نوشته‌هایی با برچسب "الگوی اولیه بالاتنه"

الگوی اولیه بالاتنه جلو و پشت الگوی اولیه بالاتنه جلو و پشت

الگوی جلو :. یک خط عمودی فرضی میکشیم که خط مرکزی جلو است . از پایین خط به طرف بالا اشروع میکنیم ابتدا اندازه قد باسن بالا میرویم که خط کمر میشود سپس از خط کمر بلندی بالاتنه بالا میرویم که خط گردن میشود . بین خط گردن و خط کمر را نصف میکنیم خط سینه میکشیم - بین خط گردن و سینه را نصف میکنیم خط کارور میکشیم - از خط گردن گشادی گردن را داخل میشویم که از یک ششم دور گردن به اضافه یک بدست میاد. از گشادی گردن بلندی گردن را بالا میرویم که از یک ششم دور گردن به اضافه دو به دست میاد . از بلندی گردن اندازه سرشانه داخل میشویم سپس شیب سر شانه پایین میاییم

41- الگوی اولیه ی بالاتنه 41- الگوی اولیه ی بالاتنه

کادری رسم میکنیم به عرض (یک دوم دور سینه)+3. از سمت چپ کادر ( یک پنجم دور گردن)-2/0 میلیمتر را برای پهنای یقه پشت داخل شده و 5/1 سانت برای گودی پایین میرویم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله ( و یا با خطی منحنی ) به یکدیگر وصل میکنیم. (یک پنجم گودی حلقه آستین)-7/0 میلیمتر برای شیبی شانه پشت را از گودی گردن پایین می آییم. از گودی گردن به مقدار: گودی حلقه آستین+5/0 تا 5/1 سانت (بسته به سایز) پایین آمده و خط سینه را رسم میکنیم. از گودی گردن قد بالاتنه جلو را پایین آمده و خط کمر را رسم میکنیم. از خط کمر به اندازه بلندی باسن (از قد کمر تا برجستگی باسن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه