نوشته‌هایی با برچسب "اندازه گیری بالاتنه"

اندازه گیری بالاتنه اندازه گیری بالاتنه

اساس بالاتنه به روش گرلاوین. مهمترین عامل در برش و دوخت هر نوع لباس،اندازهگیری صحیح میباشد. قبل از شروع کار،لباس زیر مناسبی به تن کنید،که بعدها نیز در زیر. لباسهای مختلف به تن خواهید نمود. زیرا تعویض نوع لباس زیر،باعث تغییر. فرم اندام خواهد شد،واز طرفی لباس زیر یکسره(زیر پوش)کار اندازه گیری را به مراتب آسان تر می نماید. ابتدا نام فرد مورد نظر ونیز تاریخ روز را در دفتر یادداشت کنید. نوار باریکی را. دور کمر شخص مورد نظر،طوری محکم بگیرید که فرورفتگی کمر به خوبی. مشخص گردد. سپس آن را نسبتاً تنگ،در محل تعیین شده ببندید واندازه ها به ترتیب زیر گرفته

40- طریقه اندازه گیری و اندازه های مورد نیاز بالاتنه 40- طریقه اندازه گیری و اندازه های مورد نیاز بالاتنه

دور. گردن= سر. متر را درست روی گودی گردن در لو قرار میدهیم و دور گردن متر را میچرخانیم و دو سر. را بهم میرسانیم. دور. سینه= خطی. فرض میکنیم که از نوک سینه ها و برجسته ترین قسمت سینه ها عبور میکند . متر را. دورتا دور سینه ها (از پشت ) رد میکنیم . در وقتی دو سر اندازه گیری متر بهم رسید. 4انگشت دست را به صورت خوابیده روی بدن. زیر متر قرار میدهیم تا خیلی تنگ نشود. ولی خیلی هم شل نباید متر را گرفت. دور. کمر=گودترین. قسمت کمر را با نخ یا پُرسِله میبندیم. دورتا دور این قسمت دور کمر است. با 4انگشت. زیر متر در انتهای قسمت اندازه گیری. دور. باسن=متر را.

روش اندازه گیری بالاتنه روش اندازه گیری بالاتنه

روش اندازه گیری بالاتنه:. ۱-کمر:نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور عادی ببندید و دور. این قسمت را اندازه بگیرید. ۲-سینه: برجسته ترین قسمت سینه را اندازه بگیرید. متر در جلو و یا. پشت خط سینه حالت افتادگی یا کشش نداشته باشد. ۳-باسن:پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن در پایین خط کمر. را اندازه بگیرید متر حالت کشش یا افتادگی نداشته باشد. ۴ - بالاتنه پشت:از مهره برجسته گردن تا خط کمر را اندازه بگیرید. ۵-بالا تنه جلو: از سر شانه تا خط کمر را به طوریکه متر از روی. برجسته ترین قسمت سینه بگذرد اندازه بگیرید(اندازه بلندی سینه. را از سرشانه تا برجسته ترین

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه