الگو ، طراحی و برش

الگو دامن ترک برشدار

این دامن هشت ترک است . الگوی یک ترک را میکشیم از پهلو های پایین ترک یک طرف ۲۰ سانت و طرف دیگ ۱۰ سانت بالا رفته تکه پایین را جدا کرده . اوزمان میدهیم تا حالت کلوشی در اید. برچسب‌ها: انواع دامن, دامن ترک برشدار, اموزش خیاطی. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو دامن ترک دامن ترک برشدار

ادامه مطلب ...
الگو دامن گوده دار

برچسب‌ها: انواع دامن, دامن ترک گوده دار, اموزش خیاطی. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

دامن گوده دار

ادامه مطلب ...
الگو تاب

این مدل مناسب پارچه کشی میباشد . باید الگوی کامل جلو را بکشید. مانند شکل زیر الگو را طراحی کنید. خطوط ضربدر قرمز را جدا کنید مانند شکل زیر ۲ عدد نیاز داریم. abیکی از ۲ عدد زیر به cd اون یکی دوخته میشود. که با هاشور مشخص شده. برچسب‌ها: انواع تاب, تاب گره, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو تاب

ادامه مطلب ...
الگو دامن لاله

شکل زیر الگوی پشت دامن خمره ای ست. شکل زیر الگوی جلو دامن خمره ای است از قسمت خط وسط جلو به اندازه 10 الی 15 سانت اضافه میکنیم برای روی هم گرد جلودر قسمت کمر به سمت پهلو اوزمان میخورد تعداد اوزمان بستگی به تعداد پیلی های دلخواه میباشدمیزان هلال پایین جلو نیز دلخواه میباشد. فاصله بین پیلیها و عرض پیلی ها نیز دلخواه میباشد. در اینجا فاصله بین پیلی 4 الی 5 سانت و عرض پیلی 4 سانت میباشد. برچسب‌ها: انواع دامن, دامن لاله, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو دامن الگو دامن لاله دامن لاله

ادامه مطلب ...
الگو گره روی سینه

الگو را مانند تصویر زیر بکشید. قسمت بالا را از الگو جدا کنید. قسمت های ۱ . ۲ . ۳ . ۴ را مانند تصویر زیر قرار دهید. روی ۲لای باز دراورید. خط ab وcd بهم دوخته میشود. فاصله bc دوخته نمیشود. تکه دومی را از قسمت ندوخته bc رد میکنیم و خط ab و cd تکه دوم را هم میدوزیم. برچسب‌ها: انواع گره, گره روی سینه, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو گره

ادامه مطلب ...
جیب فیلتاپ

محل جیب را روی بالاتنه مشخص میکنیم در قسمت پشت لایی چسب میچسبانیم. مستطیلی در ابعاد ۲ در اندازه دهانه جیب. در روی لباس هم با صابون محل جیب را مشخص میکنیم. ۲ تا مستطیل ۴ در بزرگتر از دهانه جیب در می اوریم مستطیل را از طول تا میکنیم طوری که درز در وسط قرار گیرد ۲ تا مستطیل را در وسط محل جیب که قبلا مشخص کردیم میگذاریم. از پشت ۲ طو ل مستطیل محل سجاف را میدوزید. مانند زیر. بعد از برش محل زیر درز های روی پارچه را به زیر پارچه میبریم. در نهایت روی کار مانند تصویر زیر میشود. برچسب‌ها: جیب فیلتاپ. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogf

جیب فیلتاپ

ادامه مطلب ...
الگو کت کوتاه

برش قسمت جلو ۲ لای باز قرار میگیرد و بطو کامل سجاف میخورد. الگوی پشت ۲ لای بسته قرار میگیرد و قسمت گودی پشت گردن سجاف میخورد. برچسب‌ها: انواع کت کوتاه, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو کت الگو کت کوتاه کت کوتاه

ادامه مطلب ...
الگو یقه دراپه

الگوی بالاتنه کش را میکشیم. خط سینه و کارور و خط مابینشان را اوزمان میدهیم. اگر بازی یقه را بیشتر ازخط سینه بخواهیم اوزمان را از همان بازی یقه شروع میکنیم. اوزمان را تا جایی میدهیم تا مقدار بازی یقه مان از ۲لای بسته پارچه تا گردن بدست اید. ۵سانت بالاتر از بلندی گردن سجاف میدهیم. ابتدا سجاف را تا میکنیم سپس سرشانه را برش میزنیم. برچسب‌ها: انواع یقه, یقه دراپه, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه دراپه الگو یقه الگو دراپه

ادامه مطلب ...
الگو یقه ابشاری

برچسب‌ها: انواع یقه, یقه ابشاری, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه

ادامه مطلب ...
الگو یقه ایستاده سر خود

از بازی یقه خطی مستقیم به بلندی گردن میکشیم وبه اندازه یک شیشم دور گردن به اضافه دو و نیم ادامه میدهیم. شکل یقه را به دلخواه طراحی میکنیم. اینجا یقه گرد است. محل سجاف در شکل زیر مشخص شده است. برچسب‌ها: انواع یقه, یقه ایستاده سرخود, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه ایستاده الگو یقه ایستاده سر خود یقه ایستاده سر خود

ادامه مطلب ...
الگو شلوار دراپه - سنبادی

الگو روی ۴ لای باز برش میشود. این اندازه افراد لاغر است برای افراد چاق باید عدد ۲۸ را بیشتر بگیرید. برچسب‌ها: انواع شلوار, شلوار دراپه, شلوار سنبادی, اموزش خیاطی. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو شلوار دراپه الگو شلوار الگو شلوار سنبادی

ادامه مطلب ...
مدل تیغ ماهی

برچسب‌ها: انواع خلق پارچه, مدل تیغ ماهی. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

مدل تیغ ماهی مدل ماهی تیغ ماهی

ادامه مطلب ...
مدل شکوفه

برچسب‌ها: انواع خلق پارچه, مدل شکوفه. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

ادامه مطلب ...
الگو یقه ب ب

یقه طراحی شده را از الگو جدا میکنیم مانند زیر از قسمت پشت یقه روی ۲ لای بسته لایی در می اوریم. محل سجاف در شکل زیر مشخص شده. برچسب‌ها: انواع یقه, یقه ب ب, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه ب ب الگو یقه به به یقه ب ب

ادامه مطلب ...
الگو یقه حلزونی

مانند شکل زیر بالاتنه برشدار میکشید. ساسون سرشانه را می بندید. تکه برش ۱ را روی ۲ لای باز پارچه برش بزنید. تکه برش ۲ را مانند شکل زیر از کمر به بایین اوزمان میدهیم تا تبدیل به پیلی کنیم. برای در اوردن یقه بعد از برش بالاتنه جلو و پشت . سر شانه ها ی جلو و پشت را بهم میدوزیم. سپس دور تا دور یقه و جلو لباس را اندازه میگیرید. بقه را در شکل میبینید. برچسب‌ها: انواع یقه, یقه حلزونی, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه الگو یقه حلزونی الگو حلزونی

ادامه مطلب ...
الگو یقه بارانی

الگوی بالاتنه مانند زیر میکشیم. شکل یقه را از طریق کپی طراحی میکنیم. قسمت بالای یقه را از الگو جدا میکنید. الگوی زیر که یقه بالا جداشده روی ۲لای باز پارچه برش بزنید. یقه جدا شده را مانند زیر اوزمان دهید. محل سجاف در شکل زیر مشخص شده. برچسب‌ها: انواع یقه, یقه بارانی, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه الگو بارانی یقه بارانی

ادامه مطلب ...
مدل حصیری

برچسب‌ها: انواع خلق پارچه, مدل حصیری, اموزش خیاطی. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

مدل حصیری

ادامه مطلب ...
مدل قیفی

برچسب‌ها: انواع خلق پارچه, مدل قیفی, اموزش خیاطی. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

ادامه مطلب ...
الگو استین معمولی

برچسب‌ها: انواع استین, استین معمولی, اموزش خیاطی. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو استین

ادامه مطلب ...
الگو مغنعه طرح روسری

میتوانید از روسری نیز استفاده کنید. در غیر اینصورت به مربع اندازه دلخواه نیاز است. به ترتیب شکل های زیر تا بزنید. اگر بخواهید زیر چانه گره بخورد قد صورت را ۲۵ در نظر بگیرید. و اگر بخواهید پشت سر گره بزنید این اندازه را تا نصف ۲۵ کم کنید. برچسب‌ها: انواع مغنعه, طرح روسری, اموزش خیاطی. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه