نظم و ترتیب در خیاط خانه شما

نظم و ترتيب در خياط‌خانه كوچك شما

بی‌نظمی در نگهداری لوازم خیاطی، هم دسترسی به آنها را سخت‌تر می‌کند و هم ممکن است خطرناک باشد؛ پس برای هر کدام جای مخصوصی تعیین کنید. شما هر چقدر هم که اهل خیاطی و دوخت و دوز نباشید، بالاخره مجبور هستید موقع شکافته شدن درز لباس یا کنده شدن دگمه، انجام کارهای جزئی خیاطی و مانند اینها، دست به نخ و سوزن برده و خودتان برای رفع مشکل اقدام کنید. البته در خانه همه ما لوازم ابتدایی خیاطی شامل نخ، سوزن، دگمه، قرقره و امثال اینها وجود دارد، چه برسد به آنکه خانم خانه، خیاطی نیمه‌حرفه‌ای یا حتی حرفه‌ای هم باشد و بسیاری از کارهای خیاطی و حتی دوخت و دوز بعض

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه