نوشته‌هایی با برچسب "دکمه پالتو"

121- پالتو دكمه دوبل 121- پالتو دكمه دوبل

الگوی اولیه بالاتنه را میکشیم (با در نظر گرفتن موارد مربوط به الگوی پالتو). این مدل دکمه دوبل است پس رویهمگرد دوبل رو طراحی میکنیم. یقه ی پالتو یقه انگلیسی بزرگه که هم میشه مثل یقه شکاری قسمت بالای یقه رو جداگانه درست. کرد و هم به شکل یقه انگلیسی سرهم که یکسره است و فقط وسط یقه چاک میخوره. بازی یقه باید زیاد باشه. اینجا به نظر میرسه تا اول چاک سینه در نظر گرفته شده. باید یقه رو به قدری باز کنید که انتهای یقه ها مثل تصویر به خط کمر برسه. پهنای یقه ی بالا تمام سرشانه رو میگیره که باید زمان طراحی حتما بهش توجه کنید. چون یقه های چپ و راست با هم در

168- پالتو دکمه دوبل یقه ایستاده 168- پالتو دکمه دوبل یقه ایستاده

الگوی اولیه رو با تغییراتی که در مورد پالتوها گفتم میکشیم. یقه ی این پالتو ظاهرا ایستاده است اما درز نداره و من فکر میکنم این یقه باید چیزی مثل یقه امریکایی کشیده بشه منتهی به صورت صاف تر. این تشابه کار و راحت تر میکنه برای طراحی. تنها نکته ی این مدل هم همین یقه است و بقیش ساده است. رویهمگرد دوبل براش طراحی میکنین و برش عصایی رو رسم میکنیم. حالا میرسیم به یقه. یقه رو از سرشونه ها 1سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت هم 0. 5 سانت برای گودی جلو هم 1سانت میتونید باز کنید یا نکنید. اگه باز کنید دور یقه آزاد میشه و اگه باز نکنید تنگ تر میشه. همونطور که

168- پالتو دکمه دوبل یقه ایستاده 168- پالتو دکمه دوبل یقه ایستاده

الگوی اولیه رو با تغییراتی که در مورد پالتوها گفتم میکشیم. یقه ی این پالتو ظاهرا ایستاده است اما درز نداره و من فکر میکنم این یقه باید چیزی مثل یقه امریکایی کشیده بشه منتهی به صورت صاف تر. این تشابه کار و راحت تر میکنه برای طراحی. تنها نکته ی این مدل هم همین یقه است و بقیش ساده است. رویهمگرد دوبل براش طراحی میکنین و برش عصایی رو رسم میکنیم. حالا میرسیم به یقه. یقه رو از سرشونه ها 1سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت هم 0. 5 سانت برای گودی جلو هم 1سانت میتونید باز کنید یا نکنید. اگه باز کنید دور یقه آزاد میشه و اگه باز نکنید تنگ تر میشه. همونطور که

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه