دیگر آموزش ها

71- آستین لاله ای

ابتدا الگوی آستین را میکشیم. از خط وسط آستین 7سانت به طرف راست خارج میشویم. در سر مچ از خط وسط آستین 7 سانت به طرف چپ داخل شده و این دو نقطه را به هم هلال میکنیم. سپس از الگوی به دست آمده 2عدد برش میزنیم. لبه آستین را بهتر است فون کنیم (به اندازه ی 6-7 سانت از هر طرف). تصویر زیر تکمیل شده ی این آستین هستش. خیلی دقت کنید که هر دو قسمت آستین رو از یک روی پارچه در نیارید چون همونطور که میبینید رو به روی هم قرار میگیرند. من هر طرفش رو یک رنگ گذاشتم تا مشخص بشه که چطور با هم ترکیب میشن. تصویر شماره 1 (سمت راست) پشت آستین هستش که کمی کمرنگ تر گذاشتم

آستین لاله آستین لاله ای

ادامه مطلب ...
72- آستین پروانه ای

این آستین برای پارچه های آهار دار مثل مخمل یا دانتل مناسب است. میتوان روی درزها را نوار تزئینی کار کرد. قسمتهای اوازمان داده را آنقدر چین میدهیم تااندازه اصلی خود شود. سپس قسمت اوازمان داده شده را سر جای اولیه خود میدوزیم و انتهای درز هم مثل ساسون دوخته میشود. و این هم تصویر آستین تکمیل شده که خودم دوختم. مچ این آستین که در اینجا کوتاه هست و روی بازو قرار میگیره باید چسب باشه. من اینجا از پارچه ساتن کشی استفاده کردم که خیلی هم عالی شد. قسمت وسط روی اون مستطیل هم یه نوار تزئینی دوختم. توی تن خیلی قشنگتر دیده میشه . امیدوارم شما هم خوشتون بیاد. ب

آستین پروانه ای پروانه ای

ادامه مطلب ...
74- سارافون

ار الگوی معمولی استفاده میشود. سرشانه را 1تا 2 سانت کم میکنیم. حلقه آستین را در صورتیکه نخواهیم زیر آن بلوز بپوشیم منهای 1 سانت میکنیم. اگر سارافون جلو باز است میتوان از تمام یقه ها استفاده کرد. سارافون میتواند با حلقه گشاد تر باشد و یقه بازتر که باید زیر آن یک بلوز استفاده کرد. بنابراین حلقه را گشادتر برمیداریم. در این صورت حلقه، تابع حلقه بلوز زیر است. در صورتیکه بخواهیم حلقه و یقه را گشاد برداریم از وسط شانه به طرفین 3سانت جدا کرده و بقیه سرشانه را از طرفین یقه و حلقه برش میزنیمو یقه را از گودی نیز گشاد میکنیم. باید حلقه های پشت و جلو پرتر ب

ادامه مطلب ...
جیب داخل برش - برش2014

در الگوی جلو، ابتدا از خط کمر در ساسون 3-5 سانت در کت و 5-7 سانت در مانتو پایین می آییم و به طرف خط پهلو ، خط صافی میکشیماز این خط 3-5 سانت برای شیبی لبه جیب پایین آمده و لبه جیب را اریب میکنیم(میتوان لبه جیب را نیز منحنی کرد)قسمت پایین ساسون در الگو بلند شده و بسته میشودطراحی کیسه جیب به سمت وسط جلو متمایل میشود2عدد از این کیسه از روی الگو ، رولت کرده، یکی به برش منحنی چسبانده میشود و دیگری باید به لبه ی جیب در تکه شماره 1 دوخته شده و به داخل برگرددحلقه مانتو 2 سانت گشاد تر میشودتهیه مغزی جیب به پهنای 5-6 سانت و طول لبه جیب +4 سانت که باید دول

جیب داخل برش برش جیب

ادامه مطلب ...
77- الگوی لباس شمیزیه (مردانه)

ابتدا کادری رسم میکنیم به عرض یک دوم دور باسن+9. 5 (7. 5 تا 9. 5) و به طول قد بلوز. از سمت چپ کادر یک پنجم دور گردن+0. 2 سانت برای پهنای گردن داخل شده و 3 سانت برای گودی گردن پایین می رویم و به اندازه یک سوم پهنای یقه داخل شده و هلال یقه را میکشیم. از گودی گردن به اندازه بلندی حلقه آستین+2. 5 سانت پایین رفته و خط سینه را میکشیم. برای رسیدن به خط کمر از گودی گردن قد بالاتنه جلو را پایین رفته و خط کمر را رسم میکنیم. برای شیبی شانه پشت یک پنجم بلندی حلقه آستین – 0. 5 سانت را از خط گردن پایین میرویم و خط شیبی شانه پشت را میکشیم. برای رسم محل کارور

الگوی لباس الگوی لباس شمیزیه الگوی مردانه

ادامه مطلب ...
78- آستین شمیزیه (مردانه)

خطی را در وسط کاغذ عمود میکنیم به اندازه قد آستین- اندازه مچ + 2. از این خط به اندازه یک چهارم حلقه آستین پایین آمده و خط کف حلقه را رسم میکنیم. یک دوم اندازه کف حلقه تا مچ را از خط کف حلقه پایین می آییم و خط آرنج را رسم میکنیم. از طرفین کاپ آستین اندازه یک دوم حلقه آستین روز خط کف حلقه، خطی جدا کرده و خطوطی را به مچ عمود میکنیم. خطوط دو طرف کاپ آستین را جدا کرده به 4 قسمت تقسیم میکنیم و نقاط را با شماره به این ترتیب شماره گذاری میکنیم. از سمت چپ پشت آستین 8، 9، 10 در جلو 11،12،13. از نقطه ی 9 ،1سانت بالا آمده و در نقطه 10، 1. 75 سانت و در نقطه

آستین مردانه

ادامه مطلب ...
80- الگوی اولیه لباس کودک

رسم کادر: طول الگو= قد بالاتنه عرض الگو= یک دوم دور سینه+10(برای سایز. بزرگتر) یا 8 یا 6 (برای سایزهای کوچکتر). رسم خط پهلو: کادر را از وسط نصف میکنیم. رسم خط سینه: قد بالاتنه را نصف میکنیم. رسم خط کارور: فاصله گردن تا سینه را نصف میکنیم تا خط. کارور به دست آید. رسم خط شانه: از خط گردن 2-3 سانت پایین می آییم. الگوی پشت:. هلال یقه را با گودی 1. 5 تا 2 سانت و پهنای یک پنجم دور. گردن رسم میکنیم. سپس خط شانه را رسم میکنیم و از انتهای شانه خط صافی به طرف سینه. میکشیم. 2-3 سانت پایین تر از سینه انتهای این خط را به پهلو رسم میکنیم و سپس حلقه. ی آستین

الگوی اولیه لباس الگوی لباس الگوی اولیه لباس کودک

ادامه مطلب ...
86- بالاتنه های یک طرفه یا غیر متعارف

یک جلوی کامل رسم میکنیم. از وسط جلو 7-10 سانت خارج میشویم. محل جادکمه ها را مشخص میکنیم. یقه را طراحی میکنیم. اطراف الگوی چپ جلو را تا خط جادکمه رولت میکنیم و جادکمه را مشخص میکنیم. برای سجاف،اضافه در نظر میگیریم. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه.

یک طرفه غیر متعارف

ادامه مطلب ...
88- دکمه مخفی

قسمت راست بالاتنه :محل دکمه را در خط مرکزی مشخص و خط دوخت را رسم میکنیم. برای لبه ی جلو 5سانت پایینتر از خط دوخت و 2. 5 سانت پهن تر از پهنای لبه ی جلو ،اضافه در نظر میگیریم. سجاف را رولت کرده، جادکمه ی عمودی را در مرکز خط جلوی سجاف رسم میکنیم. قسمت چپ بالاتنه را مثل جادکمه های معمولی طراحی میکنیم. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی.

دکمه مخفی

ادامه مطلب ...
90- رگلان

الگوی اساس برای لباسهایی که حالت آزاد دارند مثل رگلان و کیمونو. این الگو با چند تفاوت مانند الگوی تنگ میباشد. از گودی گردن پشت برای شیبی شانه به اندازه ی (یک پنجم )حلقه آستین- 1 میباشد. برای به دست آوردن خط سینه ، گودی حلقه آستین+2. 5 میشود. یک دوم کارور پشت + 1سانت میشود. زاویه حلقه 2. 5 تا 3. 5 میباشد. جلو:. یک دوم دور سینه + 7 = عرض کادر. از یک دوم پهنای ساسون استفاده میکنیم. سرشانه + 0. 5 سانت میشود. کارور جلو = یک دوم کارور جلو+1+ یک چهارم پهنای ساسون. نوک ساسون سرشانه روی وسط کارور جلو روی خط سینه میباشد. زاویه حلقه جلو 2. 25 تا 3. 25 است

ادامه مطلب ...
91- آستین رگلان

برای افرادی که لباس تنگ میخواهند برای بالاتنه از الگوی یک دوم دور سینه + 5 استفاده میکنیم. آستین:. از سرشانه جلو 1سانت کم کرده و این 1سانت را به سرشانه پشت اضافه میکنیم. 3سانت از سرشانه جلو و پشت پایین می رویم. از نقطه ی موازنه جلو 3سانت پایین رفته و از 3سانت داخل یقه به این نقطه وصل میکنیم و روی این خط یک پنس 0. 5 سانتی کشیده و برش میزنیم. از نقطه ی 3سانت روی یقه پشت به موازنه حلقه وصل کرده و پنس 0. 5 سانتی روی برش را نیز کشیده و قیچب میکنیم. خط مرکزی آستین را رسم کرده، 1 سانت به سمت جلوی آستین، خط را انتقال میدهیم. ساسون سرشانه پشت را میبندیم

آستین رگلان

ادامه مطلب ...
92- آستین کیمونو

از الگو برای لباسهای آزاد استفاده میکنیم و یا الگوی اولیه معمولی. ابتدا الگوی پشت و جلو را از خط کمر 3. 5 سانت تا زیر بغل در پهلو گشاد میکنیم. در پهلوی جلو و پشت از زیر بغل به اندازه یک سوم خط پهلو تا کمر – 0. 5 سانت پایین می آییم و از این نقطه نیز 6 سانت پایین می رویم. الگوی آستین را از خط مرکزی نصف کرده و پشت آستین را از وسط کاپ به سرشانه و از زیر حلقه روی خط پهلوی جدید در الگوی پشت قرار میدهیم تا خط جدید پهلو را قطع کند ولی در الگوی جلو زیر حلقه آستین پشت را اندازه زده که بالای کاپ آستین کمی بالاتر قرار میگیرد. از سرشانه پشت و جلو 1. 5 سانت

آستین کیمونو

ادامه مطلب ...
93- آستین کیمونوی گشاد

از الگوی اولیه آزاد بدون ساسون استفاده میکنیم و یا اگر بخواهیم از الگوی مانتو و یا الگوی لباس با ساسون را استفاده میکنیم. باید ساسون سینه به داخل حلقه گردن منتقل شود. الگوی آستین را در سر مچ باریک میکنیم. درز پهلو را به اندازه 2. 5 سانت در جلو و پشت گشاد میکنیم. آستین را از خط مرکزی 2قسمت میکنیم. کاپ آستین را به سرشانه پشت وصل کرده و در زیر حلقه ، روی خط جدید پهلو هر جا که این خط را قطع کند قرار میگیرد. ولی در جلو ابتدا همان مقدار که در پشت، زیر حلقه پهلو را قطع کرده پایین میرویم و از روی این نقطه زیر حلقه آستین را قرار داده و کاپ ممکن است کمی

ادامه مطلب ...
94- الگوی بالاتنه بدون ساسون

از الگوی اولیه ساسون کوچک شده یا برای لباس های آزاد استفاده میکنیم. اگر حلقه گود شده بخواهیم شکل آن را طراحی میکنیم. یک خط عمودی در امتداد ساسون (ساسون سرشانه) میکشیم. خط عمود را قیچی کرده و ساسون سرشانه را میبندیم. به اندازه ساسون منتقل شده به زیر سینه از پهلو در خط کمر داخل شده و این مقدار را از پهلو کم میکنیم. این الگو برای لباسهای گشاد استفاده میشود (مثل تی شرتو بلوزهای بدون ساسون). کارور جلو= یک دوم کارور جلو + 1. 5. از شیبی شانه پشت 0. 75 سانت پایین آمده و شیبی شانه جلو را میکشیم. سرشانه جلو + 0. 5 سانت. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه.

الگوی بالاتنه الگوی ساسون الگوی بالاتنه بدون ساسون

ادامه مطلب ...
95- آستین خفاشی

از الگوی آستین کیمونو استفاده میکنیم. خطی از مرکز زیر بغل تا منحنی گردن رسم میکنیم و این خط را قیچی میزنیم. به اندازه مورد نیاز اوازمان میدهیم(8تا 15 سانت). دوباره منحنی زیر بغل را طراحی میکنیم. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین.

آستین خفاشی

ادامه مطلب ...
96- آستین کیمونوی تنگ با مرغک جدا

از الگوی بالاتنه تنگ (قالب بدن) و آستین یک قطعه ای (آستین معمولی) استفاده میکنیم. الگوی آستین را از خط مرکزی 2قسمت میکنیم. این الگو را نیز مانند الگوی کیمونو میسازیم. با این تفاوت که از زیر بغل الگوی جلو و پشت به اندازه یک چهارم خط پهلو تا کمر – 0. 5 سانت پایین می رویم. خطی به طول 8سانت از خط مرکزی زیر بغل (در امتداد خط گردن) رسم میکنیم. مرغک جدا:. خطی افقی به اندازه 13 سانت کشیده و از وسط این خط، خطی به طول 8سانت میگذرانیم و لوزی را کامل میکنیم. این لوزی در زیر بغل دوخته میشود. خط 8سانت زیر بغل قیچی شده و مرغک جدا به این خط دوخته میشود (8سانت

تنگ مرغک

ادامه مطلب ...
98- پیلیتی جلوی لباس

ابتدا یک خط با اتو به وسط جلوی لباس انداخته و به طول 20 سانت در پهنای 3سانت جلوی لباس را باز میکنیم. دوتا نوار به عرض 9سانت و طول 25 سانت که 6سانت آن خود پیلی است و 3سانت آن لایه کوبی میشود و 3سانت جای دوخت میباشد. نوار را از وسط تا کرده و خط اتو می اندازیم و 3سانت آن را لایه کوبی میکنیم. ابتدا نوارها را از روی لباس دوخته و سپس یه پشت لباس برمی گردانیم. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی.

ادامه مطلب ...
99- سوئی شرت

میتوان از الگوی آستین افتاده، کیمونو،رگلان یا تی شرت استفاده کرد. دور یقه را از پهنا و گودی به دلخواه 1 تا 1. 5 سانت گشاد کرده و اگر بخواهیم جلوی لباس زیپ بخورد برای آن رویهمگرد نمیگذاریم بلکه 4-6 سانت سجاف در نظر میگیریم. کلاه سوئی شرت را دورتا دور یقه میدوزیم. هرچقدر کلاه نسبت به یقه گشاد تر باشد آن را تبدیل به ساسون میکنیم و روی کلاه میگیریم یا خرد میدهیم. رسم کلاه سوئی شرت (یا کلاه برای شنل عروس):. کادری رسم میکنیم به عرض 30 تا 33 سانت و طول 35 تا 40 سانت و سپس مثل شکل، کلاه را رسم میکنیم. *** اگر سوئی شرت چسب بدن بخواهیم یک چهارم دور سینه

سوئی شرت

ادامه مطلب ...
100- شنل

ابتدا یک خط افقی و یک خط عمودی رسم میکنیم. برای رسم این شنل بعد از سجاف و رویهمگرد و رسم یقه و سرشانه ، قد آستین را ادامه میدهیم. شیبی شانه از مچ 3تا5 سانت و از انتهای سرشانه 2. 5 سانت است. در پایین شنل نیز به اندازه یک چهارم دور باسن-2. 5 سانت جدا کرده و از انتهای گشادی پایین شنل خط اریبی به انتهای قد آستین رسم میکنیم (2. 5 سانت برای این است که پایین شنل تنگ تر شود) که معمولا به اندازه 20 تا 25 از این خط در بالا چرخ نمیشود که برای مچ است. اصلا درز پهلو را نمیدوزیم(میتوان بعد از لب مچ به اندازه 20 سانت چرخ کرد تا بسته باشد) و فقط درز سرشانه دوخ

ادامه مطلب ...
102- دانلود فایل وورد ،تمام مباحث آموزش بالاتنه

خوشحال میشم نظر دوستان رو بدونم در مورد فایل های دانلودی که میذارم. دانلود آموزشهای بالاتنه-فایل وورد. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, دانلود.

دانلود وورد2007 دانلود وورد2013 فایل وورد

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه