آموزش دوخت لباس زنانه و دخترانه

پیراهن مجلسی

پارچه مورد نیاز. 5/4-4 متر پارچه حریر عرض 120 الی 150 سانتی‌متر. 4-5/3 متر پارچه ساتن عرض 150 سانتی‌متر. 5/3 متر آستری بونژه عرض 150 سانتی‌متر. 1-از الگوی اولیه بالاتنه متریک، مولر و یا گرلاوین استفاده کنید. 2- این پیراهن از سه قسمت اصلی تشکیل می‌شود. بالاتنه تا خط آکاردمان، بالاتنه از آکاردمان تا خط باسن بزرگ و الگوی دامن. الف- مرحله اول: الگوی بالاتنه تا خط آکاردمان. 1-بلندی خط آکاردمان را مشخص کنید. 2- پنس سرشانه را 5/1 برابر کنید و روی الگو ببندید. 3- الگوی پیراهن آستین حلقه‌ای را مانند شکل رسم کنید. تذکر: سه عدد پنس لقی 7/0 مانند شکل روی

ادامه مطلب ...
پیراهن عروس

*در این شماره برای شما عزیزان یک پیراهن مدل یقه هالتری در نظر گرفته‌ایم که امیدواریم به راحتی بتوانید الگوی آن را آماده کرده و بدوزید و در مجالس خود بدرخشید. * از این مدل می‌توانید با رنگ‌های شاد و متنوع برای لباس شب نیز استفاده کنید. مقدار پارچه مورد نیاز: 3 متر و نیم الی 5 متر پارچه حریر عرض 150 سانتی‌متر. مقدار پارچه مورد نیاز آستری:‌ 3 متر و نیم پارچه آستری بونژه عرض 150 سانتی‌متر. مرحله اول: آماده سازی الگوی جلو و پشت بالاتنه. 1-از الگوی اولیه بالاتنه مولر، متریک و یا گرلاوین استفاده کنید. 2- بلندی خط آکاردمان را مشخص کنید. 3- پنس سرشانه ل

ادامه مطلب ...
پیراهن عروس

مقدار پارچه مورد نیاز. پارچه تور: 3 متر پارچه عرض 150 سانتی‌متر. پارچه حریر: یک متر و نیم پارچه عرض 150 سانتی‌متر. پارچه ساتن: 3 متر پارچه عرض 150 سانتی‌متر. در این لباس احتیاج به 3 الگوی جداگانه برای بالاتنه داریم:. 1لف- الگوی آستری با پارچه ساتن. ب- الگوی رویه بالاتنه با پارچه حریر. ج- الگوی زیرین بالاتنه و دامن اصلی با پارچه تور. مرحله اول. الف- آماده سازی الگوی آستری با پارچه ساتن (در قسمت بالاتنه). 1-از الگوی اولیه بالاتنه مولر، گرلاوین و یا متریک آماده نمایید. 2- پنس سرشانه را دو برابر کرده و روی الگو ببندید. 3- برش دکلته لباس را مانند مد

ادامه مطلب ...
تاپ و دامن

برای درست کردن این تاپ و دامن به دوالگوی جدانیاز داریم. الف- الگوی آستری با پارچه ساتن ب- الگوی رویه لباس با پارچه حریر. مرحله اول : درست کردن الگوی آستری با پارچه ساتن :. 1- ازالگوی اولیه بالاتنه مولررولت کنید. 2- پنس سرشانه را 2برابر کنید. 3- مدل دکلته لباس را طرای کنید(دقت کنید که که بازی دکلته را به دلخواه می توان تغییر داد). 4- پنس زیربغل را بسته و برشرا ازسرشانه مانند شکل رسم کنید. الگو به سمت (1و2)تقسیم می شود. 5- ازخط کمر7-8cm)) پایین آمده وبه(3-4cm) پایین تر از خط باسن کوچک مانند شکل رسم کنید. تذکر: کنترل کمررا انجام دهید و ساسون ها

ادامه مطلب ...
کت کوتاه

در این شماره برای شما عزیزان یک مدل کت کوتاه زیبا برای استفاده روی پیراهن‌های دکلته درنظر گرفته‌ایم که امیدواریم به راحتی بتوانید الگوی آن را آماده نموده و از این فرصت استفاده کنید. مقدار پارچه مورد نیاز. یک متر و 30 سانتیمتر پارچه عرض 150 سانتیمتر. آستری 60 سانتیمتر پارچه عرض 150 سانتیمتر. 1-از الگوی اولیه بالاتنه مولر، متریک و یا گرلاوین استفاده کنید ( بالاتنه جلو ). 2- پنس سرشانه و پنس کفنورماسیون ( در متد گرلاوین ) را بسته و به پنس بزرگ زیر سینه منتقل کنید. 3- از کنار گردن بالاتنه در نقطه A‌ بالاتنه جلو 1 سانتیمتر داخل شوید. 4- از گودی گردن

ادامه مطلب ...
پیراهن عروس

در این شماره برای شما عزیزان یک پیراهن عروس با کاپ سینه جدا درنظر گرفته‌ایم که امیدواریم با پوشیدن آن در مجلس جشن خود بدرخشید. مقدار پارچه مورد نیاز. 6 متر پارچه ساتن ظریف عرض 150 سانتیمتر. 5/4-5 متر آستری عرض 150 سانتیمتر. 1-از الگوی اولیه بالاتنه متریک، مولر و یا گرلاوین آماده نمایید. 2- پنس سرشانه را 2 برابر کنید. 3- بلندی خط آکاردمان را مشخص کنید. 4- کنترل کمر، کنترل سینه، کنترل آکاردمان و کنترل باسن بزرگ را انجام دهید. 5- بازی دکلته لباس را مشخص کنید. 6- مانند شکل، مدل سوتینی لباس را تا خط آکاردمان رسم کنید. 7- از خط باسن بزرگ، ( 5-3 سانتی

ادامه مطلب ...
کت کوتاه برای پیراهن عروس

کت روی لباس عروس. مقدار پارچه مورد نیاز. یک متر و 30 سانتیمتر پارچه عرض 150 سانتیمتر از جنس ساتن. آستری 60 سانتیمتر پارچه عرض 150 سانتیمتر. 1-از الگوی اولیه بالاتنه مولر گرلاوین و یا متریک رولت کنید. 2- پنس سرشانه و پنس کنفورماسیون را بسته و به پنس بزرگ زیر سینه منتقل کنید. تذکر: در صورتی که کت برش از کارور داشته باشد می‌توانید پنس‌ها را به داخل برش عصایی انتقال دهید. 3- از کنار گردن در بالاتنه جلو: نقطه ( A ← 1 سانتیمتر ) داخل شوید. از کنار گردن در بالاتنه پشت: نقطه ( B ← 1 سانتیمتر ) داخل شده و از نقطه ( C ← 5/0 سانتیمتر ) پایین بیایید، هلالی

ادامه مطلب ...
پیراهن عروس

در این شماره برای شما عزیزان یک پیراهن عروس زیبا درنظر گرفته‌ایم که امیدواریم بتوانید الگوی آن را به راحتی آماده نمایید. مقدار پارچه مورد نیاز. 5 الی 5/5 متر پارچه ساتن ظریف عرض 150 سانتیمتر. 4 متر پارچه آستری عرض 150 سانتیمتر. 2 متر پارچه تور عرض 120 سانتیمتر. 1-از الگوی اولیه بالاتنه مولر، متریک و یا گرلاوین آماده نمایید. 2- در این لباس احتیاج به دو الگو داریم: الف) الگوی اوازمان‌دار جهت رویه لباس، ب) الگوی ساده برای آستری. الگوی اوازمان‌دار رویه لباس. 1-پنس سرشانه را 2 برابر کنید. 2- پنس سرشانه، پنس کنفورماسیون و پنس‌های اصلی را روی الگو بست

ادامه مطلب ...
پیراهن عروس

در این جلسه برای شما دخترخانمهای عزیزی که در فصل بهار به خانه بخت می‌روید یک پیراهن عروس زیبا و شیک درنظر گرفته‌ایم که در عین سادگی با پوشیدن آن جلوه خاص خواهید داشت. مقدار پارچه مورد نیاز. پارچه گیپور 70 سانتیمتر. پارچه ساتن عرض 150 سانتیمتر، 5/3 متر. پارچه آستری عرض 150 سانتیمتر، 5/3 متر. 1-از الگوی اولیه بالاتنه مولر، متریک و یا گرلاوین آماده نمایید. 2- پنس سرشانه لباس را 5/1 برابر کنید. 3- برش دکلته لباس را مانند شکل رسم کنید. 4- کنترل کمر، کنترل آکاردمان، کنترل سینه و کنترل باسن بزرگ را انجام دهید. 5- پنس سرشانه را بسته و آن را به پنس کنفو

ادامه مطلب ...
آموزش دوخت لباس شب و نامزدی

تذکر: هنرجویانی که از متد مولر استفاده می‌کنند، برای بستن پنس سرشانه ⅓ این میزان را به سمت یقه و ⅔ بقیه مقدار موردنظر را به سمت حلقه اضافه کرده و مانند شکل، پنس را ببندید. سپس خط سرشانه را کنترل کنید. نقطه ‌A‌ روی نقطه B بسته می‌شود. 1- پنس سرشانه را 5/1 برابر کنید و روی الگوی اصلی ببندید. 2- پنس زیر سینه را روی الگو ببندید ( مطابق درس جلسه اول ). 3- پنس کنفورماسیون را قیچی زده و باز کنید تا بتوانید مدل را روی الگو طراحی کنید. 4- الگوی بالاتنه جلو را کامل کنید ( دولای بسته کاغذ الگو ). 5- مدل لباس را مطابق شکل، روی الگو طراحی کنید و پنس‌های لقی

ادامه مطلب ...
دوخت لباس شب و نامزدی

آموزش دوخت. لباس شب و نامزدی را با مجله کوک تجربه کنید. نکته 1. شناخت ابزار کار. 1-انواع فنرها- انواع لائی- انواع قیطان- متر ماری- مارک زن- زیپ مخفی- خط‌کش پیستوله. 2- انواع پارچه شامل: ساتن- حریر- کرپ- دوشس و گیپور. 3- کاپ سینه‌ها- تور سیمی- طلق شیشه‌ای- پشم شیشه یک میلی- مایه آهار- ابر اسفنجی. نکته 2. چون در دوخت لباس مجلسی جای سوزن روی پارچه باقی می‌ماند، می‌بایست قبل از اینکه الگو را روی پارچه اصلی که معمولاً ساتن- حریر و یا گیپور می‌باشد، قرار دهیم پاترون تیپ تهیه کنیم. پاترون تیپ چیست؟. عبارت است از الگویی که روی پارچه متقال و یا چلوار ق

ادامه مطلب ...
لباس شب و نامزدی

1- از الگوی اولیه بالاتنه کنترل شده جلو و پشت آماده نمائید. 2- پنس سرشانه را دو برابر کرده و روی الگوی اصلی ببندید. 3- بلندی خط آکاردمان را مشخص کرده و 3 الی 4 سانت به آن اضافه نموده و گشادی آکاردمان را کنترل کنید تا الگو لقی نداشته باشد. 4- بازی یقه را مطابق شکل تعیین کرده و بلندی حلقه آستین را نیز مانند درس شماره یک تعیین کنید. 5- از خط مرکزی جلو ( cm 5/3-3 ) داخل شده و برش را به خط آکاردمان وصل نمائید. 6- هلالی دکلته جلو و پشت را رسم کنید. 7- از خط آکاردمان تا باسن بزرگ را روی الگوی جلو و پشت مشخص کرده، ساسونهای این قسمت را روی الگو مطابق در

ادامه مطلب ...
لباس شب و نامزدی

در این جلسه تاپ دکلته یقه‌ هالتری و دامن بلند پشت دنباله‌دار را برای شما عزیزان انتخاب کرده‌ایم که با پوشیدن آن در هر مجلسی خواهید درخشید. مقدار پارچه مورد نیاز. 5/4 متر پارچه تافته کاغذی عرض cm 150. 5/3-3 متر پارچه آستر عرض 120 الی cm‌ 150. تذکر: برای درست کردن این لباس به دو الگوی بالاتنه جلو احتیاج داریم که ابتدا آن را به صورت بالاتنه کامل در می‌آوریم و سپس یکبار قسمت روی بالاتنه و یکبار قسمت زیر بالاتنه را طراحی می‌کنیم. از الگوی اولیه بالاتنه مولر، متریک، گرلاوین می‌توانید استفاده کنید. بالاتنه جلو: قسمت روی تاپ. 1- پنس سرشانه جلو را 5/1 ب

ادامه مطلب ...
کت کوتاه

1-در ابتدا یک بالاتنه و یک آستین آماده می‌کنیم. آستین را از حلقه به بالاتنه وصل کرده و آستین رگلان را طراحی می‌کنیم. بعد از طراحی، آستین را برش داده و از بالاتنه جدا می‌کنیم. آستین پشت و جلو را کنار هم قرار داده و مانند شکل فضایی برای پیلی می‌دهیم و بعد نیم کت را روی بالاتنه طراحی می‌کنیم. 2- بعد از آماده‌سازی الگوها آنها را روی پارچه قرار داده و برش می‌زنیم ( حتماً خط راست در حین برش رعایت شود). 3- در این مرحله نقاط پیلی روی الگو را روی پارچه مشخص می‌کنیم. 4- بعد از برش،‌ پیلی‌های مشخص شده روی پارچه را مانند شکل در جهت پیلی تا زده و با سوز

ادامه مطلب ...
چادر فرشته

ملزوماتمیزان پارچه مورد نیازپارچه مشکی چادری عرض 180 سانتیمتر: 30/3 سانتیمتر. و یا پارچه مشکی چادری عرض 110 سانتیمتر: 70/6 سانتیمتر. زیپ 70 سانتیمتر: 1 عدد. کش قیطان: 2 قرقره. دکمه چادری: 4 عدد. در صورت دلخواه پارچه حریر عرض 150 سانتیمتر: 50 سانتیمتر. مراحل برشاین چادر از دو قسمت جداگانه تشکیل شده که شامل قسمت بالاتنه و پایین‌تنه می‌باشد. قسمت بالاتنه دارای شنل و شال می‌باشد و قسمت پایین‌تنه شامل دامن بندی که به صورت یک سارافون است. چنانچه در ملزومات توجه کنید متوجه می‌شوید که برای این مدل چادر بهتر است از پارچه‌هایی با عرض 180 سانتیمتر استفا

ادامه مطلب ...
آموزش پالتو یا کت های زمستانی

برای دوخت پالتو یا کت های زمستانی از الگوی اولیه که در آموزش دوخت پالتو دکمه دوبل گفته شد نیز استفاده میکنیم با این تفاوت که در فرمول ، کادر را 2-3 سانت بزرگتر رسم میکنیم. یعنی (یک دوم دور سینه + 7یا8)سرشانه ها و کارور جلو و پشت هم 1سانت اضافه میشوندبعد از رسم کامل الگو، قد آن را به میزان دلخواه (مثلا روی زانو) بلند میکنیمبه این منظور از خط باسن صاف پایین می آییممیتوان از برش راسته یا عصایی استفاده کرد. برش راسته لقی هایی روی لباس ایجاد میکنه که برای رفعش ناچار میشیم یک پنس از زیر سینه بگیریم بنابراین بهتره از برش عصایی استفاده کنیم که زیباتر و

ادامه مطلب ...
آموزش دوخت پالتو دکمه دوبل

الگوی اولیه بالاتنه را میکشیم (با در نظر گرفتن موارد مربوط به الگوی پالتو). تصویر بالا: الگوی اولیه بالاتنه پالتو دکمه دوبل می باشد. این مدل دکمه دوبل است پس رویهمگرد دوبل رو طراحی میکنیمیقه ی پالتو یقه انگلیسی بزرگه که هم میشه مثل یقه شکاری قسمت بالای یقه رو جداگانه درست کرد و هم به شکل یقه انگلیسی سرهم که یکسره است و فقط وسط یقه چاک میخورهبازی یقه باید زیاد باشه. اینجا به نظر میرسه تا اول چاک سینه در نظر گرفته شدهباید یقه رو به قدری باز کنید که انتهای یقه ها مثل تصویر به خط کمر برسهپهنای یقه ی بالا تمام سرشانه رو میگیره که باید زمان طراحی حتم

آموزش دوخت پالتو آموزش دوخت دکمه

ادامه مطلب ...
اندازه کردن کمر با استفاده از ساسون ها

از آنجایی که شاپرک جونم خیلی وقته ازم خواسته ��اسون هارو بگم امروز میخوام در مورد ساسون ها و پنس ها صحبت کنیم در الگوی متریک ساسون ها در خط وسط پشت خط پهلو و روی خطوط ۲۴-۲۵-۲۶۳۴-۳۵-۳۶ که همان خط پهلو است و خطوط ۱۷-۱۸-۱۹ رسم میشودساسون خط وسط پشت در لباس های مجلسی و لباس هاییکه میخواهیم گودی کمر مشخص باشه گرفته و دوخته میشودمعمولا برای خط ۲۴-۲۵-۲۶ یک سانتی متر از هر طرفبرای خط ِ ۳۴-۳۵-۳۶ ۲ سانتی متر از هر طرفو خط ِ۱۷-۱۸-۱۹ یک سانتیمتر از هر طرف پنس گرفته میشودتوجه کنید تمام این اندازه ها روی خط کمر مشخص میشودقبل از رسم پنس ها باید آن را کنترل کن

ادامه مطلب ...
آموزش دوخت مقنعه چونه دار

مقدار پارچه برای مدل 4کلوش ، 1. 5 متر و برای دوکلوش 1 متر استبرای 4کلوش، پارچه را 4لا میکنیم و برای دو کلوش 2لا میکنیمپشت مقنعه 10-12 سانت بلندتر از جلو استبرای نقاب آن مستطیلی به عرض 6سانت و طول 20 سانت و برای چانه به حالت لوزی در 4لای بسته درآورده بهطول 16 سانت و عرض 7سانت و هنگام دوخت، چانه زیر نقاب قرار میگیردجلوی سر مقنعه را 2 سانت کم میکنیمابتدا نقاب و بعد چانه دوخته میشوند.

ادامه مطلب ...
دوخت انواع شلــوار :: الگوي شلوار (قسمت جلو)

این الگوی شلوار بر اساس روش اسکاندیناوی درس داده می شود در روش محاسبه زیاد با روش گرلاوین تفاوتی ندارد. در آینده درس الگوی شلوار بر اساس روش گرلاوین را آموزش خواهم داد. در ابتدا اندازه های زیر را برای کشیدن الگوی شلوار محاسبه کنید. حال محاسبات زیر را انجام دهید:1- الگو را با کشیدن خط 1 خطی عمودی که نشان دهنده قد تمام شلوار می باشد، شروع کنید. 2- خطی افقی عمود بر خط 1 در نقطه A رسم کنید خط مذکور که خط کمر می باشد را 2نامگذاری می کنیم. 3- خطی افقی عمود بر خط 1در نقطه B رسم کنید خط مذکور که خط مچ می باشد را 3نامگذاری می کنیم. 4- از نقطه A به میزا

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه