نوشته‌هایی با برچسب "الگوی بالاتنه"

94- الگوی بالاتنه بدون ساسون 94- الگوی بالاتنه بدون ساسون

از الگوی اولیه ساسون کوچک شده یا برای لباس های آزاد استفاده میکنیم. اگر حلقه گود شده بخواهیم شکل آن را طراحی میکنیم. یک خط عمودی در امتداد ساسون (ساسون سرشانه) میکشیم. خط عمود را قیچی کرده و ساسون سرشانه را میبندیم. به اندازه ساسون منتقل شده به زیر سینه از پهلو در خط کمر داخل شده و این مقدار را از پهلو کم میکنیم. این الگو برای لباسهای گشاد استفاده میشود (مثل تی شرتو بلوزهای بدون ساسون). کارور جلو= یک دوم کارور جلو + 1. 5. از شیبی شانه پشت 0. 75 سانت پایین آمده و شیبی شانه جلو را میکشیم. سرشانه جلو + 0. 5 سانت. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه.

الگوی بالاتنه الگوی بالاتنه

الگوی اولیه بالاتنه:. برای پهنای کادر دور سینه یا باسن هرکدام بزرگ‌تر بود تقسیم به 2 به اضافه 10 کنید. (A-B) (خط گردن). از این نقاط بالاتنه جلو را به طرف پایین رسم و کادر را کامل کنید. (C-D) (خط کمر). از نقاط (C-D) قد باسن را مشخص و خط آنرا رسم کنید. (E-F) (خط باسن). بالاتنه جلو را تقسیم به 2 کنید و حاصل را از نقاط (A-B) به پایین مشخص کنید (G-H) (خط سینه). سپس فاصله خط گردن (A-B) و خط سینه (G-H) را تقسیم به 2 کنید. خط کارور بدست می‌آید. بالا تنه جلو:6/1 دور گردن به اضافه 5/0 را روی خط گردن از سمت راست علامت زده نقطه (A). از نقطه (A) 6/1 دور

41- الگوی اولیه ی بالاتنه 41- الگوی اولیه ی بالاتنه

کادری رسم میکنیم به عرض (یک دوم دور سینه)+3. از سمت چپ کادر ( یک پنجم دور گردن)-2/0 میلیمتر را برای پهنای یقه پشت داخل شده و 5/1 سانت برای گودی پایین میرویم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله ( و یا با خطی منحنی ) به یکدیگر وصل میکنیم. (یک پنجم گودی حلقه آستین)-7/0 میلیمتر برای شیبی شانه پشت را از گودی گردن پایین می آییم. از گودی گردن به مقدار: گودی حلقه آستین+5/0 تا 5/1 سانت (بسته به سایز) پایین آمده و خط سینه را رسم میکنیم. از گودی گردن قد بالاتنه جلو را پایین آمده و خط کمر را رسم میکنیم. از خط کمر به اندازه بلندی باسن (از قد کمر تا برجستگی باسن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه