آموزش کت ودامن

144- کت با 2برش و 2یقه

الگویه اولیه بالاتنه رو میکشیم. 2سانت روی همگرد براش در نظر میگیریم. نوک سینه رو 2سانت به سمت پهلو منتقل میکنیم. وقتی این انتقال و انجام میدیم طبق آموزشی که تو باز کردن الگوهای ژورنال دیدیم،باید ساسون سرشونه هم تغییر کنه و محل تلاقیش بشه نوک سینه ی جدید. بعد ساسون سرشانه رو میبندیم و برش عصایی رو طراحی میکنیم. این برش تا پایین لباس میاد. بازی این یقه روی خط کمر هستش و همونطور که میبینید به صورت دویقه رویهم طراحی شده. اول یقه ی کامل که تا کمر باز شده رو طراحی میکنیم. از سرشانه یقه گشاد نمیشه. درست از سرشانه یقه رو شروع میکنیم تا کمر به صورت یقه

برش کت برش یقه

ادامه مطلب ...
184- کت تک دگمه

به اجزای کت خوب نگاه کنید. یقه ی هفت باز و منحنی-برش عصایی-قسمت بالای یقه میشه یقه گرد-یه یقه ایستاده هم به یقه ی گرد دوخته شده و جیب فیلتاب-جلوی کت هم تو یه نقطه "دگمه" بهم رسیده و پایینش یه مقدار بازه و هلال شده. قبل از کشیدن هر الگویی به تمام جزئیاتش توجه کنید. الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم. برش عصایی رو ببینید! درست از نوک سینه رد نشده. 2سانت رفته عقب تر و ساسون و برش روی نقطه ی جدید طراحی شدن. این کار برای اینه که قسمت سینه ی کت خیلی قالبی در نیاد. البته برای بعضی مدلها هم چون برشهای متعدد تو فاصله ی کم دارن اینکارو انجام میدن. شما اگه میخ

کت تک کت تک دگمه

ادامه مطلب ...
158- کت با یقه ی مغزی شکل

الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم. برش عصایی رو روش پیاده میکنیم. بازه یقه رو تا حدود 7-8سانت زیر سینه در نظر میگیریم به این صورت که از نوک سینه همین مقدار و پایین میایم و خط صافی میکشیم تا وسط جلو. یقه رو به شکل تصویر طراحی میکنیم. تقریبا شبیه یقه یو میشه اما انتهای یقه کمی تیز میشه. از سرشانه هم بیشتر از 1سانت گشاد نمیکنیم یقه پشت و جلو رو. و چون یقه تخت هست لقی 1سانتی از شونه رو که مخصوص یقه های تخت هست رو میگیریم "برای این مورد میتونید به پستهای مربوط به یقه های تخت که ابتدای دروس بالاتنه آموزش دادم مراجعه کنید. ساسو لقی 2تا میگیریم و هر کدوم 1

ادامه مطلب ...
184- کت تک دگمه

به اجزای کت خوب نگاه کنید. یقه ی هفت باز و منحنی-برش عصایی-قسمت بالای یقه میشه یقه گرد-یه یقه ایستاده هم به یقه ی گرد دوخته شده و جیب فیلتاب-جلوی کت هم تو یه نقطه "دگمه" بهم رسیده و پایینش یه مقدار بازه و هلال شده. قبل از کشیدن هر الگویی به تمام جزئیاتش توجه کنید. الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم. برش عصایی رو ببینید! درست از نوک سینه رد نشده. 2سانت رفته عقب تر و ساسون و برش روی نقطه ی جدید طراحی شدن. این کار برای اینه که قسمت سینه ی کت خیلی قالبی در نیاد. البته برای بعضی مدلها هم چون برشهای متعدد تو فاصله ی کم دارن اینکارو انجام میدن. شما اگه میخ

کت تک کت تک دگمه

ادامه مطلب ...
158- کت با یقه ی مغزی شکل

الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم. برش عصایی رو روش پیاده میکنیم. بازه یقه رو تا حدود 7-8سانت زیر سینه در نظر میگیریم به این صورت که از نوک سینه همین مقدار و پایین میایم و خط صافی میکشیم تا وسط جلو. یقه رو به شکل تصویر طراحی میکنیم. تقریبا شبیه یقه یو میشه اما انتهای یقه کمی تیز میشه. از سرشانه هم بیشتر از 1سانت گشاد نمیکنیم یقه پشت و جلو رو. و چون یقه تخت هست لقی 1سانتی از شونه رو که مخصوص یقه های تخت هست رو میگیریم "برای این مورد میتونید به پستهای مربوط به یقه های تخت که ابتدای دروس بالاتنه آموزش دادم مراجعه کنید. ساسو لقی 2تا میگیریم و هر کدوم 1

ادامه مطلب ...
144- کت با 2برش و 2یقه

الگویه اولیه بالاتنه رو میکشیم. 2سانت روی همگرد براش در نظر میگیریم. نوک سینه رو 2سانت به سمت پهلو منتقل میکنیم. وقتی این انتقال و انجام میدیم طبق آموزشی که تو باز کردن الگوهای ژورنال دیدیم،باید ساسون سرشونه هم تغییر کنه و محل تلاقیش بشه نوک سینه ی جدید. بعد ساسون سرشانه رو میبندیم و برش عصایی رو طراحی میکنیم. این برش تا پایین لباس میاد. بازی این یقه روی خط کمر هستش و همونطور که میبینید به صورت دویقه رویهم طراحی شده. اول یقه ی کامل که تا کمر باز شده رو طراحی میکنیم. از سرشانه یقه گشاد نمیشه. درست از سرشانه یقه رو شروع میکنیم تا کمر به صورت یقه

برش کت برش یقه

ادامه مطلب ...
101- یقه های باز و منحنی دار(انگلیسی، امریکایی ، آرشال)

ابتدا الگوی بالاتنه مورد نظر را طراحی میکنیم و یقه را به اندازه ی دلخواه باز کرده و منحنی میکنیم. یقه هر چقدر که باز باشد میزان ساسون لقی بیشتری گرفته میشود. یقه هایی که با این روش و تا خط سینه باز میشوند نیاز به دو عدد ساسون لقی و هر کدام 0. 75 دارد که روی یقه بسته میشوند. از سر شانه ها در پشت و جلو 1سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت هم 0. 5 تا 0. 75 سانت. سپس طبق شکل الگوی پشت و جلو را از سرشانه به هم میچسبانیم و یقه مورد نظرمان را طبقه شکل طراحی میکنیم. شکل زیر یقه انگلیسی دوتکه است که هر کدام از دو تکه جداگانه از روی الگو کپی شده و روی پارچه ب

یقه باز یقه منحنی یقه امریکایی

ادامه مطلب ...
58- برش منحنی

ابتدا از خط گردن تا سینه را نصف کرده،خط کارور جلو به دست می آید. از این خط روی حلقه ی الگو با پیستوله به شکل منحنی به 2سانت پایین تر از نوک سینه وصل میکنیم. از این منحنی در حلقه ی الگو 1. 5 سانت پایین آمده و ساسون لقی میدهیم. این منحنی را چند سانتی به نوک سینه مانده تمام میکنیم (نوک سینه ی جدید که 2سانت پایین رفتیم) در امتداد این منحنی در حلقه 2سانت خارج شده و زاویه حلقه را مجددا اصلاح میکنیم (بوسیله ی پیستوله). برای رسم منحنی پشت ابتدا باید ساسون پشت را در وسط خط کمر بعد از کشیدن ساسون پهلو و وسط پشت قرار داده، سپس از نوک ساسون در بالا 3سانت پ

ادامه مطلب ...
66- یقه انگلیسی سرخود با رویهمگرد دوبل (اصطلاحا 4دکمه)

شالوده یقه های سرخود را طراحی میکنیم. رویهمگرد این لباس میتواند دکمه دوبل (4دکمه) باشد. به این ترتیب که از وسط جلو 4-6 سانت خارج شده و رویهمگرد دکمه دوبل را میکشیم. اندازه سجاف به علت پهنای زیاد دکمه خور بیشتر است به این ترتیب که در سرشانه 4سانت از خط وسط جلو روی خط سینه و پایین لباس هم 4 سانت خارج میشویم. برای طراحی چرت یقه از گودی گردن 4-6 سانت (به دلخواه) صاف خارج شده از این خط 0. 5 سانت پایین رفته و 2. 5 سانت بالا میرویم و به گودی یقه وصل میکنیم و وسط را چرت میزنیم. سجاف هم مانند قبل از سرشانه ،و خط وسط تا پایین 4سانت داخل میشویم. برچسب‌ها:

یقه انگلیسی یقه انگلیسی سرخود یقه انگلیسی دوبل

ادامه مطلب ...
102- یقه انگلیسی پیله دار

برای دوخت این مدل. اول الگوی بالاتنه رو میکشیم. جلوی لباس رو به صورت دکمه دوبل طراحی میکنیم با این تفاوت کوچیک که میتونیم قسمتی که زیر قرار میگره رو دوبل نکنیم و به وسط جلو ختم بشه اما رویی حتما باید دوبل بشه. آموزش دکمه دوبل-کلیک کنید. در دوخت بالاتنه از برش منحنی استفاده شده و بین برشها و اطراف یقه و در دکمه خور هم میان جلو و سجاف از مغزی استفاده شده. آموزش برش منحنی- کلیک کنید. *** برای دوخت مغزی ها ؛ اول مغزی رو به یکی از درزها کوک بزنید و بعد درز دیگه رو کنارش قرار بدید و دوباره کوک بزنید و زمانی که مطمئن شدید مغزی در جای خودش درست قرار گر

یقه انگلیسی یقه انگلیسی پیله دار یقه پیله دار

ادامه مطلب ...
115- آستین پاکتی

الگوی آستین با اندازه ی دلخواه را میکشیم. به میزان دلخواه (6-8سانت) از مچ آستین به طرف بالا میرویم و علامت میزنیم. ابتدا الگوی کامل رو روی پارچه میندازیم و برش میزنیم آستین رو. بعد قسمت ژایین رو که علامت زدیم از الگو جدا میکنیم و روی پارچه ی دولا میندازیم و برش میزنیم. بهتره که قسمت بالای پاکتی که وصل نمیشه روی دولای بسته باشه اما میشه روی دولای باز هم گذاشت و چرخ کاری کرد. قسمت پاکتی رو لایه کوبی میکنیم تا ایستایی خوبی داشته باشه. اول اگر دو سر پاکتی باز هست یک طرفش رو چرخ میکنیم و فقط بخشی که قراره به مچ دوخته بشه باز میمونه. پاکتی رو از بیرو

آستین پاکتی

ادامه مطلب ...
118- کت کوتاه

ابتدا الگوی اولیه بالاتنه را میکشیم. میتوان ار الگوی بالاتنه بدون ساسون استفاده کرد یا الگوی ساسون دار که در این صورت ساسون تبدیل به برش میشود. بهتر است از الگوی ساسون دار استفاده شود ولی برای پارچه های گیپور که از پشت دوختها دیده. میشود بهتر است از الگوی بدون ساسون استفاده شود. برای پارچه های کشی هم باید از الگوی پارچه های کشی استفاده کرد اما در نهایت این مدل کتهای کوتاه که جلوی آنها بسته نمیشوند فقط با پارچه هایی مثل ساتن یا کلا پارچه های سفت تر زیبا میشود و با تور یا کشی روی تن ایراد دار میایستد. در اینجا کتی رو آموزش گذاشتم که جلوی آن گرد ش

کت کوتاه

ادامه مطلب ...
121- پالتو دكمه دوبل

الگوی اولیه بالاتنه را میکشیم (با در نظر گرفتن موارد مربوط به الگوی پالتو). این مدل دکمه دوبل است پس رویهمگرد دوبل رو طراحی میکنیم. یقه ی پالتو یقه انگلیسی بزرگه که هم میشه مثل یقه شکاری قسمت بالای یقه رو جداگانه درست. کرد و هم به شکل یقه انگلیسی سرهم که یکسره است و فقط وسط یقه چاک میخوره. بازی یقه باید زیاد باشه. اینجا به نظر میرسه تا اول چاک سینه در نظر گرفته شده. باید یقه رو به قدری باز کنید که انتهای یقه ها مثل تصویر به خط کمر برسه. پهنای یقه ی بالا تمام سرشانه رو میگیره که باید زمان طراحی حتما بهش توجه کنید. چون یقه های چپ و راست با هم در

پالتو بدون دکمه پالتو 6 دکمه دکمه پالتو

ادامه مطلب ...
123- کت با دو یقه فانتزی و آرشال

این کت به خاطر اینکه دو یقه شده باید از پارچه ای انتخاب بشه که ضخامت کمی داره. به خصوص در قسمت انتهای یقه که متصل به اولین دگمه ی لباس میشه. به علاوه باید ایستایی خوبی هم داشته باشه. پارچه هایی مثل کرپ اصلا مناسب این کار نیست چون به خاطر لَس بودن باید تماما لایه کوبی بشه که منجر به ضخیم تر شدنش میشه و زحمت زیادی رو هم طلب میکنه و در نهایت هم ممکنه چندان تمیز نشه قسمت یقه و کمی کیست یا چین دیده بشه. به نظر میاد تو این عکس از پارچه ی ساتن استفاده شده. ساتنهای مات البته. برای رسم الگوی این کت در قدم اول باید الگوی اولیه لباسهارو بکشیم. برش منحنی ر

کت یقه آرشال دو یقه کت دو یقه

ادامه مطلب ...
آشنايي باكت «كوپ پهلو» و الگوي بي يقه ها

کت با دامن معمولاً کوتاه، اما به تنهایی بلند می باشد. اگر یک دکمه باشد در کمر، اگر دو دکمه باشد شش سانت بالا و شش سانت پایین کمر و اگر سه دکمه باشد یکی مقابل خط کمر و دو تای دیگر ده سانت بالا و پایین آن قرار می گیرند. در یقه بندی کت گاهی خط پایین شکاف یقه انگلیسی را چهار سانت به طرف داخل ادامه داده و بعد منحنی تو خالی به طرف بیخ گردن خط می کشند و با بریدن آن یقه را جدا کرده تا بعد از دوختن شکاف پایین یقه به صورت درز صاف نشان دهد. چنانچه یقه مثلاً به صورت خرگوشی هم بریده شود ادامه شکاف به شکل قبل باید باشد. در صورت باریک شدن یقه ها پشت برگه

ادامه مطلب ...
الگوی اولیه ی دامن

روش اندازه گیری دامن :۱- کمر: نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور آزاد ببندید دور این قسمت را اندازه بگیریدمتر رابه طور عادی بگیرید (به بدن فشار نیارد ،آزاد نباشد)۲-باسن: پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن را در پایین خط کمر را اندازه بگیریدمتر را به طور عادی بگیرید۳-بلندی باسن:از خط کمر تا برجسته ترین قسمت باسن را در فاصله پشت و پهلو اندازه بگیرید۴- بلندی دامن: بستگی به مدل دارد بلندی دامن را در فاصله خط پهلو ووسط جلو اندازه بگیرید. اندازه های لازم رو از روی جدول و سایزمون پیدا میکنیمبرای دسترسی به جدول ها به اینجا و اینجا و اینجا مراجعه شود۱-کم

الگوی اولیه دامن الگوی دامن

ادامه مطلب ...
دامن کلوش

برای این دامن نیازی به الگوی اولیه دامن نیست. دور کمر را تقسیم به 3 و حاصل آن را تقسیم به 20 کنید و حاصل به دست آمده را از هم کم کنید. 8/22 = 2/1 – 24 ¦ 2/1 = 20 ÷ 24 ¦ 24 = 3 ÷ 72 دور کمر : مثالجواب به دست آمده را از دو طرف کم کنید و هلال را رسم کنید سپس از ادامه آن قد دامن را مشخص کنید. (مانند شکل).

دامن کلوش

ادامه مطلب ...
دامن ساده راسته الگوی اولیه دامن

دامن ساده راسته الگوی اولیه دامن ها بوده است و اکثر دامن های مختلف بر اساس همین الگو و برش دوخته می شود. طریقه رسم الگوی دامن اولیه بر طبق جدول زیر می باشد به اندازه های لازم دقت کنید و ببینید چگونه اندازه های گرفته شده تبدیل به ارقام جدید می گردد. 1- دور کمر 72 تقسیم بر 2 مساوی 362- دور باسن بزرگ 98 تقسیم بر 2 مساوی 493 - قد باسن بزرگ 184 - قد دامن 60به فرمول زیر توجه کنید:دور باسن بزرگ 98 تقسیم بر 2 مساوی 49 یعنی یک دوم دور باسن بزرگدور کمر 72 تقسیم بر 2 مساوی 36 یعنی یک دوم دور کمرپس از تبدیل ارقام اندازه گیری شده شروع به کشیدن الگو می کنیما

ادامه مطلب ...
دامن دستمالی

مانند دامن کلوش می‌باشد با این تفاوت که جواب آخری که در دامن کلوش به دست آوردید دوباره تقسیم به 2 می‌شود. 4/11 = 2 ÷ 8/22 ¦8/22 = 2/1 – 24 ¦ 2/1 = 20 ÷ 24 ¦ 24 = 3 ÷ 72 دور کمر : مثالهمانطور که ملاحظه می‌کنید مانند دامن کلوش می‌باشد با کمی تفاوت. فقط توجه داشته باشید پارچه را طوری تا بزنید که دو طرفی که روی الگو مشخص شده باید روی 4 لا بسته قرار گیرد.

ادامه مطلب ...
دامن دراپه

الگوی دامن تنگ را رسم کنید و پنس‌های قسمت جلو را ببندید. از پنس کوچک 2 سانت به سمت راست و از پنس بزرگ 3 سانت به سمت راست مشخص کنید. سپس پنس کوچک را به خط باسن کوچک و پنس بزرگ را به خط باسن بزرگ وصل کنید. مانند شکل و خطوط را قیچی بزنید می‌بینید که اوزمان باز می‌شود و بین هر تکه 5 تا 7 سانت اوزمان دهید. هنگام دوخت پیلی را به سمت پایین قرار دهید.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه