نوشته‌هایی با برچسب "پیراهن یقه هفت"

دوخت پيراهن يقه هفت آستين قيفی دوخت پيراهن يقه هفت آستين قيفی

سری جدیدآموزش خیاطی درس هشتم - دوخت پیراهن یقه هفت آستین قیفی. 1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه 20 تا 30 تا می زنیم. 2- از دولای بسته 19 سانت پایین و 7 سانت داخل رفته، خط یقه را رسم می کنیم. 3- از دولای بسته به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه 20 تا 30 سانت به سمت چپ می رویم علامت گذاری می کنیم. 4- برای شیب سرشانه 7 سانت پایین می رویم و خط سرشانه را به یقه وصل می کنیم. 5- به اندازه قد بالاتنه به اضافه 2 سانت از سرشانه پایین می رویم تا خط کمر بدست آید. 6- روی خط کمر از دولای بسته به اندازه 2/1 دور سینه به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم و

171- پیراهن یقه هفت با لنگی زیر سینه 171- پیراهن یقه هفت با لنگی زیر سینه

یک جلوی کامل میکشیم با قد پیراهن. بازی یقه را به دلخواه علامت میزنیم (حدود 16 سانت). نوک سینه را مشخص میکنیم. یک لقی 1. 5سانتی به حلقه میبندیم. سرشانه را حدود 7-8سانت باز میکنیم و به بازی یقه وصل میکنیم. یک لقی 2سانتی از یقه به نوک سینه ختم میکنیم. اگر سیه خیلی برجسته بود یک ساسون 3سانتی(بسته به پارچه) زیر سینه میگیریم. الگو را از خط زیر سینه برش میزنیم. برای قسمت بالاتنه به الگوی جلوی کامل نیازی نداریم. از خط وسط جلو ، 5اوازمان به سمت حلقه رسم میکنیم و برش میزنیم تا خط وسط جلو حدودا دو برابر شود. هرچه سینه کوچکتر باشد این اوازمانها بیشتر و هرچ

171- پیراهن یقه هفت با لنگی زیر سینه 171- پیراهن یقه هفت با لنگی زیر سینه

یک جلوی کامل میکشیم با قد پیراهن. بازی یقه را به دلخواه علامت میزنیم (حدود 16 سانت). نوک سینه را مشخص میکنیم. یک لقی 1. 5سانتی به حلقه میبندیم. سرشانه را حدود 7-8سانت باز میکنیم و به بازی یقه وصل میکنیم. یک لقی 2سانتی از یقه به نوک سینه ختم میکنیم. اگر سیه خیلی برجسته بود یک ساسون 3سانتی(بسته به پارچه) زیر سینه میگیریم. الگو را از خط زیر سینه برش میزنیم. برای قسمت بالاتنه به الگوی جلوی کامل نیازی نداریم. از خط وسط جلو ، 5اوازمان به سمت حلقه رسم میکنیم و برش میزنیم تا خط وسط جلو حدودا دو برابر شود. هرچه سینه کوچکتر باشد این اوازمانها بیشتر و هرچ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه