نوشته‌هایی با برچسب "الگو یقه"

الگو یقه انگلیسی 1 الگو یقه انگلیسی 1

الگو بالاتنه میکشیم از خط مرکزی جلو 2 سانت اضافه برای دگمه خور میزاریم. ابتدا الگو جلو وپشت را روی پارچه برش بزنید سپس سرشانه های جلو و پشت را بدوزید بعد دور تا دور یقه را اندازه بگیرید والگوی زیر را بکشیدیقه را بدوزید سپس سجاف را بدوزید. برچسب‌ها: انواع یقه, یقه انگلیسی. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه هالتری الگو یقه هالتری

الگوی بالاتنه به طریق زیر میکشیم. بازی یقه به دلخواه پایین می ایید. 2 تا ساسون 1 سانتی روی الگو میبندیم برای لقی یقه. ساسون سرشانه بسته میشود. یقه پشت گردن را 3 سانتی در نظر میگیریم. ساسون سر شانه را میبندیم. در زیر سرشانه یقه پشت را به سرشانه جلو میچسبانیم. در شکل زیر تمام ساسون ها را میبندیم. محل سجاف مشخص شده است. برچسب‌ها: انواع یقه, یقه هالتری, پشت گردنی, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه بارانی الگو یقه بارانی

الگوی بالاتنه مانند زیر میکشیم. شکل یقه را از طریق کپی طراحی میکنیم. قسمت بالای یقه را از الگو جدا میکنید. الگوی زیر که یقه بالا جداشده روی ۲لای باز پارچه برش بزنید. یقه جدا شده را مانند زیر اوزمان دهید. محل سجاف در شکل زیر مشخص شده. برچسب‌ها: انواع یقه, یقه بارانی, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه دراپه الگو یقه دراپه

الگوی بالاتنه کش را میکشیم. خط سینه و کارور و خط مابینشان را اوزمان میدهیم. اگر بازی یقه را بیشتر ازخط سینه بخواهیم اوزمان را از همان بازی یقه شروع میکنیم. اوزمان را تا جایی میدهیم تا مقدار بازی یقه مان از ۲لای بسته پارچه تا گردن بدست اید. ۵سانت بالاتر از بلندی گردن سجاف میدهیم. ابتدا سجاف را تا میکنیم سپس سرشانه را برش میزنیم. برچسب‌ها: انواع یقه, یقه دراپه, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه نامزدی الگو یقه نامزدی

برای این مدل به پارچه کشی به اندازه 60 سانت نیاز است. الگو مانند زیر میکشید. از قسمت جلو روی چهار لای بسته قرار میگیره. بعد از برش بصورت 2لا بازمیکنید. قسمت وسط بالا 12 سانت برش زدیم. پهلو هارو از پشت میدوزیم. لباس رو از رو میکنیم. 7 سانت سر شانه رو از رو میدوزیم.

الگو یقه کرواتی الگو یقه کرواتی

برای این یقه الگوی بالاتنه جلو باز میکشیم وچون سجاف سر خود است . ۵سانت به جلو اضافه میکنیم . برای برش یقه باید ابتدا ۵ سانت را تا کنید سپس یقه را برش کنید. از پشت پارچه به قسمت ۵ سانت لایی بچسبانید . ابتدا سرشانه های جلو وپشت بالاتنه را بهم میدوزیم سپس دور تا دور یقه لباس را اندازه میگیریم. طیق شکل زیر یقه میکشید. ��سمت ۷ سانتی بالا پشت گردن قرار میگیرد . برچسب‌ها: انواع یقه, یقه کراواتی, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه شکاری الگو یقه شکاری

برای دیدن الگوی یقه شکاری به ادامه مطلب بروید. برچسب‌ها: انواع یقه, یقه شکاری, اموزش خیاطی. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه اسپرت الگو یقه اسپرت

برای کشیدن این نوع یقه مطابق شکل زیر میکشیم . قسمت یقه را از بالاتنه جدا میکنیم . بعد از اینکه سرشانه های جلو و پشت را بهم وصل کردیم . یقه را سوار میکنیم . سپس سجاف را روی ان میدوزیم. برچسب‌ها: انواع یقه, یقه اسپرت, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه ابشاری الگو یقه ابشاری

برچسب‌ها: انواع یقه, یقه ابشاری, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

الگو یقه حلزونی الگو یقه حلزونی

مانند شکل زیر بالاتنه برشدار میکشید. ساسون سرشانه را می بندید. تکه برش ۱ را روی ۲ لای باز پارچه برش بزنید. تکه برش ۲ را مانند شکل زیر از کمر به بایین اوزمان میدهیم تا تبدیل به پیلی کنیم. برای در اوردن یقه بعد از برش بالاتنه جلو و پشت . سر شانه ها ی جلو و پشت را بهم میدوزیم. سپس دور تا دور یقه و جلو لباس را اندازه میگیرید. بقه را در شکل میبینید. برچسب‌ها: انواع یقه, یقه حلزونی, اموزش خیاطی, الگو. منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz. blogfa. com.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه