نوشته‌هایی با برچسب "مانتو با یقه ایستاده"

143- مانتو یقه ایستاده با دامن پیله دار 143- مانتو یقه ایستاده با دامن پیله دار

الگوی اولیه برای لباسهای معمولی رو میکشیم. قد الگو رو تا جایی که میخوایم بلند میکنیم. لقی 1سانتی از یقه تا کمر و طبق معمول همه ی مانتو ها و لباسهای جلو باز میگیریم. بعد از انجام کارهای اولیه که برای الگوها و مخصوصا مانتو لازمه رو انجام میدیم و میریم سراغ طراحی. نکات مهم برای طراحی. 1- یقه گرد باز همراه با یقه ایستاده. 2- از کمر برش خورده و دامن از بالاتنه جدا شده. 3- بین بالاتنه و دامن یک کمری پهن قرار گرفته که جداست از هر دو قسمت. 4- حلقه آستین از کارور پشت تا کارور جلو یک قسمت اضافی پیلیسه داره. 5- جیب نما ها که به درز کمری دوخته شدن. 6- قسمت

143- مانتو یقه ایستاده با دامن پیله دار 143- مانتو یقه ایستاده با دامن پیله دار

الگوی اولیه برای لباسهای معمولی رو میکشیمقد الگو رو تا جایی که میخوایم بلند میکنیملقی 1سانتی از یقه تا کمر و طبق معمول همه ی مانتو ها و لباسهای جلو باز میگیریم بعد از انجام کارهای اولیه که برای الگوها و مخصوصا مانتو لازمه رو انجام میدیم و میریم سراغ طراحینکات مهم برای طراحی1- یقه گرد باز همراه با یقه ایستاده2- از کمر برش خورده و دامن از بالاتنه جدا شده3- بین بالاتنه و دامن یک کمری پهن قرار گرفته که جداست از هر دو قسمت4- حلقه آستین از کارور پشت تا کارور جلو یک قسمت اضافی پیلیسه داره5- جیب نما ها که به درز کمری دوخته شدن6- قسمتهای زیر جیب نما 3تا

193- مانتو یقه ایستاده 193- مانتو یقه ایستاده

یه درسی تو دروس نازک دوزی گذاشته بودم قبلا به عنوان بالاتنه های یک طرفه یا غیر متعارف که یکیشم با یقه گرد بود. حتما اون پست و ببینید. اینجا هم قراره همون کارو انجام بدیم. یک الگوی جلوی کامل رسم میکنیم تا 2-3سانت پایینتر از خط کمر. بالاتنه رو جدا میکنیم و کاملش میکنیم ولی قسمت دامن و لازم نیست کامل بکشیم چون قرینه است. دگمه خور این مانتو تقریبا 5سانت از خط وسط جلو خارج شده و انتهاش رسیده به خط وسط جلو. اول یه خط صاف تو همین مسیر میکشیم و بعد خط مورد نظرمونو طبق تصویر تغییرش میدیم. از بالا تا حدود نیمه ی حلقه آستین صاف اومده پایین و اونجا کمی منح

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه