نوشته‌هایی با برچسب "کاپ آستین"

149- آستین کاپ شماره 1 149- آستین کاپ شماره 1

کلا 3مدل آستین کاپ داریم. این نوع اول هستش. برای شروع،الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم. برش عصایی رو روی مدل طراحی میکنیم. از وسط جلو طبق عکس 0/5سانت لقی میگیریم و به کمر ختم میکنیم. اول یقه رو طراحی میکنیم. برای طراحی یقه،از سرشانه 2تا4سانت پایین میایم. هرچقدر که پایین بیاین میزان باز بودن شانه بیشتر میشه. از گودی گردن در جلو هم به اندازه بازی یقه میایم پایین. این مقدار دلخواهه ولی خیلی نباید بسته باشه که مدل بهم نریزه. طبق تصویر منحنی مورد نظرتونو طراحی کنید. اول وسطشو پیدا میکنیم. بعد از وسط به سمت سرشانه که میریم، به سمت پایین خمیده میشه و از

149- آستین کاپ شماره 1 149- آستین کاپ شماره 1

کلا 3مدل آستین کاپ داریم. این نوع اول هستش. برای شروع،الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم. برش عصایی رو روی مدل طراحی میکنیم. از وسط جلو طبق عکس 0/5سانت لقی میگیریم و به کمر ختم میکنیم. اول یقه رو طراحی میکنیم. برای طراحی یقه،از سرشانه 2تا4سانت پایین میایم. هرچقدر که پایین بیاین میزان باز بودن شانه بیشتر میشه. از گودی گردن در جلو هم به اندازه بازی یقه میایم پایین. این مقدار دلخواهه ولی خیلی نباید بسته باشه که مدل بهم نریزه. طبق تصویر منحنی مورد نظرتونو طراحی کنید. اول وسطشو پیدا میکنیم. بعد از وسط به سمت سرشانه که میریم، به سمت پایین خمیده میشه و از

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه