آموزش پالتو

آموزش پالتو یا کت های زمستانی

برای دوخت پالتو یا کت های زمستانی از الگوی اولیه که در آموزش دوخت پالتو دکمه دوبل گفته شد نیز استفاده میکنیم با این تفاوت که در فرمول ، کادر را 2-3 سانت بزرگتر رسم میکنیم. یعنی (یک دوم دور سینه + 7یا8)سرشانه ها و کارور جلو و پشت هم 1سانت اضافه میشوندبعد از رسم کامل الگو، قد آن را به میزان دلخواه (مثلا روی زانو) بلند میکنیمبه این منظور از خط باسن صاف پایین می آییممیتوان از برش راسته یا عصایی استفاده کرد. برش راسته لقی هایی روی لباس ایجاد میکنه که برای رفعش ناچار میشیم یک پنس از زیر سینه بگیریم بنابراین بهتره از برش عصایی استفاده کنیم که زیباتر و

ادامه مطلب ...
آموزش دوخت پالتو دکمه دوبل

الگوی اولیه بالاتنه را میکشیم (با در نظر گرفتن موارد مربوط به الگوی پالتو). تصویر بالا: الگوی اولیه بالاتنه پالتو دکمه دوبل می باشد. این مدل دکمه دوبل است پس رویهمگرد دوبل رو طراحی میکنیمیقه ی پالتو یقه انگلیسی بزرگه که هم میشه مثل یقه شکاری قسمت بالای یقه رو جداگانه درست کرد و هم به شکل یقه انگلیسی سرهم که یکسره است و فقط وسط یقه چاک میخورهبازی یقه باید زیاد باشه. اینجا به نظر میرسه تا اول چاک سینه در نظر گرفته شدهباید یقه رو به قدری باز کنید که انتهای یقه ها مثل تصویر به خط کمر برسهپهنای یقه ی بالا تمام سرشانه رو میگیره که باید زمان طراحی حتم

آموزش دوخت پالتو آموزش دوخت دکمه

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه