نوشته‌هایی با برچسب "اندازه های تقریبی کودکان"

اندازه های تقریبی کودکان از 3 ماه تا 12 سال اندازه های تقریبی کودکان از 3 ماه تا 12 سال

نوروز 93 به به همه بازدیدکنندگان سایت خیاطی 24 تبریک عرض می کنم. 12. سال. 11. سال. 10. سال. 9. سال. 8. سال. 7. سال. 6. سال. 5. سال. 4. سال. 3. سال. 2. سال. 15. ماه. 8. ماه. 3. ماه. 34. 33. 32. 31. 30. 29. 29. 27. 25. 24. 22. 20. 18. 17. قد بالا تنه پشت تا کمر. 36. 35. 34. 33. 32. 31. 30. 39. 27. 26. 24. 22. 20. 18. قد بالا تنه جلو تا کمر. 135. 130. 121. 116. 112. 106. 99. 92. 87. 78. 72. 65. -. -. قد جلو از سرشانه تا زمین. 84. 81. 78. 75. 72. 69. 66. 63. 59. 53. 52. 51. 50. 49. قد جلو از سرشانه تا زانو. 60. 55. 47. 43. 41. 38. 35. 32. 30. 28.

اندازه های تقریبی کودکان از 3 ماه تا 12 سال اندازه های تقریبی کودکان از 3 ماه تا 12 سال

12. سال. 11. سال. 10. سال. 9. سال. 8. سال. 7. سال. 6. سال. 5. سال. 4. سال. 3. سال. 2. سال. 15. ماه. 8. ماه. 3. ماه. 34. 33. 32. 31. 30. 29. 29. 27. 25. 24. 22. 20. 18. 17. قد بالا تنه پشت تا کمر. 36. 35. 34. 33. 32. 31. 30. 39. 27. 26. 24. 22. 20. 18. قد بالا تنه جلو تا کمر. 135. 130. 121. 116. 112. 106. 99. 92. 87. 78. 72. 65. -. -. قد جلو از سرشانه تا زمین. 84. 81. 78. 75. 72. 69. 66. 63. 59. 53. 52. 51. 50. 49. قد جلو از سرشانه تا زانو. 60. 55. 47. 43. 41. 38. 35. 32. 30. 28. 25. 20. -. -. قد دامن. 77. 75. 73. 71. 69. 67. 65. 63. 61. 58. 56.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه