آموزش پیژامه

دوخـــــت پیــژامــــه :: پيژاما براي روز پدر

آموزش پیژامه یا پیژاما یا همون زیر شلواری را داریم به مناسبت روز پدر که در پیش است. خوب اول یه پارچه می خرید به عرض ۹۰ به طول ۲ متر (اگر پاچه پاکتی نمی دوزید کمتر ). پارچه رو به عرض تا می زنید،یه کم نگاهش می کنید و دوباره یه تای دیگه می زنید،من این کار را با دستمال کاغذی انجام دادم و عکس گرفتم تا گیج نشوید:خودم میدانم عکسهایم چیزی در حد فاجعه است،وقت ندارم گیر ندهید!خوب حالا چهار لای بستۀ پارچه را نگاه کنید،بعد طولی به اندازۀ قد پا(شلوار) +۱۰ سانت علامت بزنید و یک خط بکشید موازی با عرض. می رسید به کجا؟؟آفرین چهار لای باز!!مدادتون رو برندارید از

ادامه مطلب ...
آموزش دوخت پیژامه

مقدار پارچه برای افراد لاغر 1قد + 10 سانتی متر و برای افراد چاق 2قد + 10 سانتی متر با عرض 150ابتدا پارچه را از طول دولا میکنیمکادری رسم میکنیم به عرض ( یک دوم) دور باسن (یعنی نصف اندازه دور باسن) + 10 سانت برای آقایان و 4سانت برای خانم ها و طول قد پیژامهبرای بلندی فاق (یک سوم ) طول کادر را بعد از 10 سانتی متر پایین آمده و از انتهای فاق از سمت راست 5سانتی متر خارج شده و به (یک سوم) بلندی فاق وصل میکنیم و در سمت چپ برای پهنای فاق 10 سانتخارج شده و به (یک دوم) بلندی فاق وصل میکنیماز دم پا از خط وسط کادر به طرفین 20-22 سانت خارج شده و به پهنای فاق

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه