نوشته‌هایی با برچسب "شماره دوزی روی حوله"

اموزش شماره دوزی روی حوله اموزش شماره دوزی روی حوله

● مواد لازم:. ▪ تور شماره دوزی مستطیل شکل با طولی برابر با عرض حوله به اضافه ۴ سانتی متر و به عرض ۵ سانتی متر. ▪ سوزن مخصوص شماره دوزی. ▪ سوزن ته گرد. ▪ قیچی. ▪ حوله کوچک دستی یا لیف حوله ای. ▪ نخ گلدوزی به رنگ سفید و آبی…. ● طرز تهیه:. نقشه ی این حاشیه شماره دوزی در تصویر شماره (۲) آمده است. با توجه به ابعاد حوله و در نتیجه طول و عرض حاشیه مورد نظر، محدوده مستطیل حاشیه را ابتدا با مداد و سپس با کوک ساده مشخص کنید. ( تصویر ۳). پس از تعیین عرض و طول مستطیل براساس تعداد خانه های مورد نیاز در شماره دوزی و نقشه طرح، دوخت را آغاز کنید. (همان طور ک

شماره دوزي روي حوله شماره دوزي روي حوله

مواد لازم:• تور شماره دوزی مستطیل شکل با طولی برابر با عرض حوله به اضافه ۴ سانتی متر و به عرض ۵ سانتی متر. • سوزن مخصوص شماره دوزی. • سوزن ته گرد. • قیچی. • حوله کوچک دستی یا لیف حوله ای. • نخ گلدوزی به رنگ سفید و آبی. طرز تهیه:نقشه ی این حاشیه شماره دوزی در تصویر شماره (2) آمده است. با توجه به ابعاد حوله و در نتیجه طول و عرض حاشیه مورد نظر، محدوده مستطیل حاشیه را ابتدا با مداد و سپس با کوک ساده مشخص کنید. ( تصویر 3). پس از تعیین عرض و طول مستطیل براساس تعداد خانه های مورد نیاز در شماره دوزی و نقشه طرح، دوخت را آغاز کنید. (همان طور که می دانی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه