نوشته‌هایی با برچسب "کمر دامن"

انواع کمر های دامن انواع کمر های دامن

۱-کمر بند راست:. این کمر بند روی خط کمر قرار میگیرد. عرض آن ۵/۲تا ۸ سانتیمتر می باشد. برای رسم الگو مستطیلی به طور دور کمر عرض دو برابر پهنای مورد نظر برای. کمر رسم کنید. در سمت چپ الگو ۳ سانتیمتر برای روی هم آمدن (پایه دکمه)اضافه کنید. خط وسط جلو و خط وسط پشت و خط پهلو را روی الگو مشخص کنید. خط تا را در عرض الگو مشخص کنید. *الگو در راه (طول) پارچه قرار میگیرد و به اندازه عرض کمر +۱سانتیمتر. لایی می شود. در صورتی که از پارچه بیراه (عرض) استفاده می شود لازم است تما کمر. لایی شود. ** در روی پارچه ۱ سانتیمتر برای الگو اضافه درز در نظر گرفته شود.

انواع کمر های دامن انواع کمر های دامن

۱-کمر بند راست:. این کمر بند روی خط کمر قرار میگیرد. عرض آن ۵/۲تا ۸ سانتیمتر می باشدبرای رسم الگو مستطیلی به طور دور کمر عرض دو برابر پهنای مورد نظر برای کمر رسم کنیددر سمت چپ الگو ۳ سانتیمتر برای روی هم آمدن (پایه دکمه)اضافه کنید. خط وسط جلو و خط وسط پشت و خط پهلو را روی الگو مشخص کنیدخط تا را در عرض الگو مشخص کنید*الگو در راه (طول) پارچه قرار میگیرد و به اندازه عرض کمر +۱سانتیمتر لایی می شوددر صورتی که از پارچه بیراه (عرض) استفاده می شود لازم است تما کمر لایی شود. ** در روی پارچه ۱ سانتیمتر برای الگو اضافه درز در نظر گرفته شود. ۲-کمربند منح

145- دامن با کمر تزئینی 145- دامن با کمر تزئینی

جنس این دامن از کرپ هست. میتونید با کتان یا ترگال هم این دامن رو بدوزید اما کرپ فکر میکنم شیک تر میشه فقط دوختش یه مقدار سخت تره. الگوی اولیه دامن تنگ رو رسم میکنیم. دامن و خمره ای میکنیم. به این صورت که از پای دامن هر طرف 2-3سانت به داخل میایم و میرسونیم به خط باسن. در الگوی پشت،به اندازه حدود 20 سانت برای چاک باید در نظر بگیریم که به این منظور،20 سانت از پایین دامن رو در دو طرف 3-4سانت اضافه در نظر میگیریم. ساسون های پشت رو از 2تا در هر طرف به یکی در هر طرف میرسونیم و اضافات رو از پهلو ها و دو ساسون باقی مانده کم میکنیم. اون تک ساسون رو هم در

145- دامن با کمر تزئینی 145- دامن با کمر تزئینی

جنس این دامن از کرپ هست. میتونید با کتان یا ترگال هم این دامن رو بدوزید اما کرپ فکر میکنم شیک تر میشه فقط دوختش یه مقدار سخت تره. الگوی اولیه دامن تنگ رو رسم میکنیم. دامن و خمره ای میکنیم. به این صورت که از پای دامن هر طرف 2-3سانت به داخل میایم و میرسونیم به خط باسن. در الگوی پشت،به اندازه حدود 20 سانت برای چاک باید در نظر بگیریم که به این منظور،20 سانت از پایین دامن رو در دو طرف 3-4سانت اضافه در نظر میگیریم. ساسون های پشت رو از 2تا در هر طرف به یکی در هر طرف میرسونیم و اضافات رو از پهلو ها و دو ساسون باقی مانده کم میکنیم. اون تک ساسون رو هم در

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه