر طبق مدل اوازمان دهید. ساسون ها را به اندازه ای که روی هم می آیند ببندید. کنترل کنید عرض اوازمانها در لبه ی دامن یکسان باشد. مقدار باقی مانده از عرض ساسون در جلو را به صورت یک ساسون. در یک سوم خط کمر به طول ۱۰ سانتی متر رسم کنید. (در صورتی که این مقدار کم باشد میتوانید از خط پهلو روی کمر حذف کنید). مقدار باقی مانده از عرض ساسون پشت را به عرض

دامن فون دامن تنگ دامن فون تنگ

ادامه مطلب ...
دامن فون گشاد

از الگوی دامن اولیه استفاده کنید. جلو: یک سوم خط کمر از وسط جلو علامت بزنید. از این نقطه خطی عمود تا لبه دامن رسم کنید. از انتهای ساسون خط عمود دیگری تا لبه ی دامن رسم کنید. پشت:طول ساسون ها را به ۱۰ سانتیمتر تبدیل کنید. از انتهای ساسون ها دو خط عمود تا لبه ی دامن رسم کنید. جلو و پشت: خطوط عمودی را از لبه ی دامن تا زیر ساسون ها قیچی کنید. خط عمودی نزدیک به وسط جلو را تا خط کمر قیچی کنید. به طوری که الگو در خط کمر از هم جدا نشود. ساسون ها را ببندید در خطوط باز شده در لبه ی دامن اوزمان بدهید. کنترل کنید عرض اوزمان ها در لبه ی دامن با هم یکسان باش

دامن فون دامن گشاد دامن فون گشاد

ادامه مطلب ...
تونیک

نوروز 93 به به همه بازدیدکنندگان سایت خیاطی 24 تبریک عرض می کنم. برای شروع کار همون طور که قبلا گفتم الگوی اولیه را یک سایز کوچکتر از. سایز اصلی رسم میکنیم. قد مورد نظر را به الگو اضافه میکنیم. اصلاحات کمر را نیز انجام میدهیم. چون این لباس آستین داره الگوی آستین هم رسم میشه. گشادی حلقه آستین نسبت به حلقه لباس ۳ سانت باشه کافیه. در صورت لزوم اصلاحات آستین و حلقه انجام شود. دور بازو هم یادتون نره. میتونید از منوی موضوعات تمام این اصلاحات رو انجام بدید. فردا الگوی آستین رو میگم. راهنمای رسم پنس کمر. بازی یقه مورد نظر را از خط وسط جلو پایین میاییم.

تونیک

ادامه مطلب ...
دوخت تونیک

نوروز 93 به به همه بازدیدکنندگان سایت خیاطی 24 تبریک عرض می کنم. الگوهای مشخص شده را در شکل زیر میبینید. همه ی الگو ها رو با ۱ سانت زاپاس برش میزنیم. همانطور که میبینید تکه ی گوشه ی الگوی یقه رو به بقیه ی تکه ی. سر شانه وصل کردم. قسمت جلوی لباس و سرشانه که اوزمان داشت دوخت درشت میزنیم تا. بتونیم چینکش کنیم. توجه کنید که حتما از دوخت درشت چرخ استفاده کنید تا چینکش کردن. راحت باشه. اندازهی چین سرشانه به اندازه ی تکهی جدا شده میباشد. ۲ تکه ی خط وسط به هم دوخته میشوند. تکه ی سرشانه نیز دوخته میشود. مستطیلی به عرض ۸سانت و طول اندازه ی۲ برابر چین وس

دوخت تونیک

ادامه مطلب ...
شلوار با الگوی مولر

شلوار با الگوی مولر. الگوی جلو:. ابتدا خط کمر را رسم کرده. از خط کمر به اندازه ی قد شلوار پایین رفته و دم پا را رسم میکنیم. خط فاق:. یک چهارم دور باسن – 3 (حداکثر تا 27 سانت باشد . از سایز 34 تا 40 ) برای کودکان فقط یک چهارم دور باسن نیاز است. برای فاق کوتاه 5-6 سانت از قد فاق کم میشود. خط باسن: یک سوم بلندی یا قد فاق را به دست می آوریم و از خط فاق به طرف خط کمر بالا رفته اندازه زده و خط باسن را می کشیم. خط زانو: 48-53 سانت از خط کمر پایین رفته یا یک دوم کل قد + 3-5 سانت می باشد. اندازه بزرگی پیش: یک چهارم دور باسن +2 و بعد خط را به سمت بالا ا

الگوی شلوار شلوار مولر الگوی شلوار مولر

ادامه مطلب ...
شلوار با الگوی متریک

شلوار با الگوی متریکالگوی جلو:. خط اتو: خطی به اندازه ی قد شلوار روی صفحه کاغذ عمود میکنیم و روی این خط، خط کمر و پای شلوار را رسم میکنیم. از خط کمر به اندازه ی بلندی فاق پایین آمده و خطی افقی ر��م میکنیم (بلندی فاق=یک چهارم دور باسن-3). از خط کمر به اندازه ی بلندی باسن پایین آمده و خطی افقی رسم میکنیم(خط باسن). از خط فاق تا دمپای شلوار را اندازه زده، یک دوم این اندازه -5سانت را از خط فاق به طرف پایین رسم میکنیم. این خط، خط زانو است. روی خط فاق از برخورد خط اتو با این خط به اندازه یک دوازدهم دور باسن+5/1 به طرف چپ الگو رفته و از این نقطه خطی به

الگوی شلوار شلوار متریک الگوی شلوار متریک

ادامه مطلب ...
انواع شلوار

1- پیژامه:. مقدار پارچه برای افراد لاغر 1قد + 10 سانتی متر و برای افراد چاق 2قد + 10 سانتی متر با عرض 150. ابتدا پارچه را از طول دولا میکنیم. کادری رسم میکنیم به عرض ( یک دوم) دور باسن (یعنی نصف اندازه دور باسن) + 10 سانت برای آقایان و 4 سانت برای خانم ها و طول قد پیژامه. برای بلندی فاق (یک سوم ) طول کادر را بعد از 10 سانتی متر پایین آمده و از انتهای فاق از سمت راست 5 سانتی متر خارج شده و به (یک سوم) بلندی فاق وصل میکنیم و در سمت چپ برای پهنای فاق 10 سانت خارج شده و به (یک دوم) بلندی فاق وصل میکنیم. از دم پا از خط وسط کادر به طرفین 20-22 سانت خ

انواع شلوار

ادامه مطلب ...
تاپ ریون دراپه

این لباس ریون هست مدل یقه دراپهاول الگوی لباسهای ریون رو میکشیمبعد یقه لباس رو دراپه میکنیمهمونطور که میبینید دراپه ی این لباس خیلی باز هست پس زمان اندازه گیری باید متر رو خیلی شک کنید در جلو و تا حدود 10 -15 سانت پایین تر از کمر اندازه بزنید بازی یقه روبالای یقه به صورت هارتلی طراحی شده. برای این طراحی باید از کنار حلقه گردن حدود 4سانت به داخل الگو میایمغیر از این مقدار مابقی سرشانه اضافه هست و قیچی میخورهاز نقطه ی 4سانت در شانه به زیر بغل میرسونیم و این قسمت رو باید پُر طراحی کنیم تا پس زده نشه بعد از دوختبرای این مدل حتما حلقه رو 2-3سانت بال

تاپ ریون تاپ دراپه

ادامه مطلب ...
تونيك ريون برش دار

ابتدا الگوی اولیه پارچه های کشی را رسم میکنیم. یقه ی این لباس مدل هفتی و به اندازه ی دلخواه است (در تصویر حدود 12-13 سانت)یقه ی لباس رو روی الگو باز میکنیم و پنس لقی یقه رو روی الگوی جلو میبندیم***هرچقدر یقه باز تر باشه پنس بیشتری باید گرفتبرای این مدل با اندازه ی بازی حدود12 باید روی ریون 2پنس لقی 0. 6 میلی بگیریمروی الگوی جلو با اندازه های فاصله ی سینه و بلندی سینه محل ساسون جلو را مشخص میکنیماز محل نوک سینه به اندازه ی زیر سینه (حدود8-9سانت)پایین میرویم و خط زیر سینه را رسم میکنیم. خط زیر سینه رو الگوی جلو رو با قیچی برش میزنیمهمونطور که در

تونیک ریون برش دار تونیک برش دار

ادامه مطلب ...
فون کردن مانتو

به دو صورت میشه این کارو انجام داداول: وقتی فقط میخوایم به مقدار کمی پایین دامن مانتو رو فون کنیمدوم: وقتی میخوایم پایین دامن مقدار بیشتری فون بشه که میشه از این روش دامن مانتو رو کلوش کرد کلابرای مورد اول ؛ فقط مقدار اوازمان مورد نظر رو (حدود 2 تا 3 سانت) یا حتی کمتر ، به پهلوها اضافه میکنیمبرای مورد دوم ؛ هم به پهلوها و هم بین برش ها اوازمان میدیم اما وسط جلو و وسط پشت رو دستکاری نمیکنیماوازمانها به دو نقطه میتونن ختم بشن1- خط باسن2- خط کمروقتی به خط کمر ختم میکنیم اوازمان رو ، دامن بیشتر حالت کلوش به خودش میگیره و مانتو از کمر به پایین گشاد

ادامه مطلب ...
101- یقه های باز و منحنی دار(انگلیسی، امریکایی ، آرشال)

ابتدا الگوی بالاتنه مورد نظر را طراحی میکنیم و یقه را به اندازه ی دلخواه باز کرده و منحنی میکنیم. یقه هر چقدر که باز باشد میزان ساسون لقی بیشتری گرفته میشود. یقه هایی که با این روش و تا خط سینه باز میشوند نیاز به دو عدد ساسون لقی و هر کدام 0. 75 دارد که روی یقه بسته میشوند. از سر شانه ها در پشت و جلو 1سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت هم 0. 5 تا 0. 75 سانت. سپس طبق شکل الگوی پشت و جلو را از سرشانه به هم میچسبانیم و یقه مورد نظرمان را طبقه شکل طراحی میکنیم. شکل زیر یقه انگلیسی دوتکه است که هر کدام از دو تکه جداگانه از روی الگو کپی شده و روی پارچه ب

یقه باز یقه منحنی یقه امریکایی

ادامه مطلب ...
58- برش منحنی

ابتدا از خط گردن تا سینه را نصف کرده،خط کارور جلو به دست می آید. از این خط روی حلقه ی الگو با پیستوله به شکل منحنی به 2سانت پایین تر از نوک سینه وصل میکنیم. از این منحنی در حلقه ی الگو 1. 5 سانت پایین آمده و ساسون لقی میدهیم. این منحنی را چند سانتی به نوک سینه مانده تمام میکنیم (نوک سینه ی جدید که 2سانت پایین رفتیم) در امتداد این منحنی در حلقه 2سانت خارج شده و زاویه حلقه را مجددا اصلاح میکنیم (بوسیله ی پیستوله). برای رسم منحنی پشت ابتدا باید ساسون پشت را در وسط خط کمر بعد از کشیدن ساسون پهلو و وسط پشت قرار داده، سپس از نوک ساسون در بالا 3سانت پ

ادامه مطلب ...
66- یقه انگلیسی سرخود با رویهمگرد دوبل (اصطلاحا 4دکمه)

شالوده یقه های سرخود را طراحی میکنیم. رویهمگرد این لباس میتواند دکمه دوبل (4دکمه) باشد. به این ترتیب که از وسط جلو 4-6 سانت خارج شده و رویهمگرد دکمه دوبل را میکشیم. اندازه سجاف به علت پهنای زیاد دکمه خور بیشتر است به این ترتیب که در سرشانه 4سانت از خط وسط جلو روی خط سینه و پایین لباس هم 4 سانت خارج میشویم. برای طراحی چرت یقه از گودی گردن 4-6 سانت (به دلخواه) صاف خارج شده از این خط 0. 5 سانت پایین رفته و 2. 5 سانت بالا میرویم و به گودی یقه وصل میکنیم و وسط را چرت میزنیم. سجاف هم مانند قبل از سرشانه ،و خط وسط تا پایین 4سانت داخل میشویم. برچسب‌ها:

یقه انگلیسی یقه انگلیسی سرخود یقه انگلیسی دوبل

ادامه مطلب ...
102- یقه انگلیسی پیله دار

برای دوخت این مدل. اول الگوی بالاتنه رو میکشیم. جلوی لباس رو به صورت دکمه دوبل طراحی میکنیم با این تفاوت کوچیک که میتونیم قسمتی که زیر قرار میگره رو دوبل نکنیم و به وسط جلو ختم بشه اما رویی حتما باید دوبل بشه. آموزش دکمه دوبل-کلیک کنید. در دوخت بالاتنه از برش منحنی استفاده شده و بین برشها و اطراف یقه و در دکمه خور هم میان جلو و سجاف از مغزی استفاده شده. آموزش برش منحنی- کلیک کنید. *** برای دوخت مغزی ها ؛ اول مغزی رو به یکی از درزها کوک بزنید و بعد درز دیگه رو کنارش قرار بدید و دوباره کوک بزنید و زمانی که مطمئن شدید مغزی در جای خودش درست قرار گر

یقه انگلیسی یقه انگلیسی پیله دار یقه پیله دار

ادامه مطلب ...
115- آستین پاکتی

الگوی آستین با اندازه ی دلخواه را میکشیم. به میزان دلخواه (6-8سانت) از مچ آستین به طرف بالا میرویم و علامت میزنیم. ابتدا الگوی کامل رو روی پارچه میندازیم و برش میزنیم آستین رو. بعد قسمت ژایین رو که علامت زدیم از الگو جدا میکنیم و روی پارچه ی دولا میندازیم و برش میزنیم. بهتره که قسمت بالای پاکتی که وصل نمیشه روی دولای بسته باشه اما میشه روی دولای باز هم گذاشت و چرخ کاری کرد. قسمت پاکتی رو لایه کوبی میکنیم تا ایستایی خوبی داشته باشه. اول اگر دو سر پاکتی باز هست یک طرفش رو چرخ میکنیم و فقط بخشی که قراره به مچ دوخته بشه باز میمونه. پاکتی رو از بیرو

آستین پاکتی

ادامه مطلب ...
118- کت کوتاه

ابتدا الگوی اولیه بالاتنه را میکشیم. میتوان ار الگوی بالاتنه بدون ساسون استفاده کرد یا الگوی ساسون دار که در این صورت ساسون تبدیل به برش میشود. بهتر است از الگوی ساسون دار استفاده شود ولی برای پارچه های گیپور که از پشت دوختها دیده. میشود بهتر است از الگوی بدون ساسون استفاده شود. برای پارچه های کشی هم باید از الگوی پارچه های کشی استفاده کرد اما در نهایت این مدل کتهای کوتاه که جلوی آنها بسته نمیشوند فقط با پارچه هایی مثل ساتن یا کلا پارچه های سفت تر زیبا میشود و با تور یا کشی روی تن ایراد دار میایستد. در اینجا کتی رو آموزش گذاشتم که جلوی آن گرد ش

کت کوتاه

ادامه مطلب ...
121- پالتو دكمه دوبل

الگوی اولیه بالاتنه را میکشیم (با در نظر گرفتن موارد مربوط به الگوی پالتو). این مدل دکمه دوبل است پس رویهمگرد دوبل رو طراحی میکنیم. یقه ی پالتو یقه انگلیسی بزرگه که هم میشه مثل یقه شکاری قسمت بالای یقه رو جداگانه درست. کرد و هم به شکل یقه انگلیسی سرهم که یکسره است و فقط وسط یقه چاک میخوره. بازی یقه باید زیاد باشه. اینجا به نظر میرسه تا اول چاک سینه در نظر گرفته شده. باید یقه رو به قدری باز کنید که انتهای یقه ها مثل تصویر به خط کمر برسه. پهنای یقه ی بالا تمام سرشانه رو میگیره که باید زمان طراحی حتما بهش توجه کنید. چون یقه های چپ و راست با هم در

پالتو بدون دکمه پالتو 6 دکمه دکمه پالتو

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه