نوشته‌هایی با برچسب "روش دوخت یقه"

روش دوخت یقه شکاری قسمت جلو لباس روش دوخت یقه شکاری قسمت جلو لباس

سری جدید آموزش خیاطی درس بیست و نهم - روش دوخت یقه شکاری قسمت جلو لباس. 1- برای خود لباس مثل درس شماره 11 روی پارچه پشت و جلو را برش می زنیم. 2- برای یقه قسمت جلو لباس پارچه ای جدا به پهنای 17 سانت دولا می کنیم و زیر برش جلو قرار می دهیم. 3- از سمت دولای بسته اندازه های گردن را روی پارچه جدا برش می زنیم و در روی خط سرشانه بعد از دور گردن 10 سانت به سمت چپ به طرف سرشانه رفته و در پایین یقه در آخر 19 سانت 12 سانت پایین می رویم و از نقطه 12 سانت 3 سانت داخل رفته خط برش یقه را روی پارچه جدا علامت می گذاریم. این طریق برش روبر می شود. راه دوم برش

 روش دوخت یقه آرشال جدا روش دوخت یقه آرشال جدا

سری جدید آموزش خیاطی درس بیست و هشتم - روش دوخت یقه آرشال جدا. 1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین به اضافه 2 سانت دولا می کنیم. 2- برش بلوز از دولای باز 2 سانت اضافه به بلندی قد بلوز یک خط تا پایین می کشیم. 3- از دولای باز بعد از 2 سانت 7 سانت داخل و 19 سانت پایین رفته دور گردن را می کشیم. 4- از دولای باز بعد از 2 سانت 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ می رویم و 7 سانت پایین می آییم و خط سرشانه را رسم می کنیم. 5- از نقطه 7 سانت 20 سانت پایین و 2 سانت داخل می رویم و خط دم آستین را رسم می کنیم. 6- اندازه قد بلوز به اضافه

روش دوخت یقه فرانسوی روش دوخت یقه فرانسوی

سری جدید آموزش خیاطی درس بیست و هفتم- روش دوخت یقه فرانسوی. 1- روی مقوا مستطیلی به عرض 3 و به بلندی 25 سانت می کشیم. 2- از سمت راست و پایین مستطیل 2 سانت بالا می رویم به صورت هلال و به 8 سانت مانده به وسط پشت می کشیم. 3- از بالای مستطیل 2 سانت بالا رفته دوباره به 8 سانت مانده وسط پشت بالا وصل می کنیم. 4- از سمت راست مستطیل 2 سانت داخل می رویم از آن نقطه دوباره 5 سانت داخل می رویم. از وسط 5 سانت 6 سانت بالا می رویم و به صورت مثلث به اول و آخر 5 سانت می کشیم. 5- از روی علامت ها قیچی می کنیم. 6- دوخت و برش روی لایه و پارچه مثل درس شماره 24 ا

روش دوخت یقه مردانه نوک تيز روش دوخت یقه مردانه نوک تيز

سری جدیدآموزش خیاطی درس بیست و پنجم - روش دوخت یقه مردانه نوک تیز. 1- ابتدا یقه مردانه درس 24 را روی مقوا رسم می کنیم. 2- بعد از سمت راست 2 تا 4 سانت بیرون و از این نقطه 2 تا 4 سانت بالا می رویم. 3- از نوک این نقطه یک خط می کشیم به 8 سانت مانده وسط پشت یقه. دوباره از آنجا یک خط به گوشه یقه می کشیم. سپس خط های علامت زده شده را قیچی می کنیم. 4- دوخت و برش نیز مثل یقه مردانه ساده درس شماره 24 است. برش یقه باز این قسمت روی لباس دوخته می شود. منبع: www. khanoomi. ir.

روش دوخت یقه مردانه ساده روش دوخت یقه مردانه ساده

سری جدیدآموزش خیاطی درس بیست و چهارم - روش دوخت یقه مردانه ساده. 1- روی مقوا دوتا مستطیل روی هم می کشیم به صورت شکل: 2- مستطیل اول را به عرض 2 سانت و به طول 22 سانت رسم می کنیم. 3- مستطیل دومی را روی این مستطیل به عرض 4 سانت و به طول 20 می کشیم. 4- از سمت راست قسمت زیر که 2 سانت بیشتر است از زاویه نیم سانت داخل می رویم و گرد می کنیم. 5- سپس یقه را روی مقوا از وسط پشت مثل یقه ب ب درس شماره 22 سانت بندی می کنیم. 6- سرشانه های لباس را روی هم قرار می دهیم. از وسط جلو تا وسط پشت اندازه گرفته هر قدر باشد. روی الگو، روی همان عدد تا می زنیم بعد ر

روش دوخت یقه ايستاده روش دوخت یقه ايستاده

سری جدیدآموزش خیاطی درس بیست و سوم - روش دوخت یقه ایستاده. 1- اول روی مقوا یک مستطیل به پهنای 3 سانت و به بلندی 25 سانت رسم می کنیم. 2- از سمت راست این مستطیل 2 سانت بالا می رویم و این نقطه را می کشیم تا به 8 سانت مانده وسط پشت برسد. 3- دوباره از سمت راست از بالا 2 سانت داخل و 2 سانت به صورت هلال بالا می رویم. این نقطه ها را به 8 سانت مانده وسط پشت از بالای یقه وصل می کنیم. 4- سپس مثل یقه ب ب از وسط پشت یقه را سانت بندی می کنیم تا به 17 سانت برسد. باقی مانده کارهای یقه مثل درس شماره 22 است. برش باز یقه ایستاده. منبع: www. khanoomi. ir.

روش دوخت یقه مردانه نوک گرد روش دوخت یقه مردانه نوک گرد

سری جدیدآموزش خیاطی درس بیست و ششم - روش دوخت یقه مردانه نوک گرد. تمام برش و دوخت این مدل مثل یقه مردانه درس قبل (درس 25) است. 1- اول درس شماره 24 را روی مقوا رسم می کنیم. 2- از زاویه بالا 5/1 سانت داخل می رویم و به صورت هلال می کشیم. دوخت و برش نیز مثل درس شماره 24 است. منبع: www. khanoomi. ir.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه