آموزش شلوار

222-شلوار به روش گرلاوین

دوستای عزیزم سلام. سال جدید و به همگی تبریک میگم و همینطور روز زن و که پشت سر گذاشتیم به همه ی خانمها و مخصوصا مادرای مهربون. از اینکه اینهمه وقفه بین آموزشها افتاد خیلی شرمنده ام. متاسفانه موقعیت کاریم طوری شد که نتونستم به اینجا رسیدگی کنم. ان شاالله سعی میکنم بعد از این باز بیشتر در خدمتتون باشم. تا زمانی که زنده باشم این وبلاگ به کار خودش ادامه میده هرچند که کانالای آموزشی تو تلگرام و اینستا و غیره اینقدر زیاد شده که شاید دسترسی بهشونم ساده تر باشه. سعی کردم به سوالات و نظرات دوستان پاسخگو باشم چه اینجا چه از طریق ایمیل. از همه ی عزیزانیم ک

ادامه مطلب ...
الگوی شلوار (الگوی اول)

الگوی شلوار. اندازه های لازم برای شلواردور کمردور باسندور رانقد شلوار (از کمر)قد زانو (از کمر)الگوی جلوی شلوار. ۴/۱ دورباسن منهای ۱ برای پهنای کادر (A-B) ß خط کمراز این نقاط قد شلوار را تا پایین رسم کرده و کادر را کامل کنید. سپس قد باسن رارسم کنید. (C-D)4/1دور باسن منهای ۲ یا ۳ برای قد فاق (برای افراد چاق نیازی به کم کردن نیست (E-F)نقاط (A-B) قد زانو را مشخص(G-H)1/20دور باسن برای پنهای فاق که ازخط فاق به بیرون رسم می‌شود و به خط باسن هلال کنید وقتی الگو را رسم کردیم خط فاق همراه با پهنای فاق را اندازه بگیریدو وسط آن را مشخص و خط عمودی رسم کنی

ادامه مطلب ...
الگوی شلوار (الگوی دوم)

شلوار راسته - روش متریک. الگوی جلوی شلوارکادری می کشیم که عرض آن به اندازه یک چهارم دور باسن بزرگ و به طول قد شلوار. از سمت راست 5 سانت خارج و به خط باسن وصل می کنیم ( جای زیپ)و به اندازه عرض کادر پائین آمده و به اندازه یک ششم عرض کادر خارج و به صورت هلال به خط باسن وصل می کنیم. از پائین کادر از دوطرف 2 سانت داخل و سمت چپ را به خط باسن و سمت راست را به یک ششم عرض کادر وصل می کنیم. از پهلو نیز 2 سانت داخل و به خط باسن وصل می کنیم. الگوی پشت شلوارکادری می کشیم به اندازه یک چهارم دور باسن بزرگ + 1. 5 و به طول قد شلوار. به اندازه عرض کادر پائین آم

ادامه مطلب ...
شلوار با الگوی مولر

شلوار با الگوی مولر. الگوی جلو:. ابتدا خط کمر را رسم کرده. از خط کمر به اندازه ی قد شلوار پایین رفته و دم پا را رسم میکنیم. خط فاق:. یک چهارم دور باسن – 3 (حداکثر تا 27 سانت باشد . از سایز 34 تا 40 ) برای کودکان فقط یک چهارم دور باسن نیاز است. برای فاق کوتاه 5-6 سانت از قد فاق کم میشود. خط باسن: یک سوم بلندی یا قد فاق را به دست می آوریم و از خط فاق به طرف خط کمر بالا رفته اندازه زده و خط باسن را می کشیم. خط زانو: 48-53 سانت از خط کمر پایین رفته یا یک دوم کل قد + 3-5 سانت می باشد. اندازه بزرگی پیش: یک چهارم دور باسن +2 و بعد خط را به سمت بالا ا

الگوی شلوار شلوار مولر الگوی شلوار مولر

ادامه مطلب ...
شلوار با الگوی متریک

شلوار با الگوی متریکالگوی جلو:. خط اتو: خطی به اندازه ی قد شلوار روی صفحه کاغذ عمود میکنیم و روی این خط، خط کمر و پای شلوار را رسم میکنیم. از خط کمر به اندازه ی بلندی فاق پایین آمده و خطی افقی رسم میکنیم (بلندی فاق=یک چهارم دور باسن-3). از خط کمر به اندازه ی بلندی باسن پایین آمده و خطی افقی رسم میکنیم(خط باسن). از خط فاق تا دمپای شلوار را اندازه زده، یک دوم این اندازه -5سانت را از خط فاق به طرف پایین رسم میکنیم. این خط، خط زانو است. روی خط فاق از برخورد خط اتو با این خط به اندازه یک دوازدهم دور باسن+5/1 به طرف چپ الگو رفته و از این نقطه خطی به

الگوی شلوار شلوار متریک الگوی شلوار متریک

ادامه مطلب ...
انواع شلوار

1- پیژامه:. مقدار پارچه برای افراد لاغر 1قد + 10 سانتی متر و برای افراد چاق 2قد + 10 سانتی متر با عرض 150. ابتدا پارچه را از طول دولا میکنیم. کادری رسم میکنیم به عرض ( یک دوم) دور باسن (یعنی نصف اندازه دور باسن) + 10 سانت برای آقایان و 4 سانت برای خانم ها و طول قد پیژامه. برای بلندی فاق (یک سوم ) طول کادر را بعد از 10 سانتی متر پایین آمده و از انتهای فاق از سمت راست 5 سانتی متر خارج شده و به (یک سوم) بلندی فاق وصل میکنیم و در سمت چپ برای پهنای فاق 10 سانت خارج شده و به (یک دوم) بلندی فاق وصل میکنیم. از دم پا از خط وسط کادر به طرفین 20-22 سانت خ

انواع شلوار

ادامه مطلب ...
دوخت انواع شلــوار :: الگوي شلوار (قسمت جلو)

این الگوی شلوار بر اساس روش اسکاندیناوی درس داده می شود در روش محاسبه زیاد با روش گرلاوین تفاوتی ندارد. در آینده درس الگوی شلوار بر اساس روش گرلاوین را آموزش خواهم داد. در ابتدا اندازه های زیر را برای کشیدن الگوی شلوار محاسبه کنید. حال محاسبات زیر را انجام دهید:1- الگو را با کشیدن خط 1 خطی عمودی که نشان دهنده قد تمام شلوار می باشد، شروع کنید. 2- خطی افقی عمود بر خط 1 در نقطه A رسم کنید خط مذکور که خط کمر می باشد را 2نامگذاری می کنیم. 3- خطی افقی عمود بر خط 1در نقطه B رسم کنید خط مذکور که خط مچ می باشد را 3نامگذاری می کنیم. 4- از نقطه A به میزا

ادامه مطلب ...
دوخت انواع شلــوار :: شلوار

بهتر است برای شلوار یک الگو بکشید تا یه سایز بیشتر و کمتر هم قابل استفاده است،نحوه انداخت الگو رو پارچه را ببینید. پایین الگو را ببینید چقدر با لب پارچه فاصله دارد،نقطه اصلی تنظیم شلواردر این مرحله پایین پایش است. خوب بعداز برش. باید به این صورت که می بینید شلوار را تا بزنیم ،تیزیی خشتک(معادلی پیدا نکردم) نقطه تنظیم است،حالا همینطوری اتو می کنیم،شلوار را باید قبل از دوخت خط انداخت. برش قسمت بعد هم به این صورته فقط برای جای زیپ اینقدر اضافه میذاریم و به این شکلهم تا میزنیم تا اتو کنیم.

ادامه مطلب ...
مراحل دوخت شلوار

برای برش :خطهای اتو باید موازی ترکی پارچه درآورده شوند ، (جلو حتماً باید موازی باشد در الگوی پشت اگر پارچه کم باشد می توانیم خیلی کم کج بگذاریم . محل زیپ روی الگوی جلو حتماً مشخص باشد . محل خط اتو در کمر جرت زده شود . زاپاسها فقط در پهلو 3-2 سانت و بقیه 1 سانت . برای دوخت : به غیر از کمر بقیه ادرلی می شود . خط اتوی جلوی شلوار اتو می شود . فاق جلو تا زیر زیپ (18سانت زیر کمر) دوخته می شود . زیپ شلوار دوخته می شود . (می توانیم مردانه بدوزیم چپ روی راست )ساسونها دوخته و اتو می شود . درزهای داخل پا جلو پشت بهم دوخته می شود و اتو می شود . فاقها دوخت

ادامه مطلب ...
الگوی پشت شلوار تنگ راسته

ابتدا روی الگوی جلو کاغذ پوستی انداحته و الگوی پشت را روی همان ادامه می دهیم . از نقطه 2 ، 4-3 سانت بالا رفته نقطه 20 می شود (روی خط عمودی) . 3 سانت برای پارچه های ضخیم و 4 سانت برای پارچه های نازک . از نقطه 10، 2-1 سانت (1 برای افراد لاغر و 2 برای افراد چاق) به طرف راست رفته نقطه 21 می شود . از نقطه 21 به اندازه 16/1 باسن+0. 5سانت به طرف راست رفته نقطه 22 می شود . نقطه 22 را با خط¬چین به نقطه 20 وصل می کنیم . نقطه 22 را روی خط¬چین به طرف بالا گونیا می کنیم . خط افقی 6 را از طرف چپ امتداد می دهیم . اندازه پهنای الگوی پشت 4/1 باسن +1سانت

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه