روش مولر

سنگین و رنگین 12(پیراهن)

از روی الگوی اساس بالاتنه با اضافات پیراهن کپی کنید. 1-نقطه Ae (موازنه جلو) را مشخص کنید. Ae را به O (سر پنس سرشانه) با خطی منحنی متصل کنید. خط Ae تا O را قیچی کنید و پنس بزرگ سرشانه را بندید. 2-قد (پیراهن جلو و پشت) را اضافه نمایید. به اندازه (6-8) سانتی متر به پهلو ها اوزمان بدهید. (M-M1 مساوی 8تا 6 سانتی متر است. ). M را طوری به (حدود بین کمر و باسن در پهلو ) متصل نمایید که پهلو با خطی نرم رسم شود. (برای از‏بین بردن افتادگی پهلو) نقطهN تا M مساویN1 تاM2 می‏باشد. M2را به M متصل نمایید. 3-نقطه S را در پهلو مشخص کنید. فاصلهS تاS1- S1تا S2-

ادامه مطلب ...
سنگین و رنگین 11 (کت و دامن)

معمولاً در انتخاب لباسهای مجلسی و شب ،ترکیب پارچه ی ساتن با انواع پارچه های گیپور و کار شده در الویت انتخاب خانمها قرار دارد. پارچه های ساتن به علت نوع بافت و پرداخت پارچه دارای سطح صاف و براق است که در دوخت انواع لباسهای شب و مجلسی کاربرد فراوان دارد. در انتخاب پارچه های گیپور و یا تور های کار شده به طرح ها و نوع حاشیه های آن توجه کنید و مدل خود را بر اساس آن انتخاب کنید بعضی پارچه های گیپور و کار شده در لبه ی پارچه دارای دالبرهای گلدوزی شده است که بهتر است آن را در لبه ی آستین پایین کت و دامن استفاده کنید. این حاشیه ها احتیاج به پاکدوزی ندارد

ادامه مطلب ...
سنگین و رنگین 10 (کت)

قسمت جلو طرح کت. 1-از روی اساس کت رولت کنید. 2- برای گشاد کردن یقه جلو نقطه A تا A1 مساوی 1 سانتی‌متر است. 3- روی خط کمر نقاط C و C1 را مشخص کنید. 4- از نقطه C تا B1 مساوی 6 سانتی‌متر است. 5- از نقطه C تا B2 مساوی 4 سانتی‌متر است. 6- فاصله M تا C2 مساوی 6 سانتی‌متر است. 7- نقطه B1 را با خطی منحنی به 2 C متص�� نمایید. 8- نقاط K، K1، K2، K3 را مشخص کنید. 9- اندازه B1 تا B3 مساوی (یک دوم) B1 تا K می‌باشد. 10- نقطه A1 را با خطی منحنی به B3 متصل کنید و طرح هفت یقه را ترسیم نمایید. 11- روی خط منحنی A1B3 دو پنس 6/0 میلی‌متری رسم نمایید تا لقی یقه گرفته

ادامه مطلب ...
سنگین و رنگین 9 (کت و دامن)

مدل‌سازی قسمت جلو. مرحله اول. 1-قد کت را 3 سانتی‌متر کوتاه کنید. (فاصله A تا 1A و B تا 1B مساوی 3 سانتی‌متر است. 2- از نقطه1A تا M و (روی خط سینه)1C تا C مساوی 7 سانتی‌متر علامت بزنید. نقطه C را به M متصل نمایید. مقدار پنس جلو (1HH) به P تا1P منتقل گردد و W تا1W به M تا1M منتقل گردد. پنس قبلی کمر را حذف و پنس جدید را رسم نمایید. 3- اندازه P تا R و P تا1R مساوی 5 سانتی‌متر است. نقاط R و1R را به Q متصل نمایید. 4- از نقطه P تا1Q را به اندازه 5/1 سانتی‌متر اندازه بزنید. (اندازه P تا2P و P تا3P مساوی 5/1 سانتی‌متر است). خط2P و3P را موازی با خط

ادامه مطلب ...
سنگین و رنگین 8 (کت و سارافون)

مدل‌سازی کت. قسمت جلو. ابتدا قد کت را 5 سانتی‌متر کوتاه کنید. نقطه R تا R و E تا E مساوی 5 سانتی‌متر است. از نقطه G تا E مساوی 2 سانتی‌متر (دکمه خور) است. از نقطه E تا G و G تا F و F تا S را بچینید. سپس پنس بزرگ سرشانه را ببندید تا به پنس بزرگ کمر انتقال پیدا کند. از نقطه Z تا Z مساوی 10 تا 12 سانتی متر مشخص کنید. روی هلال یقه، نقطه P مساوی (یک دوم) فاصله A تا B است. فاصله B تا B مساوی 1 سانتی‌متر است. نقطه A را به نقطه B با یک خط صاف به هم متصل نمایید و خط AB را امتداد دهید. فاصله B تا D مساوی هلال یقه پشت (گشاد شده) هلال TG اس

ادامه مطلب ...
سنگین و رنگین 7 (شلوار)

اندازه‌های شلوار. 1-دور کمر 66 سانتی‌متر. 2- دور باسن 93 سانتی‌متر. 3- بلندی بالاتنه شلوار (قد فاق) 28 سانتی‌متر. 4- قد شلوار از کمر تا زمین 104 سانتی‌متر. 5- گشادی دمپای شلوار (دور دمپا) 40 سانتی‌متر. 6- دور زانو 48 سانتی‌متر. 7- دور ران 55 سانتی‌متر. 7- قد زانو (از زمین تا زانو را اندازه‌گیری کنید) 48 سانتی‌متر. قسمت جلوی شلوار. نقطه 1 را در قسمت چپ کاغذ الگو مشخص کنید و آن را به پایین عمود کنید. اندازه 1 تا 2 مساوی قد فاق (28 سانتی‌متر). اندازه 1 تا 3 مساوی قد شلوار (104 سانتی‌متر). اندازه 3 تا 4 مساوی قد زانو 48 سانتی‌متر. اندازه 3 تا 5 مسا

ادامه مطلب ...
سنگین و رنگین 6 (کت)

از روی الگوی کت پنس‌دار که در ماهنامه 24 ارائه داده شده، رولت کنید. مدل‌سازی قسمت جلو. شکل مرحله 1. 1-ابتدا طرح هفت یقه را طراحی کنید. برای این کار از نقطه A‌ تا A´‌ به اندازه 1 سانتی‌متر علامت بزنید و از نقطه B تا B´ به اندازه 10 تا 12 سانتی‌متر ( و یا به اندازه دلبخواه ) علامت بزنید. -مقدار دکمه‌خور را مساوی 2 سانتی‌متر مشخص کنید. - طرح هفت یقه را از نقطه A´ تا B´ و B˝ رسم کنید. - روی هفت یقه، پنس 6/0 سانتی‌متری رسم کنید. 2- قد کت را 5 سانتی‌متر کوتاه کنید ( از نقطه Z تا Q‌ مساوی 5 سانتی‌متر است ). 3- از نقطه E‌ تا E´ مساوی 5 سانتی‌متر است.

ادامه مطلب ...
سنگین و رنگین 5 (کت)

از روی الگوی کت پنس‌دار که در ماهنامه 24 ارائه داده شده، رولت کنید. مدلسازی قسمت جلو. شکل مرحله 1. 1-از نقطه A‌ تا B‌ به اندازه دلخواه ( در اینجا 12-10 سانتیمتر ) مشخص کنید و خط هلال BN را رسم کنید. 2- روی این هلال پنس 6/0 سانتیمتری رسم کنید. 3- ½ فاصله F‌ تا D را مشخص کنید و نقطه F را مشخص کنید. 4- پنس کمر جلو را به نقطه F انتقال دهید توجه داشته باشید که تا 2 تا 3 سانتیمتر طول قسمت بالای پنس کوتاهتر است ( نقطه H) پنس قبلی کمر را حذف کنید. 5- نقطه H را به نقطه O ( نوک سینه ) وصل کنید. 6- از نقطه B تا C برابر 10 سانتیمتر است. 7- در پهلو از نقطه

ادامه مطلب ...
سنگین و رنگین 4 (کت و دامن)

آستین دو تکه. انتخاب لباس در مجالس، همواره جلوه‌ای از شخصیت شما را به نمایش می‌گذارد و اولین تصویر از طرز تفکر و نوع منش شما را در ذهن بیننده به وجود خواهد آورد. اگر در تهیه این لباس‌ها از هنر خود بهره بگیرید، علاوه بر داشتن لباسی متفاوت و برازنده، تصویری از هنر و سلیقۀ خود را، برای همیشه، در ذهن‌ها به یادگار خواهید گذاشت و علاوه بر این، دوخت این لباس را به خاطره‌ای شیرین از یک مهمانی شاد بدل خواهید نمود. بنابراین در این شماره نیز با شما همراه خواهیم بود تا با آموزشی دیگر برازندگی و زیبایی را در کنار هم تجربه کنیم. رسم الگوی آستین دو تکه. انداز

ادامه مطلب ...
سنگین و رنگین 3 (کت و دامن)

از روی الگوی کت پنس‌دار رولت کنید. مدل سازی قسمت جلو. 1-ابتدا پنس سرشانه جلو را به پنس بزرگ کمر انتقال دهید. ( برای انتقال این پنس، خطوط AF و FS‌ را چیده و پنس سرشانه را ببندید. ) « شکل مرحله 1 ». 2- دور گردن را یک سانتیمتر گشاد کنید. ( فاصله نقطه B‌ تا P مساوی 1 سانتیمتر است ). 3- به مقدار 2 تا 5/2 سانتیمتر ( بستگی به قطر دکمه ) برای روی هم‌گرد به خط مرکزی جلو اضافه کنید. 4- طرح هفت یقه را رسم نموده، پنس 6/0 سانتیمتری را روی هفت یقه رسم نموده و آن را ببندید. سپس طرح هفت یقه را ترمیم نمایید. 5- برای رسم برش بالا فاصله نقطه P تا K برابر 6 سا

ادامه مطلب ...
سنگین و رنگین 2 (کت و دامن)

کت و دامن ( کت با مدل یقه هفت و برش منحنی ). از روی الگوی اساس کت پنس‌دار ( که در شماره قبلی آموزش داده شده ) رولت کنید. مدل‌سازی جلوی الگو. 1-ابتدا پنس سرشانه جلو را به وسط سرشانه در جلو انتقال دهید. ( برای انتقال این پنس خط OS را قیچی کرده، محل قبلی پنس را ببندید. ). 2- نقطه N‌ و A را روی هلال یقه جلو علامت بزنید. برای گشاد کردن یقه از نقطه N‌، 1 سانتیمتر به داخل الگو علامت بزنید تا نقطه N´‌ مشخص شود. 3- از نقطه A‌ روی خط مرکزی جلو به اندازه دلخواه یقه را باز کنید تا نقطه B‌ مشخص شود. ( در اینجا فاصله‌ی نقطه A‌ تا B‌ مساوی 10 سانتیمتر است

ادامه مطلب ...
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 11

طریقه رسم الگوی آستین. برای رسم آستین به ارتفاع و محیط حلقه آستین در الگوی جلو و پشت بالاتنه و همچنین قد آستین و گشادی کف حلقه آستین نیاز داریم. از نقطه ( 28 به 12 ) ارتفاع حلقه جلو را محاسبه کرده و برای بدست آوردن ارتفاع حلقه پشت، ابتدا از نقطه 19، 5/1 سانتیمتر، که قطر پنس حلقه پشت می‌باشد تا نقطه X پایین می‌آییم و از ( X‌ تا 10 ) ارتفاع حلقه پشت می‌باشد و برای بدست آوردن محیط حلقه آستین با متر ایستاده از ( x تا 28 ) را اندازه می‌گیریم. ( مطابق شکل 1 ). ½ مجموع محیط حلقه جلو و پشت و ½ مجموع ارتفاع حلقه جلو و پشت را بدست می‌آوریم و برای رسم آ

ادامه مطلب ...
سنگین و رنگین 1 (کت و دامن)

کت و دامن به روش مولر. نقطه‌ای در سمت راست کاغذ درنظر بگیرید و آن را بنامید. این نقطه از بالا و از سمت راست کاغذ الگو 8-6 سانتیمتر فاصله داشته باشد. رسم بالاتنه. فاصله 2 تا 1 مساوی بلندی کف حلقه آستین. فاصله 3 تا 1 مساوی بلندی بالاتنه پشت. فاصله 4 تا 1 مساوی قد بالاتنه پشت تا خط باسن. نقاط 1 و 2 و 3 و 4 را گونیا کنید. فاصله 6 تا 3 برابر با 2 سانتیمتر باشد. فاصله 7 تا 4 برابر با 2 سانتیمتر باشد. نقطه 6 را به نقطه 7 وصل کنید. نقطه 1 را به 6 وصل کنید. نقطه 9 در محل تقاطع این خط با خط کف حلقه علامت بزنید. فاصله 10 تا 9 مساوی با کارور پشت می‌باشد

ادامه مطلب ...
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10

انتقال پنس‌ سرشانه و پنس کمر به خط وسط جلو در کمر. از برجستگی سینه به خط کمر در وسط جلو وصل می‌کنیم، پنس سرشانه و پنس کمر را می‌بندیم و خط رسم شده را قیچی می‌کنیم، در نتیجه پنس جدید ایجاد می‌شود که این مدل برای افرادی‌که سینه‌های کوچک دارند مناسب است. این مدل باید با پارچه راه راه برش شود تا زیبایی مدل، دوچندان گردد. ( شکل 1 و 2 ). انتقال پنس سرشانه و کمر به خط وسط جلو با برش. از برجستگی سینه به خط وسط جلو عمود می‌کنیم ( شکل 3 ). با بستن پنسها و چیدن این خط در وسط جلو اوزمان ایجاد می‌کنیم. ( شکل 4 ). موقع برش، خط سینه تا کمر را روی دولای ب

ادامه مطلب ...
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 9

انتقال پنسها. انتقال پنسها یکی از عوامل مهم در ژورنال‌شناسی می‌باشد و به تناسب مدل می‌توان پنسها را تغییر داد و مدلهای مختلف یقه، آستین و برشها را طراحی کرد. شکل 1 نقاط انتقال پنسها را نشان می‌دهد. 1-انتقال پنس سرشانه به خط وسط جلو. از نقطه 13 خطی به برجستگی سینه رسم می‌کنیم، این خط را چیده و پنس سرشانه را می‌بندیم در نتیجه در خط برش اوزمان ایجاد می‌شود که به صورت چین و یا پیلی دوخته می‌شود، اگر پنس کمر را نبندیم فضای بیشتری ایجاد می‌شود که با چین دادن آن باعث بزرگتر نشان دادن سینه می‌شود و مناسب افراد لاغر با سینه کوچک است. در این موارد معمو

ادامه مطلب ...
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 8

ایرادات اندامی. الگوی اولیه بر اساس سایزبندی و اندام نرمال رسم می‌شود و همیشه اندازه‌ها در جدول سایزبندی با اندازه‌های روی بدن مطابقت نمی‌کند که با کنترل خطوط الگو با اندازه‌های شخص موردنظر و رفع ایراد الگو اندازه بدن فرد می‌شود. کنترل خطوط عمودی عبارتند از قد بالاتنه جلو و پشت و قد سینه و کنترل خطوط افقی شامل سرشانه و سینه و کارور و کمر و باسن می‌باشد. 1- قد بالاتنه پشت بلندتر از حد نرمال. این افراد دارای پشتی خمیده و رو به جلو هستند و برای جبران کمبود قد بالاتنه پشت از سرشانه نقطه K را تا خط ½ حلقه همچنین خط ½ حلقه را از وسط پشت چیده می‌شود پ

ادامه مطلب ...
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 7

متد مولر یک روش آلمانی است که موسسه میشل مولر و پسران، مبدع آن هستند. قدمت آن نزدیک به 120 سال می‌باشد. متد مولر بر اساس آناتومی بدن رسم می‌شود و چون آلمانها از نژاد آریایی هستند بنابراین آناتومی بدن آنها نزدیک به ��یرانیها می‌باشد. با 4 اندازه اصلی تمام اندازه‌های بدن نرمال به دست می‌آید. سپس الگو با اندازه‌های روی بدن مقایسه می‌شود و در نتیجه الگویی بدون عیب و ایراد به دست می‌آید و در صورت ایرادهای اندامی عیوب بدن روی الگو رفع می‌شود. طریقه رسم الگوی بالاتنه به روش مولر. برای رسم الگو به روش مولر که بر اساس سایزبندی و آناتومی بدن رسم می‌شو

ادامه مطلب ...
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 6

دامن شلواری ساده. جلوی دامن شلواری:. از انواع دامن فون رولت کنید و از لبه دامن وسط جلو 2-1 سانت خارج شوید و به خط کمر نقطه Z وصل کنید از نقطه Z قد فاق که برابر با دور باسن بعلاوه 2 سانت است را تا نقطه 1 به پایین علامت بگذارید و از نقطه 1 بوسیله گونیا تا نقطه 2 مساوی با باسن منهای 2 سانت را خارج شوید همین اندازه را از نقطه 1 به بالا روی خط جدید تا نقطه 3 مشخص کنید، سپس دو نقطه 2و3 را بهم وصل کنید و از این خط یعنی نقطه 4 به نقطه 1 وصل کنید، هلال فاق جلو را از نقطه 3به 2 طوری رسم کنید که از نقطه 5 که در خط 4به 1 قرار دارد بگذرد در لبه دامن در وسط

ادامه مطلب ...
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 5

انواع دامن کلوش. 3 نوع دامن کلوش داریم:. 1- دامن کلوش 1 درز. 2- دامن کلوش 2 درز. 3- دامن تمام کلوش. کلوش 1 درز برای رسم دامن:. برای رسم دامن کلوش 1 درز ابتدا طول و عرض پارچه را بر هم منطبق نموده و مطابق شکل 1 و از نقطه O تا A مساوی 2× ( 1- ) دور کمر را علامت زده و از A تا B قد دامن را به پایین علامت می گذاریم یکبار به مرکز O و شعاع OA دایره می زنیم و بار دیگر بمرکز O و شعاع OB دایره می زنیم خطوط کمر و لبه دامن بدست می آید. از نقطه B روی هلال لبه دامن تا F مساوی 5-2 سانت داخل شده به A وصل می کنیم. خط FA را چیده تا پهلوها نیز اریب شود و مانند

ادامه مطلب ...
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 4

دامن فون گشاد ( آزاد ). بعد از رسم الگوی اولیه دامن تنگ روی خط باسن از وسط جلو و پشت دور باسن را داخل می شویم نقاط K و R بدست می آید فاصله 5 سانت = ( R به 2 ) = 5 سانت و ( K به 4 ) مساوی 5 سانت می شود و نقاط F و S در (Vبه R) و ( V به K ) روی خط باسن قرار دارد از نقاط بدست آمده مطابق شکل به لبه دامن عمود می کنیم و تا خط کمر ادامه می دهیم از خط باسن 5 سانت بالا رفته خطی بموازات باسن رسم می کنیم تا وسط جلو و پشت الگو را قطع کند روی خط کمر پشت از دو طرف خطوط جدید 1 سانت خارج می شویم دو پنس به قطر 2 سانت و بلندی 15 سانت رسم می شود و روی خط کمر جلو ا

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه