نوشته‌هایی با برچسب "چپ راست"

108- چپ و راست 108- چپ و راست

از الگوی پشت و جلو از سرشانه 1تا 1. 5 سانت گشاد میکنیم (برای پارچه های کشی نبایدگشاد شود). الگوی پشت را از گودی 0. 75 سانت گشاد کرده (برای پارچه های غیر کشی) و در الگوی جلو از گودی گردن به میزان دلخواه، یقه را هفت میکنیم. ** برای پارچه های کشی بهتر است خیلی باز نشود چون بعد از دوخت بازتر از حدی که در نظر میگیریم میشود و یقه ی بسیار بازی خواهید داشت که ناچارید زیر لباس تاپ بپوشید). از خط کمر در وسط جلو به اندازه یک چهارم دور کمر خارج شده و از این نقطه به اندازه 2تا 12 سانت بالا رفته و به بازی یقه و سپس به سرشانه وصل میکنیم (برای پارچه های کشی یک

202- مانتو ریون چپ و راست 202- مانتو ریون چپ و راست

این مدل حداقل 2قد پارچه نیاز داره. الگوی شنل و که قبلا گذاشتم رو استفاده میکنید. این الگو چپ و راست هم هست. از خط وسط جلو به اندازه ی یک چهارم دور کمر و اگه میخواید زیاد چسب نباشه یک چهارم دور کمر+ 2تا3 خارج میشیم. میتونید روی الگوتون خط کمر و مشخص کنید و اندازه بزنید و به همون اندازه از الگو خارج بشین. برای این لباس از سرشانه و گودی پشت یقه کم نکنید چون کشی هست و زیادی خودشو میکشه عقب. از کنار گردن میرسونید به نقطه ی مورد نظرتون روی خط کمر. *** 3-4سانت پایینتر از خط کمر و بگیرین لباستون مثل این کمی راحت میشه اما اگه خط کمر و بگیرین بالاتنه کوت

146- لباس بارداری با بالاتنه چپ و راست 146- لباس بارداری با بالاتنه چپ و راست

جنس این پارچه "کشی" هست. میتونه ریون استفاده بشه یا تریکو کشی. مدل خیلی ساده است. اول از همه از الگوی اولیه پارچه های کشی استفاده میکنیم و از سرشانه پشت و جلو 2سانت گشاد میکنیم. خانمهای باردار چون دور شکمشون بزرگترین قسمت بدنشونه باید این اندازه رو برای دامن در نظر بگیریم به جای دور باسن تا لباس بهشون نچسبه و حالت آزاد داشته باشه. قد الگو رو از خط باسن پایین میایم تا جایی که میخوایم قد لباسمون باشه. قسمت بالای لباس چپ و راست هست ولی دامنش همونطور که میبینین ساده است. روی الگو با استفاده از فاصله سینه و بلندی سینه،محل نوک سینه رو مشخص میکنیم. از

146- لباس بارداری با بالاتنه چپ و راست 146- لباس بارداری با بالاتنه چپ و راست

جنس این پارچه "کشی" هست. میتونه ریون استفاده بشه یا تریکو کشی. مدل خیلی ساده است. اول از همه از الگوی اولیه پارچه های کشی استفاده میکنیم و از سرشانه پشت و جلو 2سانت گشاد میکنیم. خانمهای باردار چون دور شکمشون بزرگترین قسمت بدنشونه باید این اندازه رو برای دامن در نظر بگیریم به جای دور باسن تا لباس بهشون نچسبه و حالت آزاد داشته باشه. قد الگو رو از خط باسن پایین میایم تا جایی که میخوایم قد لباسمون باشه. قسمت بالای لباس چپ و راست هست ولی دامنش همونطور که میبینین ساده است. روی الگو با استفاده از فاصله سینه و بلندی سینه،محل نوک سینه رو مشخص میکنیم. از

153- پیراهن چپ و راست با اوازمان 153- پیراهن چپ و راست با اوازمان

یک الگوی پشت و 2عدد الگوی جلوی کامل رسم میکنیم. نوک سینه را مشخص کرده و از یقه یک لقی 3سانتی میگیریم. بازی یقه را مشخص کرده و خط یقه را طوری طراحی میکنیم که از بازی یقه زیر سینه مقابل بگذرد و به نرسیده به خط پهلو میرسانیم (بسته به مدل). از این الگو یکی برای قسمت راست رولت میکنیم و برای قسمت چپ فاصله بین خط "د" تا خط باسن کوچک را به 5قسمت تقسیم میکنیم (پیله ها). از حدود دو وسط حلقه تا خط کمر را تقسیم بر 5 میکنیم و به خط "د ج" وصل میکنیم طوری که یکی از اوازمان ها از نوک سینه بگذرد و کیست الگو را برطرف کند. هرچه تعداد اوازمان ها بیشتر باشد چین یا

169- پیراهن رومی چپ و راست 169- پیراهن رومی چپ و راست

یک الگوی جلوی کامل میکشیم. خط فاصله سینه و نوک سینه را مشخص میکنیم. دکلته لباس را طراحی میکنیم. سمت راست لباس هم میتواند دکلته باشد و هم رومی. در قسمت دکلته یک لقی 2-3 سانتی (بسته به برجستگی سینه) از نوک سینه به لبه دکلته میگیریم. در طرف رومی این لقی را به حلقه ختم میکنیم. خط فاصله سینه را تا باسن کوچک ادامه میدهیم و یک ساسون زیر سینه به عرض 1. 5 تا 3 (بسته به کشش پارچه) رسم میکنیم که از بالا به نوک سینه و از پایین به باسن کوچک ختم شود. " هیچگاه در ریون ، ساسون را به باسن بزرگ ختم نمیکنیم". آستر این لباس کوتاه است. میتواند فقط تا زیر سینه باشد.

169- پیراهن رومی چپ و راست 169- پیراهن رومی چپ و راست

یک الگوی جلوی کامل میکشیم. خط فاصله سینه و نوک سینه را مشخص میکنیم. دکلته لباس را طراحی میکنیم. سمت راست لباس هم میتواند دکلته باشد و هم رومی. در قسمت دکلته یک لقی 2-3 سانتی (بسته به برجستگی سینه) از نوک سینه به لبه دکلته میگیریم. در طرف رومی این لقی را به حلقه ختم میکنیم. خط فاصله سینه را تا باسن کوچک ادامه میدهیم و یک ساسون زیر سینه به عرض 1. 5 تا 3 (بسته به کشش پارچه) رسم میکنیم که از بالا به نوک سینه و از پایین به باسن کوچک ختم شود. " هیچگاه در ریون ، ساسون را به باسن بزرگ ختم نمیکنیم". آستر این لباس کوتاه است. میتواند فقط تا زیر سینه باشد.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه